483.46K
Category: life safetylife safety

Перевозка опасных грузов. Классификация опасных грузов (по ДОПОГу)

1.

Перевозка опасных грузов
Классификация опасных грузов (по ДОПОГу)
Класс
Подкласс
ВЗЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И
ИЗДЕЛИЯ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Наименование подкласса
вещества и изделия,
характеризующиеся взрыва
массой
вещества и изделия,
характеризующиеся опасностью
разбрасывания
вещества и изделия,
характеризующиеся опасностью
загорания
вещества и изделия,
характеризующиеся
незначительной опасностью
вещества низкой
чувствительности,
характеризующиеся опасностью
взрыва массой
вещества и изделия чрезвычайно
низкой чувствительности
Знак
1

2.

Перевозка опасных грузов
ГАЗЫ
2
Класс
Подкласс
Наименование подкласса
2.1
легковоспламеняющиеся газы
2.2
невоспламеняющиеся,
нетоксичные газы
2.3
токсичные газы
Знак
2

3.

Перевозка опасных грузов
ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ
ВЕЩЕСТВА
4
3
Класс
Подкласс
Наименование подкласса
-
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ
СЯ ЖИДКОСТИ
4.1
легковоспламеняющиеся
твердые вещества
4.2
вещества, способные к
самовозгоранию
4.3
вещества, выделяющие газ при
контакте с водой
Знак
3

4.

Перевозка опасных грузов
Подкласс
Наименование подкласса
5.1
вещества окисляющие
5.2
органические пероксиды
6.1
токсичные вещества
6.2
инфекционные вещества
6
5
Класс
Знак
4

5.

Перевозка опасных грузов
РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
7
Класс
Подкласс
Наименование подкласса
-
Категория I
-
Категория II
-
Категория III
-
ДЕЛЯЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ
КЛАССА 7
Знак
5

6.

Перевозка опасных грузов
9
8
Класс
Подкласс
-
Наименование подкласса
КОРРОЗИОННЫЕ
ВЕЩЕСТВА
ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА
И ИЗДЕЛИЯ
Знак
6

7.

Усі транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі, повинні мати інформаційну
таблицю. Загальний фон таблиці білий. Фон КЕМ та № ООН — оранжевий.
Х – код екстренних мір при пожежі чи витіку
ХХ – знак небезпечності за ДСТУ 19433-88
ХХХ - № речовини за списком ООН
Значення цифрових позначень, закодованих в секторі
КЕМ таке:
1 — використовувати сухі речовини, воду не
використовувати;
2 — використовувати водяні струмені;
3 — використовувати розпилену воду чи тонкі струмені; Інформаційна табличка для маркування
автотранспортного засобу, яким
4 — використовувати піну;
транспортується бітум у внутрішньому
5 — запобігати потраплянню речовин у стічні води.
сполученні
Літери, нанесені в секторі КЕМ інформаційної таблиці,
визначають потребу в такому оснащенні:
Д — дихальний апарат та захисні рукавиці; П — дихальний апарат та захисні рукавиці
лише при пожежі; К — повний захисний комплект одягу та дихальний апарат;
Е — необхідна евакуація людей.
English     Русский Rules