Mark
Slow
Hungry
Board
Position
Kitchen
Bob
Force
Fly
During
Space
Experience
Kick
Grab
Discuss
250.95K
Category: lingvisticslingvistics

Ағылшын тілі сабақтары

1. Mark

• [mɑːk]
• Баға
• Белгі
• Белгілеу
• He got full marks in
mathematics.
• Ол математикадан жоғарғы
баға алды.
• Mark the right answer.
• Дұрыс жауабын белгілеңіз.
• My fingers left marks on the
glass.
• Менің саусақтарым стақанда
із(белгі) қалдырды.

2. Slow

• [sləʊ]
• Бәсеңдеу
• Жай
• Let's slow down.
• Жылдамдықты
бәсеңдетейік.
• Can you remember
how slow the Internet used
to be?
• Интернеттің қандай жай
болғанын есіңізге түсіре
аласыз ба?

3. Hungry

• [ˈhʌŋgrɪ]
• Аш
• I ate lunch at around eleven
because I was hungry.
• Мен 11лер шамасында
түстеніп алдым, себебі аш
болдым.

4. Board

• [bɔːd]
• Басқару
• Борт
• Тақта
• Board of directors/
Government board
• There were fifty passengers
on board the bus.
• Автобуста 50 жолаушы
болды.
• I play board games just to
socialize
• Мен үстел ойынын жай
қарым-қатынас жасау үшін
ойнаймын.

5. Position

• [pəˈzɪʃn]
• Орын
• Тұратын жер
• Позиция
• Орналастыру
• He got an
important position in the
company.
• Ол компанияда маңызды
қызметке көтерілді.
• 'm not in a position to give
you any advice.
• Мен сізге кеңес беретін
жағдайда емеспін.
• He explained his position to
me.
• Ол өзінің позициясын маған
түсіндірді.

6. Kitchen

• [ˈkɪʧɪn]
• Ас үй
• Ас бөлмесі
• I'll clean up
the kitchen later.
• Ас үйді кейінірек
тазалаймын.

7. Bob

• [bɔb]
• Теңселу
• Жеңіл соққы

8. Force

• [fɔːs]
• Күш
• Күштеу
• You can't force me to do
this.
• Сіз мені бұны істеуге
қинай(күштей) алмайсыз.
• Franco's forces took control
in Spain.
• Франконың күштері
Испанияны өз бақылауына
алды.

9. Fly

• [flaɪ]
• Шыбын
• Ұшу
• I ate a fly by mistake.
• Мен байқамай шыбын
жеп қойдым.
• We flew business class.
• Біз бизнес-класспен
ұштық.

10. During

• [ˈdjʊərɪŋ]
• Сол уақытта
• Сол аралықта
• During winter I sleep with
two blankets.
• Қыс бойы мен екі
көрпемен ұйықтаймын.

11. Space

• [speɪs]
• Кеңістік
• Ғарыш
• Ғарыштық
• I'd like to see the Earth
from space one day.
• Мен Жерді ғарыштан бір
көргім келеді.
• Is there space for another
person?
Мұнда тағы бір адам үшін
орын табыла ма?

12. Experience

• [ɪksˈpɪərɪəns]
• Тәжірбие
• Сынау
• Experience has shown that
money does not bring
happiness.
• Тәжірбие ақшаның бақыт
әкелмейтінін көрсетеді.
• I had a
similar experience once.
• Менімен осыған ұқсас сәт/
тәжірбие/ сынақ болған.

13. Kick

• [kɪk]
• Соққы
• Тебу
• Don't kick the door open.
• Есікті соққылап/теуіп
ашпаңыз.
• I was kicked off the team.
• Мені командадан
шығарып жіберді.

14. Grab

• [græb]
• Басып алу
• Тартып алу
• Grab as much as you need.
• Өзіңізге қанша керек,
сонша алыңыз.
• Grab my hand.
• Менің қолымды
тартыңыз/ ұстаңыз.
• Just grab your bag and
follow me.
• Сөмкеңізді алыңыз да
соңымнан еріңіз.

15. Discuss

• [dɪsˈkʌs]
• Талқылау
• Пікірталастыр
у
• Let's discuss the matter
here.
• Бұл сұрақты осында
талқылайық.
English     Русский Rules