Правовідносини та структура. Правопорушення. Загальна характеристика.
ВИДИ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Елементи складу правовідносин
Об’єкти правовідносин
Зміст правовідносин
Ознаки правопорушення
Висновок
Дякую за Увагу
787.62K
Category: lawlaw

Правовідносини та структура. Правопорушення. Загальна характеристика

1. Правовідносини та структура. Правопорушення. Загальна характеристика.

Виконав студент групи МО-21д
Бурдейний Вадим

2.

Правовідносини – це суспільні відносини, які регулюються
нормами права.

3.

Відносини можуть реалізуватися лише під час взаємодії сторін
Соціальні ознаки
Покликані приводити учасників до досягнення соціально
значимих результатів
Ознаки
правовідносин
Юридичні ознаки
Виникають на підставі норм права або укладення
договору.
Учасники наділені суб’єктивними правами та юридичними
обов’язками
Суб’єктом може бути лише правосуб’єктивна особа
Відносини забезпечуються системою державних гарантій.
В основі виникнення, зміни чи припинення правовідносин
лежить юридичний факт

4. ВИДИ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

За Галузями Норм Права (Тобто За Об'єктом Впливу):
Правовідносини Відповідають Тим Галузям Права, Норми Яких
Вони Реалізують:
конституційноправові
цивільноправові
сімейні
адміністрат
ивноправові
криміна
льнопроцесу
альні
цивільнопроцесуаль
ні

5. Елементи складу правовідносин

Склад правовідносин
Суб'єкти правовідносин
Фізичні особи
• Громадяни України
• Громадяни інших держав
• Особи без громадянства
Об'єкти правовідносин
Юридичні особи
Організації, створені й
зареєстровані в установленому
порядку
Зміст правовідносин

6.

Суб'єкти правовідносин
Громадяни
України, іноземці,
особи без
громадянства
Фізичні особи
Держава,
державні
утворення,
адміністративно
– територіальні
одиниці.
Держава та її
структури
Юридичні особи
Спільноти
Державні органи,
установи, організації,
органи місцевого
самоврядування,
громадські об’єднання
та ін.
Нація, народ,
етнічна група,
територіальна
громада та ін.

7. Об’єкти правовідносин

Матеріальні блага,
Нематеріальні особисті блага,
Поведінка, дії суб'єктів, різного роду
послуги і їх результати.
Продукти духовної творчості.
Цінні папери, офіційні документи.

8. Зміст правовідносин

Матеріальний аспект
Фактична поведінка, дії учасників
Юридичний аспект
Юридичні права й обов'язки учасників правовідносин
Розглянемо приклад правовідносин:
Купівля продуктів у магазині
Суб'єкти правовідносин:
• Покупець (фізична особа)
• Магазин (юридична особа, яку представляє продавець)
Об'єкт правовідносин:
• Право власності на продукти
• Безпосередньо продукти
Матеріальний аспект змісту правовідносин:
• Передавання продуктів від продавця до покупця, фактичний їх перехід
Юридичний аспект змісту правовідносин:
• Обов'язок продавця надати необхідну інформацію про товар і передати його
покупцеві
• Обов'язок покупця сплатити за товар
• Право покупця отримати повар належної якості

9.

За структурою взаємозв'язку сторін (за змістом) виділяють:
Прості (являються правовідносини, які
вичерпуються одним взаємним зв'язком
права та обов'язку, тобто не розчленовані
на складові елементарні частини).
Складні (являються правовідносини, в яких
сторони пов'язані двома та більше правами
та обов'язками).

10.

В залежності від тривалості їх існування правовідносини
поділяються на:
Короткочасні правовідносини - це такі
відносини, які завершуються виконанням
їх учасників своїх прав та обов'язків
(наприклад, при відданні боргу
боржником за угодою займу).
Довоготривалі (прикладом є
громадянином при отриманні вищої
освіти, в процесі проходження військової
служби тощо).

11.

За характером впливу (функціями права) правовідносини бувають:
регулятивні (активного та
пасивного права), котрі
відповідають усім регулятивним
галузям; їх поділ залежить від того,
як визначається зміст юридичного
обов'язку: здійснення дій (активне)
чи утримання від дій (пасивне)
охоронні - правовідносини,
котрі вимагають на основі
застосування санкцій
правових норм, притягнення
до юридичної
відповідальності.

12.

За цілями впливу правовідносини поділяються на:
статичні, мета котрих закріплення суспільних
відносин, що склалися.
динамічні, котрі покликані
викликати прогресивні зміни в
регульованих суспільних
відносинах.

13.

Правопорушення — суспільно шкідливе неправомірне
(протиправне) винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної
особи, що тягне за собою юридичну відповідальність.

14. Ознаки правопорушення

Суспільна небезпечність;
Протиправність;
Винність особи, що скоїла діяння;
Карність.

15.

Склад
правопорушення
Об’єкт
Об’єкт
Об’єктивна
сторона
Об’єктивна сторона
Суб’єкт
Суб’єкт
Суб’єктивна
сторона
Суб’єктивна сторона

16. Висновок

Правові відносини в суспільстві формуються і розвиваються
внаслідок наявності правових норм, які приймаються державою для
регулювання суспільних відносин. Вступаючи в правові відносини,
суб’єкти відносин зовсім не мають на меті створити такі
відносини, їх перш за все цікавить одержання бажаного
результату:
При цьому під правовідносинами слід розуміти свідомі, вольові
суспільні відносини, що врегульовані нормами права, суб’єкти яких
пов’язані взаємними правами та обов’язками.
Щоб не стати правопорушником потрібно жити за моральними
принципами та духовними цінностями. Роблячи протиправні дії
варто задуматись, від них можуть виникнути негативні наслідки.
English     Русский Rules