1.26M
Category: historyhistory

Україна в роки Першої світової війни

1.

Презентацію підготував:
Учень 10-Б класу
Ліцею «ЕКО» № 198
Денис Обіход

2.

Причини війни.
Україна в планах воюючих країн.
Ставлення населення в політиків до війни.
Заснування Головної української ради.
Створення Союзу визволення України.
Формування легіону Українських січових стрільців.

3.

Загострення протиріч між
провідними державами світу
Прагнення провідних держав
світу загарбати чужі території
Гонка озброєнь
Прагнення провідних країн світу
подолати внутрішньополітичні
кризи
Убивство 28 червня 1914 р. в
Сараєво ерцгерцога Франца
Фердинанда та його дружини

4.

Союзи напередодні Першої світової війни:
Троїстий союз
Антанта

5.

Трої́стий сою́ з (італ. Triplice alleanza нім. Dreibund угор. Hármas
szövetség) — військово-політичний блок Німеччини, Австро-Угорщини
та Італії, який склався в 1879–1882 і був спрямований проти Франції і
Росії.
Започаткував утворення Троїстого союзу Австро-Німецький
договір від 7 жовтня 1879, який передбачав спільні дії обох країн у
випадку нападу Росії на одну із них.
Цей двосторонній союз 20 травня 1882 був доповнений
договором між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією.
Договір трьох держав у наступні роки поновлювався:
20 лютого 1887 у Берліні підписано другий союзний договір;
6 травня 1891 — третій союзний договір;
28 червня 1902 — четвертий союзний договір.

6.

Анта́нта (від фр. entente — згода, початок
виразу фр. Entente cordiale — сердечна угода) —
військово-політичне
угрупування,
основними
членами якого були Великобританія, Франція і
Росія, створене в 1904—1907 роках.
Виникла у відповідь на створення 1882 і
подовження 1891 Троїстого союзу Німеччини,
Австро-Угорщини та
Італії. Веде початок від
франко-російського союзу 1891—93, оформилася
як глобальна коаліція після вступу до союзу
Великої Британії, яка 8 квітня 1904 врегулювала
суперечності з Францією в Африці та 31 серпня
1907 — з Російською імперією в Азії (Конвенція про
розподіл сфер впливу в Ірані, Афганістані, Тибеті).
1911 року Антанта стала військовим Франція
союзом і основою сил союзників під час Першої Англія
світової війни.
Росія

7.

8.

9.

Засуджували війну
- Більшовики;
Підтримували у війні
Австро-Угорщину
Підтримували у війні
Росію
- Головна українська рада;
- Газета “Рада”, що виражала
лінію Товариства українських
поступовців;
- Деякі українські соціал- - “Союз визволення України;
демократи
організації
в
Східній
Україні (зокрема
Катеринославська);
- Частина УСДРП на чолі з
С.Петлюрою
та
газета
“Українське життя”;
- Невелика група українських - Частина Української соціал- Відомі
представники
соціал-демократів (Л.Юркевич, демократичної партії на чолі з українського
руху
А.Лола, П.Дятлов).
В.Дорошенком;
Д.Дорошенко, А.Ніковський;
- Усі політичні партії Австро- “Карпато-русский
Угорщини.
оссвободительный комитет”
Місцеві
організації
загальноросійських
партій
(крім більшовиків).

10.

Українська
націоналдемократична
партія (УНДП)
Руськоукраїнська
радикальна
партія (РУРП)
Українська
соціалдемократична
партія (УСДП)
Координаційний центр
Головна українська рада (ГУР) (1 серпня 1914 – 5
травня 1915 р.)
Голова К.Левицький. Заступники – М.Ганкевич,
М.Павлик.
К.Левицький
Мета діяльності
Захист інтересів українців в Австро-Угорщині в
умовах Першої світової війни;
Підтримка політики Австро-Угорщини.

11.

Організаційне оформлення українського руху на
західноукраїнських землях
Українські політичні партії
Галичини
Політичні емігранти з
Наддніпрянської України
Головна Українська Рада
(створена 1 серпня 1914 р.)
Голова К.Левицький
Союз Визволення України
(4 серпня 1914 р. – червень 1918 р.)
Голова Д.Донцов
Загальна Українська Рада (5 травня 1915 – листопад 1916 р.)
Голова К.Левицький
Українське парламентське представництво
Голова Ю. Романчук
Заступники: Є.Петрушевич, Л.Бачинський

12.

4 серпня 1914 р. з ініціативи А. Жука
у Львові відбулася нарада емігрантів з
Наддніпрянської України, в якій узяли
участь Д. Донцов, О. Назарук та інші.
Наслідком цієї зустрічі було створення
Союзу визволення України (СВУ), який
мав
уособлювати
безпартійну
політичну репрезентацію Центральної
та Східної України
Дмитро Донцов
Головою
Донцова.
СВУ
було
обрано
Д.

13.

Засновники СВУ (В.Дорошенко, Д.Донцов,
А.Жук,
Г.Меленевський,
О.СкорописьЙолтуховський, Г.Залізняк
Утворення
самостійної
Української держави;
Встановлення
конституційної
монархії;
Заснування
демократичного
устрою;
Надання рівних прав і свобод
представникам
усіх
національностей;
Забезпечення
самостійності
українській церкві;
Сформування
навколо
СВУ
коаліції непримиренних ворогів
Російської імперії.

14.

Основні напрямки діяльності
Пропагандистський
Видання науково-популярних брошур, періодичної преси з
історії та сучасного становища України, лекції, доповіді
тощо
Дипломатичний
Налагодження
відносин
з
урядовими
колами,
представництво українських інтересів у країнах
Четвертного союзу та нейтральних країнах. СВУ мав
своїх повноважних представників у Берліні, Софії,
Стамбулі, Римі, Стокгольмі, Осло.
Допомога
військовополоненим
українцям
Створення
окремих
таборів
для
українських
військовополонених у Німеччині (Раштат, Вецлер,
Зальцведель) та Австрії (Фрайштадт). Формування двох
українських дивізій у складі німецької («синьожупанна»)
та австрійської («сірожупанна») дивізій
Адміністративноорганізаційний
Формування з українців органів місцевої влади на
окупованих Австрією та Німеччиною українських землях.
Заснування українських установ, організацій, шкіл на
Волині, Поліссі, Підляшші (134 школи)

15.

Серпень 1914 р. Головна Українська Рада почала
переговори з урядом Австро-Угорщини щодо
створення легіону Українських січових стрільців;
У середині серпня Відень ухвалив відповідне
рішення. Спочатку йшлося про український легіон.
До легіону Українських січових стрільців (УСС)
увійшли 10 сотень по 250 вояків. З них 2 сотні як
резерв дислокулися в Закарпатті під командою Г.
Косака.
М. Галущинський
(перший командувач УСС)

16.

Символи УСС

17.

Дата
Подія
Кінець серпня 1914 р.
Формування першої (Д. Вітовський) і другої (Е. Коник) сотні у Львові
30 серпня 1914 р.
Передислокація легіону УСС до Стрия
3 вересня 1914 р.
Складення січовиками присяги
Початок вересня 1914 р.
Передислокація січовиків на Закарпаття
27—28 вересня 1914 р
Перші бої січовиків на Ужоцькому і Верецькому перевалах
Вересень 1914 р.
Дії партизанських двадцяток січовиків у Карпатах
Жовтень 19І4р.
Участь УСС у контрнаступі австрійських військ
Грудень 1914р. – січень 1915 р.
Охоронно-розвідувальна служба на Карпатських перевалах
Січень 1915 р.
Участь УСС в австро-німецькому наступі в Карпатах
29 квітня — 2 травня 1915 р.
Бій на г. Маківка
30 травня — 1 червня 1915 р.
Бої під Болеховим
Кінець червня 1915 р.
Бої за Галич
28 серпня-2 вересня 1915 р.
Бої стрільців у межиріччі Серету і Стріпи
10 жовтня-3 листопада 1915 р.
Семиковецький бій на р. Стріпа

18.

Дата
Подія
Грудень 1915 р.
Переформатування куренів УСС у полк
17 серпня 1916 р.
Поразка полку УСС під Потуторами, стрільці не стримали російського
наступу.
Серпень 1916 р.
Наказ про розформуванн полку і створення на основі його двох куренів –
бойового і резервного
Вересень 1916 р.
Розгром УСС під Бережанами (г. Лисоня). Із полку залишилося 150 осіб
Вересень 1916 р. – лютий 1917 р.
Період переформування і поповнення підрозділів стрільців. Культурноосвітня діяльність стрільців на Волині
Лютий 1917 р.
Повернення стрільців на фронт під командуванням Ф. Кікаля
Червень—липень 1917 р.
Бій під Конюхами
Липень 1917 р.
Похід до р. Збруч

19.

20.

НЕГАТИВНІ
Розорення
західноукраїнських
земель
Інфляція (ціни зросли в 4-8
разів
Падіння виробництва,
кризовий стан економіки
Загострення соціальних
проблем
Людські втрати (понад
500 тис. загиблих
ПОЗИТИВНІ
Зростання національної
самосвідомості
населення
Створення українських
збройних формувань,
набуття воєнного
досвіду
Підняття питання про
незалежність на
міжнародний рівень
English     Русский Rules