Подолання відсталості країн, що розвиваються
4.11M
Categories: economicseconomics sociologysociology

Подолання відсталості країн, що розвиваються

1. Подолання відсталості країн, що розвиваються

2.

Подолання відсталості країн, що розвиваються - це гостра
глобальна проблема сучасності, яка загрожує розвитку і самому
виживанню людства.Велика нерівність і нерівномірність у розвитку
окремих країн та їх груп є причиною загострення міжнародної
напруженості. Врешті-решт таке напруження призводить до
бунтів, збройних конфліктів, появи мільйонів біженців тощо.

3.

Рівень доходів на душу
населення більшості країн, що
розвиваються, у десятки, а то й
сотні разів нижчий, ніж у
розвинутих. Цей розрив не тільки
не скорочується, а й наростає.
У наші дні саме в країнах, що
розвиваються, найбільше
проявляється гострота
продовольчої, демографічної,
соціальних, економічних і навіть
екологічних проблем. За даними
ООН, лише за одну хвилину від
недоїдання, голоду і хвороб, що
піддаються лікуванню, вмирає
від 25 до ЗО дітей, здебільшого в
країнах, що розвиваються.
Половина жителів країв, що
розвиваються, позбавлені
елементарних засобів санітарії.

4.

Демографічна проблема безпосередньо пов'язана із проблемою
відсталості. Економіки країн, які розвиваються, сильно
відстають від рівня виробництва розвинутих держав, і
скоротити цей розрив поки ще не вдається. Держави з низьким
рівнем доходів складають близько 40% всіх держав і
зосереджені в "чорній" Африці, Південно-Східній і Центральній
Азії.

5.

У 2007 р. 113 млн дітей шкільного віку не відвідували школи,
97 % з них живуть у країнах, що розвиваються

6.

Після 1950 року кількість населення в світі подвоїлася, частина
населення, яка живе в найбідніших регіонах світу, збільшилася з
23% у 1950 році до 34% у 1985 році.
Населення країн, що розвиваються, зростає щорічно на 2%. Це
майже втричі перевищує темпи зростання населення в розвинутих
країнах (0,7%).
Таке швидке зростання для багатьох країн є серйозною проблемою.
Особливо там, де висока репродуктивність поряд з бідністю загрожує
не тільки добробуту, а й навіть життю людей, особливо дітей. Через
недоїдання та хвороби бідність призводить до збільшена смертності
новонароджених або малолітніх, що в свою чергу змушує сім'ї
народжувати більше дітей, щоб гарантувати виживання хоч
декількох із них. Висока ж народжуваність супроводжується
материнською та дитячою смертністю.

7.

8.

Розвитку країни сприяють такі фактори: нагромадження капіталу,
зростання рівня освіти, знань (це підвищує здатність людей
сприймати нові ідеї, робить доступними нові технології); сприяння
розвитку сільського господарства і промисловості; відкритість
економіки (це сприяє припливу нових технологій); зростання ролі
держави (крім перерозподілу витрат і прибутків, боротьби з
бідністю, держава частіше стає безпосередньо втручатися у
виробництво товарів, розміщення інвестицій і споживання).

9.

Для подолання проблеми відсталості країн, що розвиваються
потрібно:
Вирішити проблему заборгованості країн
Покращити рівень освіти
Здійснити стратегії, що дозволять людям знайти роботу
Здійснити заходи для того, щоб всі мали доступ до нових технологій
English     Русский Rules