Вчення про інфекційні хвороби. Загальна патологія інфекційних хвороб. Основи профілактики інфекційних хвороб.
План лекції:
Інфекційні хвороби
Ні, це не військово-польові шпиталі - це зони карантину "іспанки" в 1918 році. У них помре більше 30 млн. осіб. Решта помруть у
Натуральна віспа
Форми взаємовідносин макро- і мікроорганізму
Відмінні ознаки інфекційних хвороб
Циклічність перебігу
Вироблення імунітету
Класифікація інфекційних хвороб
Кишкові інфекції
Інфекції дихальних шляхів
Кров'яні інфекції
Інфекції зовнішніх покривів
ОСОБЛИВОСТІ перебігу інфекційних хвороб:
Реінфекція
ДЖЕРЕЛО збудника інфекції
ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ В ОСЕРЕДКУ
Способи створення специфічної стійкості (імунітету) до конкретних хвороб
Профілактика інфекційних хвороб у медичних сестер
Профілактика інфекційних хвороб у медичних сестер
1.47M
Category: medicinemedicine
Similar presentations:

Вчення про інфекційні хвороби. Загальна патологія інфекційних хвороб. Основи профілактики інфекційних хвороб

1. Вчення про інфекційні хвороби. Загальна патологія інфекційних хвороб. Основи профілактики інфекційних хвороб.

МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

2. План лекції:

www.sheiko.at.ua
1. Поняття про інфекцію, інфекційний процес.
2. Відмінні ознаки інфекційних хвороб.
3. Класифікація інфекційних хвороб.
4. Основи профілактики інфекційних хвороб.
5. Профілактика інфекційних хвороб.
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

3. Інфекційні хвороби

www.sheikoirina.at.ua
Інфекційні хвороби
Інфекційні
хвороби
•це група
захворювань, які
спричиняються
патогенними чи
умовнопатогенними
біологічними
агентами:
бактеріями,
вірусами,
найпростішими,
гельмінтами та
ін..
ІНФЕКЦІЯ
•це проникнення
мікроорганізму в
інший організм в
умовах впливу
зовнішнього
середовища і
наступна їх
взаємодія, яка
визначається
властивостями
макро- та
мікроорганізму.
Інфекційний
процес
ІНВАЗІЯ
•це сукупність
захисних
фізіологічних і
патофізіологічних
реакцій організму
в певних умовах
зовнішнього
середовища у
відповідь на
вплив
патогенного
мікроорганізму.
•аналогічно
інфекційному
процесу, але в
цьому процесі у
взаємодію з
макроорганізмом
вступають не
бактеріальні
збудники, а
паразити
тваринного
походження
(найпростіші,
гельмінти)
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

4. Ні, це не військово-польові шпиталі - це зони карантину "іспанки" в 1918 році. У них помре більше 30 млн. осіб. Решта помруть у

www.sheiko.at.ua
Ні, це не військово-польові шпиталі - це зони карантину "іспанки"
в 1918 році. У них помре більше 30 млн. осіб. Решта помруть у
себе вдома, на роботі, на вулиці, на війнах і революціях, які тоді
палахкотіли в Європі.
slides.
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

5. Натуральна віспа

www.sheiko.at.ua
Натуральна віспа
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

6. Форми взаємовідносин макро- і мікроорганізму

збудник інтенсивно
розмножується і проявляє
патогенні властивості
збудник розмножується,
але без клінічних проявів
хвороби
гальмування процесу
розмноження
збудника
ознаки
хвороби не
виникають
www.sheiko.at.ua
Інфекційна хвороба
Прихована форма
Носійство
Знищення збудника
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

7. Відмінні ознаки інфекційних хвороб

www.sheiko.at.ua
Відмінні ознаки інфекційних хвороб
специфічний
збудник
контагіозність
інфекційні
хвороби
імунітет
циклічність
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

8. Циклічність перебігу

www.sheiko.at.ua
Циклічність перебігу
відновлення порушених
функцій організму або
залишкові явища
Реконвалесценція
клінічна картина зі
специфічними проявами
Період розпалу хвороби
перші загальні
ознаки хвороби
розмноження
збудника
Початковий період
Інкубаційний період
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

9.

www.sheikoirina.at.ua
СПЕЦИФІЧНИЙ ЗБУДНИК
Для того, щоб збудник проник і виникло
захворювання, необхідне поєднання
преморбітного фону, властивостей збудника і
особливостей їхньої взаємодії.
Преморбітний фон визначається 2 групами
факторів:
1. Неспецифічними - цілісність шкірнослизових бар'єрів, кислотність і
ферментативна активність шлункового соку,
нормальна мікрофлора організму.
2 .Специфічні - клітинний і гуморальний
імунітет.
На сприйнятливість впливають - схильність до
вживання алкоголем, дефіцит
імуноглобулінів, недостатнє харчування,
тривалий прийом стероїдних гормонів та ін.,
залежить від віку.
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

10.

www.sheikoirina.at.ua
ВЛАСТИВОСТІ мікроорганізму впливають на
розвиток хвороби. Найважливіші властивості це:
1 Патогенність (хвороботворність)- це генетично зумовлена
потенційна здатність мікроорганізмів спричиняти хворобу. За
цією ознакою м/о діляться на патогенні, умовно-патогенні,
сапрофіти.
2. Вірулентність - це міра патогенності мікроорганізму,
здатність розмножуватися й жити за рахунок макроорганізму.
Вона може змінюватися під впливом імунітету, антибіотиків.
3. Інвазивність - це здатність мікроорганізму до проникнення
через шкіру і слизові оболонки в тканини й органи за рахунок
ферментів мікроорганізмів ( гіалуронідази, нейрамінідази ).
4. Токсигенність - це здатність мікроорганізмів накопичувати й
виділяти токсини. Розрізняють
ЕКЗОтоксини- виділяють в основному грам позитивні бактерії
(дифтерія, правець), вони високо специфічні, мають тропізм до
певних тканин і органів, що спричиняє клінічну картину.
ЕНДОтоксини тісно пов’язані з клітиною мікроорганізму і
вивільняються тільки у разі її руйнування. Мають меншу
специфічність, термостабільні, їх продуктують переважно грам
негативні бактерії.
Для виникнення захворювання необхідна певна мінімальна
кількість збудника (інфікуюча доза).
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

11.

ЗАРАЗЛИВІСТЬ
www.sheikoirina.at.ua
ЗАРАЗЛИВІСТЬ
(контагіозність)
• залежить від особливостей
збудника та механізму передачі
• Організм хворого стає джерелом
інфекції. Не всі інф. хвороби
можуть передаватися від хворої
людини до здорової ( бешиха,
правець, ботулізм)
Заразливість інф.
хвороби
оцінюється
ІНДЕКСОМ
контагіозності-
• це кількість захворілих на
маніфестну форму серед 100
контактних неімунних осіб.
• Він виражається у відсотках або
десятковим дробом ( для чуми
він становить 100% або 1;
скарлатини -40% або 0,4)
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

12. Вироблення імунітету

www.sheiko.at.ua
Вироблення імунітету
Імунна
відповідь
клітинна, яку
здійснюють Тлімфоцити та
макрофаги
гуморальна, тобто за
допомогою антитіл,
що синтезуються Влімфоцитами
вірусні хвороби
бактерійні хвороби

13. Класифікація інфекційних хвороб

www.sheiko.at.ua
Класифікація інфекційних хвороб
кишкові інфекції
інфекції дихальних шляхів
кров'яні інфекції
Класифікація
інфекційних хвороб за
Л.В. Громашевським
інфекції зовнішніх покривів
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

14. Кишкові інфекції

15. Інфекції дихальних шляхів

16. Кров'яні інфекції

17. Інфекції зовнішніх покривів

18. ОСОБЛИВОСТІ перебігу інфекційних хвороб:

www.sheikoirina.at.ua
ОСОБЛИВОСТІ перебігу інфекційних
хвороб:
І. За загальним характером: типові- присутні всі характерні
симптоми;
атипові – відсутні декілька характерних симптомів.
ІІ. За швидкістю розвитку клінічної картини:
блискавичні – перебігають дуже тяжко з відносно швидким
розвитком всіх клінічних симптомів і в більшості випадків
закінчуються смертю.
гострі форми характерні для холери, кору – симптоми
наростають швидко;
підгострі;
хронічні, які можуть перебігати декілька місяців, років
(бруцельоз)
ІІІ. За тяжкістю:
легка форма – симптоми виражені не різко. Серед легких форм
виділяють абортивні, при яких захворювання розвивається
типово, але раптово закінчується (обривається);
середньої тяжкості – типова яскраво виражена симптоматика,
не тривалий перебіг і частіше сприятливий ісход;
тяжка форма – різко виражена симптоматика, довготривалий
перебіг і нерідко наявність ускладнень.
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

19. Реінфекція

www.sheikoirina.at.ua
Реінфекція
Реінфекція –
повторне
захворювання, яке
виникло внаслідок
нового зараження
тим же збудником.
Якщо вона настала
ще до ліквідації
первинної хвороби,
кажуть про
суперінфекцію
(малярія,
туберкульоз).
Рецидив –
повернення
симптомів хвороби
внаслідок
послаблення
захисних сил
організму при
наявності в ньому
збудника, а не
нового зараження
(малярія, черевний
тиф).
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

20. ДЖЕРЕЛО збудника інфекції

www.sheikoirina.at.ua
ДЖЕРЕЛО збудника інфекції
Джерело збудника, за Л.В. Громашевським, є
об'єкт, який є місцем його природного
перебування і розмноження. Це свого роду
резервуар, у якому відбувається процес
природного накопичення збудників і звідси
вони можуть виділятися й заражати
сприйнятливу людину або тварину.
Оскільки патогенні мікроорганізми
пристосувалися до паразитування в організмі
людини і тварин, то вони і можуть бути
джерелом збудника інфекції. Лише деякі види
мікроорганізмів вільно живуть у природі, а
тому їх резервуар формується у довкіллі.
Залежно від джерела, усі інфекційні хвороби
поділяються на антропонози, зоонози,
сапронози.
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

21. ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

www.sheiko.at.ua
ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
1
здійснення
оздоровчих
заходів на
державному
рівні
2
заходи із
зниження
інфекційної
захворюваності та
ліквідація
деяких з
хвороб
3
пропаганда
санітарних
знань і
підвищення
культури
населення
4
попередження
занесення
інфекційних
хвороб у
країну
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

22. ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ В ОСЕРЕДКУ

www.sheiko.at.ua
ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ В
ОСЕРЕДКУ
1
-виявлення
інфекційного хворого;
-сповіщення у СЕС
терміновим
повідомленням (форма
№ 058/о);
-негайна ізоляція
хворого;
-лікування до повного
одужання
2
-дезінфекція;
-дезінсекція;
-дератизація
3
-обстеження контактних
осіб (опитування, огляд,
термометрія та
лабораторне
обстеження);
-зміцнення
неспецифічної стійкості
організму;
-створення імунітету до
конкретних хвороб
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

23. Способи створення специфічної стійкості (імунітету) до конкретних хвороб

www.sheiko.at.ua
Способи створення специфічної стійкості
(імунітету) до конкретних хвороб
Планова
(згідно з календарем щеплення )
За епідемічними показаннями
(при загрозі спалаху
інфекційної хвороби )
Імунізація
Екстрена
(у разі зараження або
високого ризику зараження)
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

24. Профілактика інфекційних хвороб у медичних сестер

www.sheiko.at.ua
Профілактика інфекційних хвороб у
медичних сестер
"чотирикутник небезпеки"
біологічний
матеріал від
хворого
предмети
побуту
природні
фактори
медичні
засоби
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

25. Профілактика інфекційних хвороб у медичних сестер

www.sheiko.at.ua
Профілактика інфекційних хвороб у
медичних сестер
"чотирикутник безпеки"
ізоляція
інфекційного
хворого,
поточна та
заключна
дезінфекція,
імунізація,
носіння
захисного
одягу
гігієнічна
обробка
рук
протиепідемічний
режим
користування
індивідуальними
та колективними
засобами безпеки
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE

26.

www.sheiko.at.ua
МЕДСЕСТРИНСТВО SHEIKO SITE
English     Русский Rules