Тема 3: Суб’єкти торгівлі фінансовими активами
Суб'єктами торгівлі фінансовими активами можуть виступати:
Ролі суб’єктів ТФА
Пряме переміщення фінансових активів
Непряме переміщення фінансових активів
 За формою укладання угод, суб’єкти ТФА:
Прямі учасники ТФА
Прямі учасники ТФА:
Фінансові посередники
Фінансові посередники: за видами фінансових установ
Фінансові посередники
163.50K
Categories: economicseconomics financefinance

Суб’єкти торгівлі фінансовими активами. (Тема 3)

1. Тема 3: Суб’єкти торгівлі фінансовими активами

1.
2.
3.
Ролі суб’єктів ТФА
Пряме & непряме переміщення
фін.активів
Фінансові посередники

2. Суб'єктами торгівлі фінансовими активами можуть виступати:


домашні господарства;
фірми, підприємства, корпорації,
організації;
• фінансові інститути;
• держава;
• іноземні учасники

3. Ролі суб’єктів ТФА

4.

Домашні господарства інвестують тимчасово
вільні кошти в фінансові активи, купуючи цінні
папери або отримуючи кредити на придбання
житла, техніки та інших необхідних речей.
Фірми, підприємства – емітують і розміщують
власні фінансові ресурси, або беруть у
користування кошти на визначених умовах для
розширення діяльності.
Фінансові інститути – допомога в передачі
коштів тих, у кого є вільні, до тих, хто їх
потребує.
Держава регулярно розміщує на зовнішньому та
внутрішньому ринках свої боргові зобов'язання

5. Пряме переміщення фінансових активів

Фінансові активи
(акції, облігації і т.п.)
Продавець
Покупець
Гроші
емітент,
позичальник
інвестор,
кредитор

6. Непряме переміщення фінансових активів

Фінансові
активи
Продавець
Фінансовий
посередник
Фінансові
активи
Гроші
Гроші
емітент,
позичальник
Покупець
Комерційні банки
Інвестиційні,
пенсійні фонди
Торгівці ЦП
(брокери, дилери)
інвестор,
кредитор

7.  За формою укладання угод, суб’єкти ТФА:

За формою укладання угод,
суб’єкти ТФА:
1) продавці і покупці фінансових активів
(інструментів);
2) фінансові посередники;
(3) суб’єкти, що виконують допоміжні функції ( функції
обслуговування основних учасників фінансового ринку;
функції обслуговування окремих операцій на
фінансовому ринку тощо)
- також являються посередниками
Продавці і покупці фінансових активів
– прямі учасників фінансового ринку

8. Прямі учасники ТФА

На ринку позичкових капіталів:
Кредитори – надають позичку у тимчасове користування
під певний відсоток; основна функція кредиторів - продаж
грошових активів (як власних, так і залучених)
Позичальники – отримують позики від кредиторів під
певні гарантії їх повернення і за певну плату у формі
відсотка.
На ринку цінних паперів:
Емітенти – залучають необхідні фінансові ресурси за
рахунок випуску (емісії) цінних паперів – виступають в
ролі продавця ЦП із зобов’язанням виконувати всі вимоги,
які випливають із умов їх випуску.
Інвестори – вкладають свої грошові кошти в різноманітні
види цінних паперів з метою отримання доходу.

9. Прямі учасники ТФА:

На валютному ринку :
продавці валюти;
покупці валюти.
На страховому ринку
(страховий поліс як фінансовий актив):
Страховики;
страхувальники

10. Фінансові посередники

11. Фінансові посередники: за видами фінансових установ

12. Фінансові посередники

Спеціалізовані - займаються на ринку одним видом
діяльності (страхові компанії, ІСІ, брокерські фірми,
пенсійні фонди тощо).
Універсальні – надають своїм клієнтам широкий
спектр фінансових послуг і діють на розвинених
фінансових ринках (банки)
___________________________________________
безпосередні фінансові посередники:
посередники комерційні
банки, торгівці цінними паперами, компанії з
управління активами, інвестиційні фонди, довірчі
товариства;
фінансові посередники,
посередники які забезпечують
формування інфраструктури фінансового ринку,
тобто його функціонування (депозитарії, фондові біржі,
торгово-інформаційні системи, зберігачі, реєстратори
та ін.)
English     Русский Rules