Әлеуметтік салық түсінігі және есептелу тәртібі
Салық салу нысаны
 Әлеуметтiк салықты төлеу
Әлеуметтік салықты есептеу
2.19M
Category: financefinance

Әлеуметтік салық түсінігі және есептелу тәртібі

1. Әлеуметтік салық түсінігі және есептелу тәртібі

2.

3.

4. Салық салу нысаны

Еңбек міндеттерін орындағаны үшін төлемнің алуан
түрлері. Әлеуметтік салықтар азаматтарды
мемлекеттік әлеуметтік қорғау жүйесінің дамуымен
байланысты дүниеге келді. Заңды және жеке
тұлғалар төлейтін әлеуметтік салықтар
мөлшерлемесінің ара қатынасы нақты бір елдегі
қалыптасқан экономикалық, әлеуметтік және саяси
жағдайларға байланысты.

5.

Әлеуметтік салықтың салық салу объектiсi :
Резидент-заңды тұлғалар мен бейрезиденттер
үшін белгіленген төлемді қоспағанда, жұмыс
берушінің
қызметкерлерге
белгіленетін
кірістер
түрінде
төлейтін
шығыны.

6.

Мыналар салық салу объектісі болып
табылмайды
.

7.

Егер қызметкерге күнтізбелік ай үшін
есептелген табысының жалпы сомасы
тиісті
қаржы
жылына
арналған
республикалық бюджет туралы заңда
белгіленген
жалақының
ең
төменгі
мөлшерінен төмен болса, әлеуметтік
салық салу объектісі жалақының ең
төменгі мөлшері негізінде айқындалады.

8.

Салық мөлшерлемелері:
екi
еселенген мөлшерінде
бiр
мөлшерiнде
еселенген

9.

Тiрек-қимыл мүшесi бұзылған, есту,
сөйлеу, көру қабiлетiнен айрылған
мүгедектер жұмыс iстейтiн салық
кезеңiнде мүгедектердiң еңбегiне ақы
төлеу бойынша шығыстар еңбекке
ақы
төлеу
бойынша
жалпы
шығыстардың кемiнде 35 процентін
құрайтын
мамандандырылған
ұйымдар 4,5 процент ставка бойынша
әлеуметтiк салық төлейдi.

10.

Жалпыға
бірдей
белгіленген
тәртіпті
қолданатын, Салық Кодексінің 147-бабының 2тармағында көзделген қызметті ғана жүзеге
асыратын өнімін өндіруші заңды тұлғалар
әлеуметтік салықты 6,5 пайыз мөлшерлеме
бойынша есептейді.

11.

20
процент

12.

Патент немесе
оңайлатылған декларация
негізінде арнаулы салық
режимін қолданатын
төлеушілер үшін әлеуметтік
салық мөлшерлемелері 1/2
бөлiгi мөлшерiнде төленуге
жатады.

13.  Әлеуметтiк салықты төлеу

Әлеуметтiк салықты төлеу
Салық Кодексінде өзгеше белгiленбесе,
әлеуметтiк салықты төлеу салық төлеушiнiң
тiркеу есебiне алынған жерi бойынша есептi
айдан кейiнгi айдың 25-нен кешiктiрiлмей
жүргiзiледi.

14. Әлеуметтік салықты есептеу

Құрылымдық бөлiмшелер бойынша төленуге тиiс
әлеуметтiк салық сомасы осы құрылымдық бөлiмше
қызметкерлерiнiң табыстары бойынша есептелген
әлеуметтiк салық негiзге алына отырып есептеледi.
English     Русский Rules