Федерати́вна Респу́бліка Брази́лія
Географічне положення
Адміністративно-територіальний розподіл Бразилії
Символіка
Столиця
Рельєф
Клімат
Води суходолу
Ґрунти
Флора
Фауна
Фауна
Природні ресурси
Природні ресурси
Населення
Релігія
Промисловість
Машинобудування
Хімічна та легка промисловість
Харчова промисловість
Сільське господарство
Сфера послуг
Проблеми та їх вирішення
Зовнішньоекономічні зв'язки
Дякую за увагу !
4.95M
Category: geographygeography

Федерати́вна Респу́бліка Брази́лія

1. Федерати́вна Респу́бліка Брази́лія

Федератии́ вна
Респуи́ бліка
Бразии́ лія

2. Географічне положення

Бразилія – це найбільша
держава Латинської
Америки, що займає по
території п’яте місце у
світі. Площа країни –
8.511.965 кв. км.
столиця —
місто Бразиліа. На
півночі Бразилія
граничить із Гвіаною,
Венесуелою, Суринамом і
Французькою Гвіаною; на
північно-заході – з
Колумбією; на заході – з
Перу й Болівією; на
південно-заході – з
Парагваєм і Аргентиною,
а на півдні – з Уругваєм.
На сході, південно-сході й
північному сході країна
обмивається

3. Адміністративно-територіальний розподіл Бразилії

Адміністративнотериторіальний розподіл
Бразилії
Президентська
федеративна
республіка.
Федерація у складі
26 штатів, і
Федерального
(столичного) округу.
Глава держави й
уряду — президент.
Законодавчий орган
— двопалатний
Національний
конгрес. Вона

4. Символіка

Девіз: Ordem e Progresso
(порт. «Порядок та прогрес»)
Прапор
Герб

5. Столиця

Прапо
р
Бразиліа— столиця 
Федеративної Республіки Бразилія,
центр федерального округу.
Населення — 2,6 млн мешканців.
Регіон Центрально-західний. Місто
відоме своїм міським плануванням,
сучасною архітектурою та швидким
зростанням населення.
Як столиця Бразиліа є місцем
розташування всіх 3 гілок
бразильської влади та 119 іноземних
посольств.
Міжнародний аеропорт Бразиліа є
великим транспортним вузлом для
цілої країни, що з'єднує столицю з
усіма основними містами Бразилії та
світу. Він є 3-м найважливішим
Герб

6. Рельєф

Північну половину Бразилії займає широка 
Амазонська низовина  — глибокий тектонічний прогин,
заповнений осадовими породами. На півночі вона
поступово переходить у горбисті цокольні рівнини
південної частини Гвіанського нагір'я (висота 150—700
м), обрамлені уздовж державного кордону крутими
урвищами гірських ланцюгів . Майже всю решту
території країни займає Бразильське нагір'я, що
підвищується до півдня та південного сходу і круто
обривається до вузького краю берегової Приатлантичної
низовини.. На захід від приатлантичних масивів і
залишкового кряжу  —  на місці тектонічних западин
розкинувся пояс пластових і моноклінно-пластових
рівнин . У центрі і на півночі переважають цокольні
плоскогір'я і рівнини. На заході на територію Бразилії
заходить акумулятивна низовина верховин ріки
Парагвай — Пантанал.

7. Клімат

Для більшої частини
території Бразилії
характерний теплий
тропічний клімат. Середні
місячні температури
коливаються від 16 до 29 °C.
Але режим опадів і типи
клімату різні. На заході
Амазонії екваторіальний
вологий клімат (2000-3000 мм
опадів на рік), на сході
Амазонії і прилеглих пологих
схилах Ґвіанського і
Бразильського нагір'їв —
субекваторіальний з
посушливим періодом до 3-4
місяців (1500—2000 мм
опадів). У центрі
Бразильського плоскогір'я і
Пантаналі —
субекваторіальний вологий
клімат ; на північному сході
плоскогір'я кількість опадів
знижується до 500 мм і менше
на рік, а дощі випадають вкрай
нерегулярно. На східній
околиці клімат тропічний

8. Води суходолу

Країна має величезні водні
ресурси, про що свідчить
наявність на її території
найповноводнішої річки світу —
Амазонки, повноводної та довгої
річки Сан-Франциску,
акумулятивної річки Парагвай та
їх численних приток та ін.
Великий гідроенергетичний
потенціал мають річки
Бразильського плоскогір‘я, що
пояснюється наявністю багатьох
порогів та водоспадів. Річкова
мережа Бразилії надзвичайно
густа. Вся північна і частково
центральна частина країни
зрошується системою річок
басейну Амазонки. На півдні та
південному заході річки несуть
свої води до Парагваю та
Парани. На сході Бразилії тече
річка сан-Франциску. Великих

9. Ґрунти

Бразилія досить забезпечена земельними
ресурсами. Третю частину всієї площі Бразилії
займають ферраллітні (латеритні)
червоноколірні грунти. У басейні Амазонки
переважають червоно-жовті латеритні грунти.
У західній частині Амазонії - підзолисті
латеритні ґрунти. На південь та схід від них
простяглися червоні латеритні грунти
високотравних саван. У зв'язку з наявністю
посушливого сезону в ґрунтах цієї області
процес опідзолення виражений слабше та
мінливо. На сухому північному сході
плоскогір'я розвинулись червоно-коричневі та
червоно-бурі ґрунти. На рівномірно вологому
півдні знову з'являються вічнозелені листяні і
змішані ліси на червоноземних ґрунтах, що
займають піднесені плато до півдня від 24°
південної широти. На крайньому півдні —

10. Флора

Завдяки великій кількості опадів і
високим температурам протягом всього
року в басейні Амазонки і на побережжі
Атлантичного океану поширена сельва.
 Це високостовбурний вологий ліс, що
складається з різноманітних деревних
порід, із слабо вираженим підліском. На
затоплюваних під час повеней ділянках,
головним чином в долині Амазонки,
гідрофільні пальми, деревовидні
папороті і інші рослини нижнього ярусу
підіймаються до висоти 8 м над
осоковими болотами. На посушливому
північному сході країни поширена
каатинга — рідколісся, що складається з
колючих листопадних дерев і
чагарників. Найбільша заболочена
територія у світі — Пантанал. Він
розташований на південь від
амазонської сельви і на північний захід
від серрадо. На території трьох
південних штатів Бразилії, там, де
бувають заморозки, з'являються типові
для субтропіків вічнозелені змішані ліси
— араукарієвий ліс або пінерайя. На
високих плато чотирьох південних

11. Фауна

Вважається, що Бразилія
 має більше число як
наземних хребетних
тварин, так і безхребетних,
ніж будь-яка інша країна
світу. Сюди входять кілька
різновидів сімейства
котячих, такі як
плямистий ягуар, і більш
дрібні - пума, сукуарана,
жагуарунді і оцелот. Серед
інших ссавців
зустрічаються: лінивці,
мурахоїди, тапіри,
броненосці, дельфіни,
Капівара і 30 видів мавп.
Птах Тукан практично є
національною візитною
карткою цієї дивовижної

12. Фауна

У Бразилії представлено
найбільше у світі
різноманітність птахів 1600 різних видів,
включаючи папуг. Тут
налічуються, принаймні
40 видів черепах, 120 ящірок, 230 - змій, 5 крокодилів, 331 вид
земноводних і 1500 видів
прісноводних риб. У
Бразилії нараховуються
близько 3000 різновидів
риб в озерах та річках
Амазонки. Серед типових
риб району виділяються :
піраруку (найбільша
прісноводна риба у світі);
тамбакі з сімейства
карацидів і піранья.

13. Природні ресурси

Бразилія має великі запаси
мінеральних ресурсів, у структурі
яких переважають рудні корисні
копалини. Запаси паливноенергетичних ресурсів у країні
незначні і не забезпечують
власних потреб. Так, Бразилія
має відносно невеликі поклади
вугілля на південному сході
країни. Великі прогнозні запаси
нафти в Амазонській низовині,
територія якої досліджена дуже
слабо, та у межах шельфу зони
Атлантичного океану, що
простягається більш як на 7 тис.
км. Брак власної нафти став
поштовхом до широкого
використання спирту з
тростинового цукру як пального
на автотранспорті. Велике
значення для енергетики мяють
великі поклади уранових руд.

14. Природні ресурси

Бразилія має великі
запаси залізних руд — 40
млрд т (друге місце після
Росії), манганових руд
(одне з перших місць у
світі), значні поклади
різноманітних руд
кольорових металів,
зокрема бокситів, нікелю,
олов'яних, титанових і
вольфрамових руд. Здавна
Бразилія славилась
великими запасами
золота, дорогоцінного
каміння. Країна має
незначні запаси сировини
для хімічної
промисловості. Країна
посідає друге місце у світі

15. Населення

Бразилія посідає п'яте місце у світі за
кількістю населення. Держава має
високий природний приріст населення —
3 млн осіб на рік. Народжуваність
становить 37 на 1000 осіб, а смертність —
9 на 1000 жителів. 50 % населення —
молодь до 20 років, старше 50 років — 10
%. Середня тривалість життя — 63 роки.
 Державна мова — португальська. У
державі швидко зростає кількість
міського населення, його частка — 65 %.
Більшість міського населення Бразилії
проживає в містах-мільйонерах,
розташованих переважно на узбережжі
Атлантичного океану. Кількість
економічно активного населення — понад
63 млн осіб. Серед працюючого
населення 17 % зайняті в обробній
промисловості і їхній внесок у ВНП
становить 27 %, у сільському
господарстві, відповідно, 26 % і 9 %.
У цілому бразильці — це нація,
сформована в результаті змішаних
шлюбів європейців, негрів та індіанців.
Європейці складають 25%, негри — 10 %,

16. Релігія

Бразилія має найбільше
число католиків у світі.
Проте, число 
протестантів зараз
зростає. Рахуючи їх
разом з католиками,
Бразилія займає друге
місце за числом
християн у світі після
США. 73,6 %
населення — католики
 (близько
126 млн).15,4 % — 
протестанти (близько
25 млн).7.4 % населення
вважають себе атеїстами
 або агностиками.

17. Промисловість

Промисловість в основному концентрується в центрі та
на сході країни. Південний схід і посушлива північ
залишаються аграрними регіонами. Гірничодобувна
промисловість представлена видобуванням залізної
руди (Ітабіра, Каражас). За видобутком залізних руд 
Бразилія займає друге після Китаю місце у світі. 
Значний постачальник на світовий ринок стратегічної
сировини: ніобою, берилію, танталу, цирконію, слюди.
Зростає видобування радіоактивних матеріалів, що
містять уран.  Видобуваютьсяалмази, золото,
дорогоцінне каміння. Головною особливістю
електроенергетики є те, що 90% виробництва
електроенергії зосереджено на гідроелектростанціях.
Зокрема, побудовано найпотужнішу в світі ГЕС "Ітайпу"
на річці Парані. В країні є запаси невикористаних
гідроресурсів. Інтенсивно розвивається атомна
енергетика. Певного розвитку набули чорна і кольорова
металургія. У містах Волта-Редонда та Ріо-де-Жанейро
збудовано металургійні заводи, в Ітабірі – завод з
виробництва спеціальних сталей. За виробництвом
сталі Бразиліяувійшла до провідної десятки світу.
Виробництво алюмінію зосереджено переважно в

18. Машинобудування

Машинобудуванн
я
Найбільш розвинена галузь
бразильської економіки —
машинобудування, яке складає більш
як 30% усієї продукції і представлене
точним машинобудуванням. Досить
диверсифікованим (багатогалузевим) є
машинобудування. Випускають
автомобілі, літаки, судна,
сільськогосподарські машини,
продукцію радіоелектроніки. Одним із
пріоритетних напрямів розвитку
господарства є точне
машинобудування, а саме —
виробницто обчислювальної техніки.
Національні підприємства
забезпечують понад 50% потреб у
засобах інформатики. Щорічно
виробляється більше 1,5 млн
автомобілів, а також літаки і трактори.
Основними виробниками автомобілів у
країні є фірми "Сканія", "МерседесБенц" та "Фіат". Головним виробником
автобусів є "Мерседес-Бенц". Морські
суда виробляють у бухті Гуанабара. 
Загалом машинобудування
концентрується переважно у двох
головних промислових центрах країни
— містах Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро.

19. Хімічна та легка промисловість

Хімічна промисловість Бразилії представлена
виробництвом каустичної соди, різних кислот,
барвників, азотних та фосфатних добрив,
синтетичних волокон, синтетичного каучуку,
різних пластмас тощо. Розвинені виробництво
цементу, деревообробна і целюлозно-паперова
промисловість.
Серед галузей легкої промисловості найбільш
розвинуті такі галузі: текстильна, шкіряновзуттєва. Основними промисловими центрами
названих галузей є Сан-Паулу та Ріо-деЖанейро. Текстильна промисловість - головна
галузь легкої промисловості Бразилії. За
виробництвом виробів з текстилю Бразилія
займає 6-7 місце у світі.

20. Харчова промисловість

Найбільше збільшення
виробництва і споживання
припадає на вироби
борошномельної
промисловості, молока та
молочної продукції, м'яса
птиці, яловичини, свинина,
бакалійних виробів, а також
пива та інших безалкогольних
напоїв. На ринку продуктів
харчування Бразилії успішно
працюють такі
транснаціональні компанії як
"Пармалат", "Нестле", "Лакта",
"Данон",які виробляють і
реалізують на місцевому ринку
власну продукцію. Значного
розвитку набула кавова
промисловість. Зараз Бразилія
є одним із найбільших
постачальників кави на
світовий ринок.

21. Сільське господарство

У Бразилії сільске господарство — традиційна, а тому одна з
найбільш розвинутих галузей економіки. Тут занято 30%
населення .Попри значну територію, країна має обмежені
можливості для розширення площ орних земель. П'ять
основних експортних культур — кава, какао-боби, бавовна,
цукрова тростина та соя — охоплюють більш як 30% посівних
площ і складають понад 35% вартості продукції рослинництва.
Збір бананів та апельсинів — найбільший у світі.Головні
продовольчі культури — кукурудза, коричнева квасоля і
маніока. Вони поширені по всій території держави. Із зернових
вирощують пшеницю, ячмінь, овес.Переважає тваринництво ,
вирощують : свиней, овець, кіз.

22. Сфера послуг

Банківська система 
Бразилії є досить
концентрованої: на 10
найбільших банків
доводиться: 76% активів,
75% депозитів, 72%
кредитів.
Зараз система освіти
швидко розвивається.
Якщо у 1980 році лише
80,9 % дітей у віці 7-14
років відвідували школи, то
вже у 2000 році ця цифра
досягла 96,4 %. У віковій
групі 15-17 років цей
показник зріс з 49,7% до
83%. Рівень грамотності за
той же період зріс з 75 %
до 86,4%. Проте система
освіти ще недосконала та
ефект її покращення ще

23. Проблеми та їх вирішення

Значна бідність є значною мірою наслідком 
економічної нерівності Бразилія займає одне з перших
місць у світі.
Бідність дуже яскраво представлена у фавелах
 (favelas), тобто нетрях, розташованих у великих містах
та найбідніших регіонах країни. Уряд прикладає багато
зусиль для поліпшення ситуації, що здійснюється за
допомогою програми «Фомі Зеро» . Наприклад,
частиною цієї програми є «Болса фаміліа» (Bolsa
Família — «сімейна стипендія»), програма соціальної
допомоги найбіднішим шарам населення за умовами
отримання освіти та вакцинації.
Економіка все ще має серйозні проблеми, тож
реформи поки необхідні. Серед проблем можна назвати
недостатню інфраструктуру, значну концентрацію
прибутку, недостатню якість суспільних послуг,
корупцію, соціальні конфлікти й урядову бюрократію. Ці
проблеми досить складні у Бразилії як порівнювати з
іншими країнами.

24. Зовнішньоекономічні зв'язки

Бразилія бере участь у діяльності багатьох
міжнародних організацій в галузі безпеки та
співробітництва. Тепер вона є членом 
Міжамериканського договору взаємної допомо
ги
 і Організації американських держав. Разом з 
Аргентиною, Чилі і США Бразилія — один із
гарантів перуансько-еквадорського мирного
процесу. Бразилія бере участь у діяльності
багатьох агентств ООН. Через ріст та
диверсифікацію економіки Бразилія стала стає
все більш впливовим гравцем у міжнародній
політиці та економіці. Латинська Америка, 
США, ЄС і Японія— основні ринки
бразильського експорту і джерела іноземних . 

25. Дякую за увагу !

English     Русский Rules