Урок №1 Правила поведінки в комп’ютерному класі. Поняття інформації. Повідомлення
Комп’ютер
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Правила поведінки
Техніка безпеки
Правила поведінки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Інформатика
Що вивчає інформатика?
Інформація
Інформація
Інформація в живій природі
Інформація в техніці
Однакову інформацію можна подати за допомогою різних повідомлень.
Навпаки, одне повідомлення може нести різну інформацію для різних людей
Дані
Властивості інформації
Властивості інформації
Властивості інформації
Властивості інформації
Властивості інформації
Поняття шуму
Види інформації
Для допитливих.
Розгадайте ребус
Розгадайте ребус
Фронтальне опитування
Домашнє завдання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!!!
6.52M
Category: informaticsinformatics

Правила поведінки в комп’ютерному класі. Поняття інформації. Повідомлення

1. Урок №1 Правила поведінки в комп’ютерному класі. Поняття інформації. Повідомлення

Урок 1

2. Комп’ютер

Допомога при вивченні інформатики

3. Техніка безпеки

Заходьте до комп’ютерного кабінету тільки з
дозволу
вчителя,
не
поспішаючи,
не
торкаючись обладнання
Допомога при вивченні інформатики

4. Техніка безпеки

Не вмикайте та не вимикайте комп’ютери без
дозволу вчителя
Допомога при вивченні інформатики

5. Техніка безпеки

Під час роботи будьте дуже
уважні
Допомога при вивченні інформатики

6. Техніка безпеки

Працюйте на клавіатурі чистими сухими
руками, не натискаючи на клавіші без потреби
чи навмання.
Допомога при вивченні інформатики

7. Техніка безпеки

Під час роботи не торкайтеся
тильної сторони монітора
Допомога при вивченні інформатики
екрана
й

8. Правила поведінки

Допомога при вивченні інформатики

9. Техніка безпеки

Не торкайтеся з’єднувальних
проводів живлення
Допомога при вивченні інформатики
проводів
та

10. Правила поведінки

Допомога при вивченні інформатики

11. Техніка безпеки

Ніколи не намагайтесь самостійно усунути
несправності комп’ютера, негайно повідомте
про це вчителя.
Допомога при вивченні інформатики

12. Техніка безпеки

Працюйте
за
комп’ютером
не
більше
вказаного для вашого класу часу поспіль. Робіть
перерви для відпочинку.
Допомога при вивченні інформатики

13. Техніка безпеки

Після закінчення роботи закрийте всі активні
вікна програми та коректно вимкніть комп’ютер.
Приберіть робоче місце.
Допомога при вивченні інформатики

14. Техніка безпеки

Запам’ятайте!
Якщо не дотримуватись
правил техніки безпеки та поведінки, робота за
комп’ютером може завдати шкоди вашому
здоров’ю.
Допомога при вивченні інформатики

15. Інформатика

ІНФОРМАТИКА
Допомога при вивченні інформатики

16. Що вивчає інформатика?

Що таке
інформація
Як шукати
інформацію
Як обробляти
інформацію
Інформатика
вивчає
Як
зберігати
інформацію
Як збирати
інформацію
Як
передавати
інформацію
Допомога при вивченні інформатики

17.

18. Інформація

— це відомості про
навколишній світ.
Інформація
передається за
допомогою
повідомлень.
Повідомлення — це дані, що
підлягають передаванню.
Допомога при вивченні інформатики

19. Інформація

Допомога при вивченні інформатики

20. Інформація в живій природі

21. Інформація в техніці

роботи (мають датчики, які замінюють органи
чуттів – зір, слух, дотик)
Супутник
Роботи-андроїди
комп’ютери – сцеціальні пристрої для
зберігання, передачі і обробки інформації
автоматизовані системи продажу білетів
інтернет – глобальна інформаційна система

22. Однакову інформацію можна подати за допомогою різних повідомлень.

Наприклад, пішохідний перехід
можна повідомити:
Написом на
спеціальному щиті
«Перехід»
Пофарбувати місце
переходу на дорозі
білими смугами;
Встановити спеціальний
дорожній знак.
Допомога при вивченні інформатики

23. Навпаки, одне повідомлення може нести різну інформацію для різних людей

Наприклад, сигнали машини
швидкої допомоги:
Для людини, яка на неї
чекає, означає, що
надійшла допомога;
Для людей, що йдуть по
вулиці – це різкий звук
сирени.
Допомога при вивченні інформатики

24. Дані

Допомога при вивченні інформатики

25.

Будь-яка інформація має такі властивості:
Повнота
Достовірність
Корисність
Властивості
інформації
Своєчасність
Допомога при вивченні інформатики
Зрозумілість

26. Властивості інформації

Повнота

27. Властивості інформації

Корисність

28. Властивості інформації

Зрозумілість

29. Властивості інформації

Своєчасність

30. Властивості інформації

Достовірність

31. Поняття шуму

Допомога при вивченні інформатики

32. Види інформації

Тестова
Мультимедійна
Графічна
Інформація
Жести
Допомога при вивченні інформатики
Звукова

33. Для допитливих.

Одні органи людини можуть
підсилювати дію інших: коли на
очі діє зелене світло, чутливість
слуху підвищується;
Кількість повідомлень, які людина
отримує, подвоюється кожні 72
год.
Допомога при вивченні інформатики

34. Розгадайте ребус

Допомога при вивченні інформатики

35. Розгадайте ребус

Допомога при вивченні інформатики

36. Фронтальне опитування

1. Що таке інформатика?
2. Що розуміється під термінами
«інформація», «повідомлення»,
«дані»?
3. Які властивості повинна мати
інформація?
4. Які є види інформації?
5. Що таке шум?
6. Які є органи чуття у людини?
7. Наведіть приклади отримання
інформації через органи чуття.
Допомога при вивченні інформатики

37. Домашнє завдання

Проаналізувати
матеріал № 1
Допомога при вивченні інформатики

38. Працюємо за комп’ютером

Допомога при вивченні інформатики

39. Дякую за увагу!!!

Урок 1
English     Русский Rules