Комп'ютерні публікації
2.73M
Category: informaticsinformatics

Комп'ютерні публікації. Створення бюлетеня та буклета

1. Комп'ютерні публікації

2.

Що таке буклет?
Що таке бюлетень?
Як їх створити?
В чому різниця?

3.

Тема:
Створення бюлетеня
та буклета

4.

Мета уроку:
навчитися створювати бюлетень та буклет на
основі шаблону, виконувати основні операції над
об’єктами, створювати зв’язки між об’єктами
публікацій, зберігати публікації на зовнішніх
носіях даних;
маємо розвивати творчі здібності, естетичний
смак, аналітичне мислення і виховувати
інформаційну
культуру,
взаємоповагу,
толерантність, відповідальність.

5.

Формула оцінювання:
Самооцінка + Взаємооцінка +Оцінка вчителя
3
 
Картка оцінювання бюлетеня та буклета
___________________________________________
Вид
роботи
Бюлетень
Буклет
Самооцінка
Взаємооцінка
Оцінка
вчителя
Оцінка

6.

7.

Бюлетень
(лат. bulla –документ з
печаткою; італ. bulletino – записка,
аркуш) – це публікація з однієї чи
декількох сторінок, яка містить
повідомлення з певного кола питань.

8.

9.

Наведіть приклад
бюлетеня, який
створюється в
нашій школі

10.

11.

Буклет
(франц. Bouclette – кільце) −
публікація, виготовлена на одному
аркуші та складена згинанням у
кілька сторінок так, що її можна
переглядати, не розрізаючи сторінок,
а розкриваючи.

12.

13.

«Призначення буклета»
«Розміщення інформації
в буклеті»

14.

Основне призначення буклету –
реклама:
навчального
закладу,
підприємства, організації, особи,
нового товару, нової акції тощо. А
враховуючи те, що всі відомості
повинні бути розміщені на одному
аркуші, то зміст буклета повинен
містити
невеликі
за
обсягом
фрагменти
тексту,
які
точно
передають основні відомості про
об’єкт, а також фотографії і
малюнки,
що
ілюструють
ці
відомості. Фотографії та малюнки
повинні бути високої якості.

15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПУБЛІКАЦІЙ
Формулювання мети публікації.
Розробка структури публікації.
Робота над проектом:
1. Вибір типу публікації та відповідного макету.
2. Введення тексту до місцезаповнювачів (полів) з клавіатури.
3. Переміщення по сторінках, додавання та видалення сторінок.
4. Вибір полів, зміна їх місця розташування та розмірів, видалення
полів.
5. Додавання нових полів.
6. Вставляння графічних об’єктів.
З’єднання та роз’єднання зв’язаних полів.
Попередній перегляд публікації.
Створення вихідної публікації.
Збереження результатів роботи:
1. Збереження публікації у звичайному форматі.
2. Збереження публікації за допомогою пакувальника.
Друк публікації.

16.

Практична робота №7
Тема. Створення інформаційного бюлетеня
та буклета
Мета: набути вмінь та навичок створення
інформаційного бюлетеня і буклета в середовищі
застосування MS Publisher 2007.
Увага! Під час роботи з комп’ютером
дотримуйтеся правил безпеки та
санітарно-гігієнічних норм.

17.

1.Запустіть програму MS Publisher 2007.
2.Створіть двосторінковий бюлетень на аркуші А4 з
теми «Моя майбутня професія».
3.Збережіть бюлетень в власній папці під назвою
«Професія-прізвище».
4.Створіть буклет про одну з історико-культурних або
природних пам’яток України, що увійшли до переліку
семи чудес України.
5.Текстові та графічні матеріали знаходяться на
Робочому столі в папці «7-чудес».
6.Збережіть буклет в власній папці під назвою
«7-чудес-прізвище».

18.

Гра «Мікрофон»
•Було цікаво…
•Було складно…
•Тепер я знаю, що…
•Я навчився (лася)…
•Урок дав мені для життя…

19.

Домашнє завдання.
Повторити тему
«Комп’ютерні презентації та публікації»
(підручник, розділ 2)

20.

ДЯКУЮ ЗА УРОК!
БАЖАЮ ВАМ УСПІХІВ!
English     Русский Rules