Урок №10.
Як створюють алгоритми?
Процес покупки хліба можна представити так:
Алгоритм збереження проекту в середовищі скретч
Основні алгоритмічні структури:
Що називають висловлюванням?
Приклад:
Опис алгоритму із структурою розгалуження:
Якими бувають висловлювання:
Складене висловлювання
Складене висловлювання
Складене висловлювання
Що таке умовне висловлювання?
Подання алгоритмів
3.45M
Category: informaticsinformatics

Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання (урок 10, 7 клас)

1. Урок №10.

УРОК №10.
7КЛА
С
Висловлювання
. Істинні та
хибні
висловлювання
.

2.

Ти
дізнаєшся:

3. Як створюють алгоритми?

ЯК СТВОРЮЮТЬ АЛГОРИТМИ?
Кожна людина в повсякденному житті, під час навчання або
на роботі вирішує величезну кількість завдань самої різної
складності. Деякі із цих завдань настільки прості й звичні, що
ми вирішуємо їх не замислюючись, автоматично, і навіть не
вважаємо завданнями.
До них можна віднести такі завдання, як «Купити хліб»,
«Зібратися в школу», «Закрити двері на ключ» та ін.
Інші ж завдання, навпаки, такі важкі, що вимагають тривалих
міркувань і зусиль для пошуку розв'язання й досягнення
поставленої мети.
Наприклад, розв'язання завдань «Написати контрольну
роботу на 10» або «Вільно розмовляти іноземною мовою»
вимагають виконання набагато більшої кількості складних дій,
ніж розв'язання завдання «Купити морозиво». При цьому
рішення навіть найпростішого завдання звичайно здійснюється
за кілька послідовних кроків.

4. Процес покупки хліба можна представити так:

ПРОЦЕС ПОКУПКИ ХЛІБА МОЖНА
ПРЕДСТАВИТИ ТАК:

5. Алгоритм збереження проекту в середовищі скретч

АЛГОРИТМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОЕКТУ В СЕРЕДОВИЩІ СКРЕТЧ
можна розбити на 5 підзадач:

6. Основні алгоритмічні структури:

ОСНОВНІ АЛГОРИТМІЧНІ СТРУКТУРИ:

7. Що називають висловлюванням?

ЩО НАЗИВАЮТЬ ВИСЛОВЛЮВАННЯМ?
ІСТИН
А
ХИБА

8. Приклад:

ПРИКЛАД:

9.

Істинні висловлювання:
«комп'ютер
– помічник
людини при
рахунку»
«місяць має
вигляд
серпа»
«жирафа –
це тварина
з
найдовшою
шиєю»
«телефон
служить
засобом
зв'язку»
«павук не
є
кохахою»
«кавун – це
найбільша
ягода»

10.

Хибні висловлювання:
«боровик
и–
ядовиті
гриби»
«планета
Земля
більше
Сонця»
«українсь
кий
прапор
виглядає
так»
«всі
крокоди
ли
літають»
«діти
старше
своїх
батьків»
«яблуко –
це овоч»

11. Опис алгоритму із структурою розгалуження:

ОПИС АЛГОРИТМУ ІЗ СТРУКТУРОЮ РОЗГАЛУЖЕННЯ:
Хибно
Висловлюван
ня
Істинно
Приклад:
Хибно
Одягаєм
окуляри від
сонця
Йде дощ
Істинно
Берем
парасольку

12. Якими бувають висловлювання:

ЯКИМИ БУВАЮТЬ ВИСЛОВЛЮВАННЯ:
Прості
висловлюван
ня можна
записувати
як словесно,
так і за допо
могою знаків
відношень >,
<, =.
• Польща межує з
Україною.
• Власні назви
пишуться з великої
літери.
• Периметр
чотирикутника
дорівнює сумі довжин
Складені
висловлюв
ання
утворюють
ся із
простих за
допомогою
сполучникі
в І, АБО, НЕ.
• (велосипед справний) І (в
мене є вільний час);
• (після дзвінка у школі
розпочинається урок) АБО
(після дзвінка у школі
розпочинається перерва);
• НЕ (натиснуто клавішу
Пропуск)

13. Складене висловлювання

СКЛАДЕНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ
Наприклад, складене
висловлювання
(велосипед справний) І (в
мене є вільний час)
складається із двох:
«велосипед справний» та
«в мене є вільний час».
Якщо хоча б одне із
простих висловлювань не
є істинним, то не буде
істинним і складене
висловлювання.

14. Складене висловлювання

СКЛАДЕНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ
Наприклад,
висловлювання «Іван
займається спортом на
уроках фізкультури в
школі або у спортивній
секції» буде хибним лише
у випадку, коли Іван не
відвідує спортивні секції
та звільнений від уроків
фізкультури в школі

15. Складене висловлювання

СКЛАДЕНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ
Наприклад, якщо
висловлювання
«натиснуто клавішу
Пропуск» у процесі
виконання алгоритму
стало істинним, то
висловлювання НЕ
(натиснуто клавішу
Пропуск) є хибним.

16. Що таке умовне висловлювання?

ЩО ТАКЕ УМОВНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ?
Наприклад:
«Якщо
горить червоне світло
світлофора, то дорогу
переходити
не
можна».

17. Подання алгоритмів

ПОДАННЯ АЛГОРИТМІВ
Алгоритми
подаються за
допомогою
природних або
штучних мов,
схем, рисунків,
знаків тощо

18.

Ви чудово попрацювали і
настав
час
для
фізкультхвилинки
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

19.

Дякую за
увагу
English     Русский Rules