Піднесення національно – визвольного руху в Західній Україні у ІІ половині 70-х – 90-і роки ХІХ століття ------------------------------- Підготував: учень 1
План
Опорні поняття і дати
Актуалізація опорних знань
Рух народовців на Буковині
Рух народовців Закарпатті
Радикальний рух у Галичині.
Наукова та політична діяльність М.Грушевського
3.92M
Category: historyhistory

Піднесення національно – визвольного руху в Західній Україні у ІІ половині 70-х – 90-і роки ХІХ століття

1. Піднесення національно – визвольного руху в Західній Україні у ІІ половині 70-х – 90-і роки ХІХ століття ------------------------------- Підготував: учень 1

Піднесення національно –
визвольного руху в Західній
Україні у ІІ половині 70-х – 90-і
роки ХІХ століття
------------------------------Підготував: учень 11-Б Класу
Демків Олег

2. План

O Діяльність галицьких народовців.
O Рух народовців на Буковині та
Закарпатті.
O Радикальний рух у Галичині.
O Українське питання у міжнародній
политиці кінця 80-х років ХІХ століття.
«Нова ера».
O Наукова та політична діяльність
М.Грушевського

3. Опорні поняття і дати

O Опорні поняття:
O Народовці;
O Радикали;
O Опорні дати:
O 1875р. – заснування
Чернівецького
університету;
O 1885р. – утворення
народовської Народної
ради;
O 1897р. – М.Грушевський
очолив Наукове
товариство ім. Т.Шевченка.

4. Актуалізація опорних знань

O Коли на західноукраїнських землях
виникла суспільно – політична течія
народовців?
O Які ідеї пропагували народовці?
O Які були основні напрямки діяльності
народовців?

5.

З початку 70-х років ХІХ століття починається нове піднесення
народовського руху, яке відтіснило на другий план позиції москвофілів
Діяльність галицьких народовців
Видання політичних
часописів
Газета для селян «Батьківщина»;
Щоденна газета «Діло»;
Науковий часопис «Зоря»
Народна рада ( 1885р.)
Ю.Романчук
Мета діяльності:
1. Захист прав українського народу;
2. Поширення українських інтересів
у
культурних,
політичних,
суспільних, економічних відносинах
30.11.1880р – українське народне віче за участі 2 тис. селян

6. Рух народовців на Буковині

Значний відсоток
єврейського населення в
Чернівцях
Домінування
організацій
москвофільського
напрямку
50% населення
Чернівців розмовляли
німецькою мовою
Особливості українського руху на Буковині
Вплив народовців з
Галичини
«Буковинська трійця»
Ю.Федькович
Сидір Воробкевич
Григорій Воробкевич
Відкриття Чернівецького
університету ( 1885р.)
Видання
газети»Буковина»
1885р

7. Рух народовців Закарпатті

O Опрацювати абзаци 1-3 стор. 271
підручника і визначте:
1. Які фактори стримували розвиток
українського національно –
визвольного руху?
2. Під впливом яких чинників
відбувається посилення
народовців на Закарпатті?
3. З ім»ям яких представників
українського руху пов»язана
активізація народовців на
Закарпатті?
Авґустин Іванович Волошин

8. Радикальний рух у Галичині.

O Опрацювати п.3 §29 і визначте:
1. Чому, на вашу думку, у
середині 70-х років ХІХ ст.
молода інтелігенція починає
критично оцінювати як
московфілів, так і народовців?
2. Кого називають українськими
радикалами? Що означає
даний термін?
3. Укажіть форми і методи роботи
радикалів?
М.Павлик – один лідерів руху
радикалів

9.

Що таке українське питання?
Причини загострення українського питання в
міжнародних відносинах кінця ХІХ століття
Наприкінці 80-х років ХІХ
століття балканська криза
загострила відносини між
Росією та Австро - Угорщиною
Плани Німеччини про
передачу Київського
королівства під управління
Австро - Угорщини
Україна розглядається як
можлива арена
військових дій
Діячі Київської громади
(В.Антонович, О.Косинський )
готові підтримати німецький
проект в обмін на задоволення
прав галицьких українців

10.

Представники
Австро - Угорщини
Неофіційна угода
25.11.1890р.
Польські
консерватори
А.Сапега
О.Барвінський
А.Вахнянин
Ю.Романчук
Поступки австрійського уряду:
1.Визнання галицьких українців окремим народом;
2.Лояльність українців щодо австрійської влади;
3.Австрійська влада мала з однаковою прихильністю ставитися до
українців та поляків.
4.Надання українцям певної кількості місць в Австрійському парламенті та
Галицькому сеймі.
5.Відкриття трьох українських гімназій.
6.Збільшення кількості українських кафедр у Львівському університеті.

11.

« Нова ера »
( політика відносин народовців з австрійським
урядом та польською шляхтою)
Галичина – український
П»ємонт
Проти політики «нової ери»
виступили русофіли й
радикали
Угода від 25.11.1890р. не
виправдала сподівань
українського суспільства
Проти «нової ери»
виступила українська
провінція, яка мала стійкі
антипольські настрої
Виникнення політичних
партій з чіткими
українськими програмами

12. Наукова та політична діяльність М.Грушевського

O Опрацювати п.5 §29 і визначте:
1. Хто такий М.Грушевський?
2. Яку освіту отримав
М.Грушевський?
3. Яка основна тематика наукової
діяльності М.Грушевського?
4. Які посади займав вчений?
5. Назвіть фундаментальну
працю М.Грушевського?
English     Русский Rules