Бізнес-план соціологічної компанії
Представницькі дані:
Основні напрямки діяльності
Структура компанії:
Деякі технологічні подробиці
Методи дослідження
ВИСНОВКИ
Потенційні клієнти соціологічної служби
Місце розташування
Наші підрозділи
Витрати
Витрати на технічне обслуговування витрати на найманих робітників
Витрати на постійних працівників
Комунальні послуги та зв’язок. Витрати на рекламу
Фінансовий план
Кадри і управління
Вимоги до персоналу:
Прайс
Можна вставити нашу рекламу і постер
1.57M
Categories: businessbusiness sociologysociology

Бізнес-план соціологічної компанії

1. Бізнес-план соціологічної компанії

БІЗНЕС-ПЛАН СОЦІОЛОГІЧНОЇ КОМПАНІЇ
Дата підготовки: 5.06.2014
Виконали: Архілюк М.
Конобас Г.
Маврина К.
Щербицька О.

2.

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.
УЗНАЙ МНЕНИЕ КАЖДОГО.

3. Представницькі дані:

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ДАНІ:
Соціологічна компанія ТОВ «КОНОГОР». Дочірнє
приватне підприємство, що займається виконанням
досліджень на замовлення. Засновник - Конобас Ганна.
Контактна інформація:
Україна, 03150, м.Київ, вул. Жилянська, 59
Тел.: +380 44 568 59 23
Вебсайт: www.kongor.com.ua
E-mail: [email protected]
Статутний фонд: 200 000 $
Резервний фонд: 200 000 $

4. Основні напрямки діяльності

Наша мета: Проведення високоякісних кількісних і якісних маркетингових
досліджень та надання нашим клієнтам достовірної інформації.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Business-to-business
дослідження
• Визначення
конкурентного
середовища на
ринку
• Аналіз цінової та
асортиментної
політики
підприємств
Дослідження
товарних ринків
• Визначення
характеристик і
тенденцій розвитку
ринку
• Вивчення
споживчого
поведінки
• Аналіз
задоволеності
споживачів
Дослідження по
конкретних товарах і
послугах
Дослідження стану
торговельних марок
• Визначення мотивів
і переваг споживачів
щодо досліджуваних
товарів
• Визначення
критеріїв вибору
товару
• Побудова моделі
споживчої поведінки
• Аналіз методів
просування
• Визначення позиції
торгової марки на
ринку
• Вивчення марок
конкурентів
• Визначення сильних
і слабких сторін
торгової марки
Унікальні пропозиції для українського ринку:
•Brand energy – міжнародна технологія для діагностики brand health, яка дає результати
не тільки про поточний стан бренду, але і його напрям розвитку в майбутньому
•CBC – міжнародна методологія для проведення цінових досліджень
•Consumer Landscape – потужне дослідження для отримання глибокого розуміння ринку
і споживачів

5.

Наші фахівці, працюючи на ринку маркетингових послуг майже 4
роки, провели більше 50 дослідницьких проектів.
Аналітичний відділ нашої
компанії включає в себе
фахівців у галузі соціології,
політології та маркетингу., що
мають наукові ступені.
KONOGOR надає клієнтам
послуги високої якості завдяки
новітнім закордонним
технологіям, адаптованим до
особливостей українського
ринку, десятирічному досвіду
діяльності в Україні, високої
кваліфікації своєї команди і
багаторівневій системі контролю
якості даних.
Переваги
компанії
Наше спілкування з клієнтом ми
будуємо, виходячи з
індивідуального підходу,
намагаючись зрозуміти всі його
бажання. Ми пропонуємо
програму послуг, повністю
адаптовану до його цілям, і
намагаємося реалізувати її на
найвищому професійному рівні.
Створення нових методик
аналізу інформації, нових видів
опитувань: он-лайн фокусгрупи з використанням вебкамери, панельні Інтернетдослідження.
Наші принципи діяльності:
• висока якість та надійність даних
• спілкування з клієнтом спільною
мовою
• готовність до діалогу 24 години на
добу
• достатня повнота інформації та
надання оптимальних рішень
• швидкість отримання клієнтом
необхідної інформації
• глибокий професійний аналіз

6. Структура компанії:

СТРУКТУРА КОМПАНІЇ:
польовий відділ: власна мережа
інтерв'юерів (40 осіб);
відділ контролю: компанія має
власну мережу контролю якості
проведення польового етапу
дослідження;
відділ вводу даних;
відділ аналітики;
відділ розвитку (Research and
Development Department).
Ключові особи компанії:
Генеральний директор – Конобас
Ганна.
Замісник генерального директора
– Щербицька Ольга.
Керівник проектів – Архілюк
Маргарита.
Директор по стратегічному
розвитку – Маврина Катерина
Сучасне обладнання:
• спеціально обладнані приміщення
для проведення інтерв’ю (зокрема
фокус груп)
• власний центр введення і
комп'ютерної кодування інформації;
• CATI - власний центр CATI
(телефонні опитування з
використанням комп'ютерної системи
телефонного інтерв'ювання).

7. Деякі технологічні подробиці

ДЕЯКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОДРОБИЦІ
Якість робіт
KONOGOR
стандартизується
міжнародними нормами
проведення
маркетингових і
соціологічних
досліджень ICC /
ESOMAR і етичним
кодексом АМА.
Контроль проведення
польового етапу
Телефонний контроль
(запис) факту інтерв'ю і
адресний контроль - не
менше 30% вибірки
кожного дослідження
Спеціально створена база
даних всіх респондентів,
які брали участь у
дослідженнях за останні
3 роки
Роллінговий
контроль
Кожен місяць не
менше двох регіонів
України піддаються
максимальному, 100%
контролю факту
інтерв'ю і якості
проведення інтерв'ю на
всіх проектах.
• + 10% додатковий анкет
робляться в ході кожного
дослідження
• аудіозапис інтерв'ю під
час центральних локацій
• постійний
персональний код для
кожного інтерв'юера

8. Методи дослідження

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Кількісні методи: анкетування й особисті інтерв'ю, телефонні опитування, Оn-line
дослідження.
Якісні методи: фокусовані групові інтерв'ю, глибинні інтерв'ю, експертні інтерв'ю,
креативні групи, Desk research
Дослідження "таємничий покупець" - оцінка якості обслуговування споживачів.
Фото-моніторинг зовнішньої реклами
Вечеря з експертами
KONOGOR -TM-Attitude - методика з вивчення позиціонування ТМ і сприйняття її на
ринку.
KONOGOR -Satisfaction Loyalty - методика з вимірювання рівня задоволеності і
лояльності.
KONOGOR -Life Position - вивчення психографічних портретів, системи цінностей,
стилів життя споживачів.

9.

      
НАЗВА 
КОМПАНІЇ 
НАПРЯМОК 
ДОСЛІДЖЕННЯ
СИЛЬНІ 
СТОРОНИ
СЛАБКІ 
СТОРОНИ
СТАЖ 
РОБОТ
И 
КОМПА
НІЇ
ВИСНОВКИ
Не виявлено
9 РОКІВ 
НА 
РИНКУ
Конкурентоспособна 
компанія, яка 
використовує багато 
новітніх технологій 
і методів для 
вивчення ринку
Відмова від 
заказів, що не 
дають 
прибуток
• Працюють 
лише з 
людьми, що 
володіють 
певним 
бізнесом
?
Ця компанія не є 
конкурентоспособно
ю на нашому полі. 
Вони займаються 
лише бізнесовими 
дослідженнями та 
не беруться за 
роботу без прибутку. 
Компанію не 
цікавить 
«маленькі» 
дослідження
В основному 
проводить 
лише 
соціально­
політичні 
дослідження 
стосовно 
України
• Не охоплює 
весь спектр 
ринку Украни
15 
РОКІВ 
НА 
РИНКУ
 Конкуренція 
компанії присутня, 
проте вона не є 
високою, майже не 
включає в себе 
дослідження, на 
яких переважно 
базується компанія 
«KONOGOR»
Сектор досліджень 
споживчих ринків працює з 
великими міжнародними і 
локальними клієнтами на 
основних ринках FMCG 
(Fast Moving Consumer 
Goods) ­ напої та продукти 
харчування, предмети 
особистої гігієни, товари для 
дому та ін
Використову
ють різні 
методи щодо 
вивчення 
ринку
інвестиційно­консалтингова 
група, що надає послуги з 
розвитку роздрібного бізнесу, 
стратегічного управління, 
рекламні та маркетингові 
послуги.
Розробляє, 
розкручує 
бренди
• Працюють 
24 години 7 
днів на 
тиждень
• Конфіденцій
ність
Спеціалізується на 
проведенні всіх видів 
маркетингових і 
соціологічних досліджень, 
брендінгу (створення 
брендів, елементів бренду, 
стратегій просування і т.д.) і 
рекламі.
Значний 
стаж роботи 
компанії
• Приймає 
участь у 
міжнародни
х проектах
• Базується на 
соціально­
політичних 
дослідження
х

10.

НАЗВА
НАПРЯМОК 
ДОСЛІДЖЕ
ННЯ
СИЛЬНІ 
СТОРОНИ
Провідна 
консалдингова 
компанія  у 
напрямку аналітики, 
вивчення ринку та 
бізнес­планування.
СЛАБКІ 
СТОРОНИ
СТАЖ 
РОБОТИ 
КОМПАНІЇ
ВИСН
ОВКИ
Ринок України з 
різних «боків»
Великий досвід у 
цій сфері
Не виявлено
8 РОКІВ НА РИНКУ
Конкурентос
пособна 
компанія, 
яка 
спеціалізуєт
ься на ринок 
України і 
становить 
«загрозу» 
компанії 
«KONOGOR»
• Використання 
якісних і кількісних 
методик
• Аналіз ринку з 
разних «боків»
Не виявлено
29 РОКІВ
Одна з 
найбільш 
конкурентос
проможніх 
компаній по 
відношенню 
до компанії 
«KONOGOR» 
через досвід 
а 
використанн
я 
різноманітн
их методик
Дослідження 
заловоленності 
споживача
• Тестування 
продуктів, 
упаковки, 
реклами подукту 
тощо
Спеціалізується в 
напрямку вивчення 
ринку та бізнес­
планування, 
маркетингових 
дослідженнях а 
також 
індивідуальних 
замовлень
Використовує 
різноманітні 
методи для 
дослідження 
ринку
Працює з 
провідними 
компаніями 
України
Приймає участь у 
Відсутність 
постійної 
клієнтської бази
4 РОКИ

11. ВИСНОВКИ

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
СESSI
TNS
PRO Consulting
R&B group
ABCG

12. Потенційні клієнти соціологічної служби

ПОТЕНЦІЙНІ КЛІЄНТИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
Фахівці компанії «КОНОГОР» працюють на ринку близько 4 років та провели більше
50 дослідницьких проектів. Партнерами компанії є «Фокстрот», «Samsung», «Кока –
Кола Беверіджиз Україна» та ін. Покупцями частіше виступають компанії, що мають
бажання дослідити різноманітні соціальні проблеми та компанії, шо хочуть вивчити
громадську думку. Завдяки своїм клієнам ми проводимо вдалі маркетингові
дослідження, а також приймає участь в міжнародних наукових проектах і програмах
соціологічної спрямованості. Ми намагаємося охопити весь спектр ринку України та
використовуємо різні методи для дослідження ринку. Кожний соціологічний проект
складається з декількох етапів. Якість і професіоналіз протягом всього дослідження є
гарантією надійності та цінності отриманої інформації. Саме тому ТОВ "КОНОГОР"
гарантує чітке дотримання стандартів на кожному етапі дослідження, що забезпечує
нам довіру клієнтів та незмінну репутацію.

13. Місце розташування

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ
Головний офіс:
Україна, м. Київ
Вул. Жилянська, 59
Наш офіс представляє собою
приміщення на першому
поверсі будинку, де
розташовані місця для
співробітників, а також
кімната відпочинку та
переговорна кімната. Ми
обираємо варіант офісу open
space для продуктивної
співпраці наших
співробітників, а також для
дружньої атмосфери
колектива. Адреса нашого
головного офісу обрана не
випадково – гарне, тихе місце
в якому бурхливо кипить
робота.

14. Наші підрозділи

НАШІ ПІДРОЗДІЛИ

15. Витрати

ВИТРАТИ
Назва
Кількість
Ціна
Загальна вартість
Офісні стільці
10
700
7000
Комп'ютерні та журнальні столи
6
250
1500
Шафи для документів
7
500
3500
Сервер
1
6254
6254
Комп'ютери
4
Технічне обладнання
Атрибути для комп'ютерів
16000
7000
Ноутбуки
2
8000
Монітори
4
4000
Телефони, факс
4
4000
Принтери
2
1000
Світильники
600
Канцелярія
1000
Кухонні знаряддя
6000
Загалом
65854

16. Витрати на технічне обслуговування витрати на найманих робітників

Технічне
         ВИТРАТИ НА ТЕХНІЧНЕ
                 ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВИТРАТИ НА НАЙМАНИХ
РОБІТНИКІВ
Витрати
на
найманих Кількість
робітників
Ціна
(не
Загальна
вартість
стаціонарних):
Інтерв'юери
25
4000
24000
Бригадари (рекрутери)
5
3000
18000
Юрист
1
1000
6000
1000
6000
Послуги типографії
Прибиральниця
1
1000
6000
Оператори ПК
6
5000
30000
15000
90000
Загалом
Загальна вартість
обслуговування:
Для сервера
2615
Картриджи, папір
2000
Програми для
10000
комп'ютера
Витрати на відкриття
2000
ТОВ
Загалом
16615

17. Витрати на постійних працівників

ВИТРАТИ НА ПОСТІЙНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ
Витрати
на
Кількість
Ціна
Загальна вартість
Директор
1
8000
48000
Менеджери відділів
3
6000
36000
Бухгалтер
1
2000
12000
Офіс-менеджер
1
2000
12000
Аналітики
3
4000
24000
22000
132000
постійних
працівників:
Загалом

18. Комунальні послуги та зв’язок. Витрати на рекламу

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА 
ЗВ’ЯЗОК.
ВИТРАТИ НА РЕКЛАМУ
Комунальні
та За
зв'язок
Домен, сайт
одиницю За
оплати
На півроку
місяць
2000
12000
Опалення
5,82
419,04
2514,24
Водопостачання
17,49
20
120
Витрати
Електроенергія
21,54
400
2400
рекламу:
400
2400
3239,0
19434,24
Телефон
та
інтернет
Загалом
4
на Кількість
необхідних
оплат
ціна
на рік
напів
року
Жовті сторінки
1
3000
Реклама в гугл
6
3000
Реклама в бізнес-
4
40000
пресі
Фірмові
1
4000
бланки,
візитки, папки
Загалом
50000

19. Фінансовий план

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Баланс підприємства
$200 000
План прибутків і збитків
Збитки: 143 008,04 грн.
Дохід: 56 992 грн.

20. Кадри і управління

КАДРИ І УПРАВЛІННЯ
За організаційно-правовою формою організація «KONOGOR» є товариством з
обмеженою відповідальністю, тобто фірмою, заснованою кількома фізичними
особами об’єднанням їхніх власних капіталів задля досягнення спільної мети —
організації соціологічної служби та виконання досліджень на замовлення.
Статутом ТОВ «KONOGOR» передбачено, що засновники для формування
початкового статутного фонду вносять по 10 000 гривень кожний з пропорційною
часткою прав власності на майно й результати діяльності товариства. Засновник –
Конобас Ганна.
До складу персоналу служби включатимуться: 1) директор; 2) провідний
соціолог-дослідник; 3) інші соціологи-дослідники (8); 4) бухгалтер-економіст; 5)
юрист; 6) працівник відділу кадрів; 7) IT-технолог; 8) секретар. Загальна кількість
– 15 співробітників. Можливе залучення спеціалістів з інших фірм, а також
проведення практики на базі організації.

21. Вимоги до персоналу:

ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ:
- вища освіта;
- досвід роботи в зазначеній сфері 2 роки (на провідні позиції – 4р.);
- знання англійської мови на рівні Upper-Intermediate;
- за можливістю рекомендації з минулих місць роботи;
відсутність звички тютюнопаління.
Підбір персоналу проходить в 2-х етапах: відбір резюме та на
основі першого кроку - співбесіда з главною відділу кадрів. 1 раз
на рік відбувається перепідготовка персоналу та у разі необхідності
оплата курсів підвищення кваліфікації співпробітників. Оплата
праці – 2 рази на місяць. Після перших 2 тижнів на картку
начислюється аванс, а в кінці місяця друга частина заробітної
плати у співвідношенні 1:1 з авансом.

22. Прайс

Вид роботи
ПРАЙС
Анкетне опитування
Розробка програми дослідження
1100 – 2000
Визначення вибірки
300 – 600
Визначення переліку об'єктів
300 – 600
Розробка анкети
1000 – 2500
Опитування одного респондента
50 – 70
(гонорари супервайзера, респондента, інтерв'юера)
Обробка однієї анкети
15 – 50
Аналіз результатів
1600 – 4100
Тираж анкет (1 сторінка)
1-3
Телефонне опитування
Розробка програми дослідження
1100 - 2000
Визначення вибірки
300 - 550
Розробка анкети телефонного опитування
1100 - 1500
Опитування одного респондента
30 - 50
Обробка однієї анкети
10 - 50
Аналіз результатів
1600 - 4100
Експертне опитування
Визначення критеріїв відбору респондентів
300 - 550
Розробка експертного листа
850 - 1350
Опитування одного експерта (гонорари супервайзера,
експерта, 450 - 1350
Вартість, грн

23.

Фокус – групове інтерв’ю
Розробка програми дослідження, глосарію, техзавда 1100 - 2000
ння
Розробка гайда для проведення фокус-групи
850 - 1350
Рекрутмент учасників (8 -10 осіб)
680 - 950
Гонорар модератора
1100 - 1900
Гонорари респондентам
550 - 850
Відеозйомка (1 група)
250
Транскрибування
350 - 500
Обробка стенограми фокус-групи
650 - 800
Аналіз результатів
1600 - 4100
Оренда приміщення та відеоапаратури
1100 - 2000
Підготовка звітів
Описовий звіт
2700 - 3000
Аналітичний звіт (українська/російська мови)
8200 - 10000
Аналітичний звіт (англійська/німецька мови)
13500 - 15000
Консалтинг
Он-лайн дослідження
Таємний покупець
550 - 2000
6000 -14000
5000 - 15000

24.

 
Перспективи розвитку соціологічної служби
Розширення мережі компанії та мережі власних інтерв’юерів по всіх регіонах
України.
В професійному рівні – підвищення рівня методик, адже ми прагнемо
відповідати стандартам світового рівня.
Підвищення кваліфікації спеціалістів у службі; співпраця із зарубіжними
агенствами, стажування наших співробітників закордоном.

25. Можна вставити нашу рекламу і постер

МОЖНА ВСТАВИТИ НАШУ 
РЕКЛАМУ І ПОСТЕР

26.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 
ПРИЄДНУЙСЯ!)
English     Русский Rules