Судові витрати
Поняття та види судових витрат
Судовий збір
Витрати, пов’язані з розглядом справи
Розподіл судових витрат між сторонами
Кінець
223.29K
Category: lawlaw

Судові витрати

1. Судові витрати

2. Поняття та види судових витрат

Судові витрати — це витрати, які несуть сторони,
треті особи із самостійними вимогами у справах
позовного провадження, заявники і заінтересовані
особи в справах окремого провадження, стягувач і
боржник у справах наказного провадження, за
вчинення цивільних процесуальних дій, пов'язаних із
розглядом справи в порядку цивільного судочинства.

3.

Стаття 79 ЦПК поділяє судові витрати на 2 групи:
1) судовий збір;
2) витрати, що пов'язані із розглядом справи. Судові
витрати, що пов'язані з розглядом справи, несуть
сторони конкретної справи та в окремих випадках —
інші учасники процесу.

4. Судовий збір

Судовий збір — це грошовий збір, що справляється
(сплачується) за місцем розгляду та оформлення
документів і зарахов
Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення
від сплати встановлюються законом. Відповідно до п. 5
розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" ЦПК до
набрання чинності законом, який регулює порядок сплати
і розміри судового збору, судовий збір при зверненні до
суду сплачується у порядку і розмірах, встановлених
законодавством для державного мита.ується до
місцевого бюджету.

5.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про
державне мито" платниками державного мита на
території України є фізичні та юридичні особи за
вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів,
що мають юридичне значення, уповноваженими на
те органами.

6. Витрати, пов’язані з розглядом справи

До витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, згідно з
ч. З ст. 79 ЦПК належать:
1. - витрати на правову допомогу;
2. - витрати сторін та їх представників, пов'язані з явкою
до суду;
3. - витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів,
перекладачів та проведенням судових експертиз;
4. - витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за
місцем їх знаходження та вчиненням інших дій,
необхідних для розгляду справи;

7.

Витрати фізичних осіб, пов'язані з оплатою правової
допомоги при розгляді судом справ про оголошення
померлою фізичної особи, яка пропала безвісти за
обставин, що загрожували їй смертю або дають
підстави вважати фізичну особу загиблою від певного
нещасного випадку, або інших обставин внаслідок
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, несуть юридичні особи, на території яких
мав місце нещасний випадок внаслідок таких
надзвичайних ситуацій (ч. З ст. 84 ЦПК).

8.

До витрат, пов'язаних із залученням свідків,
спеціалістів, перекладачів і проведенням судових
експертиз, належать, витрати на переїзд до іншого
населеного пункту свідків, спеціалістів, перекладачів,
експертів, наймання ними житла, а також на
проведення судових експертиз. Ці витрати несе
сторона, яка заявила клопотання про виклик свідків,
залучення спеціаліста, перекладача та проведення
судової експертизи.

9. Розподіл судових витрат між сторонами

Стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд
присуджує з другої сторони понесені нею і
документально підтверджені судові витрати. Якщо
позов за-доволено частково, судові витрати
присуджуються позивачеві пропорційно до розміру
задоволених позовних вимог, а відповідачеві —
пропорційно до тієї частини позовних вимог, у
задоволенні яких позивачеві відмовлено.

10.

Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення,
звільнено від оплати су-дових витрат, з другої
сторони стягуються судові витрати на користь осіб,
що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи
відхиленої частини вимог. Якщо обидві сторони
звільнені від оплати судових витрат, вони
компенсуються за рахунок держави у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

11. Кінець

Виконав : Подсікера Сергій,
спеціальність «правознавоство»
группа № 302
English     Русский Rules