Підсудність цивільних справ
Поняття підсудності
Види підсудності
Фунуціональна підсудність
Теріторіальна підступнисть
Загальна територіальна підсудність
Альтернативна територіальна підсудність
Виключна територіальна підсудність
Наслідки порушення правил підступності
Зміна підсудності 
Кінець
181.98K
Category: lawlaw

Підсудність цивільних справ

1. Підсудність цивільних справ

2. Поняття підсудності

Підсудність - це сукупність цивільних справ, які
підлягають розгляду і вирішенню по суті в даній
конкретній ланці судової системи й у даному
конкретному суді цієї ланки. Перелік цих справ
визначається з одного боку, нормами права, які
визначають повноваження конкретного суду, а з
іншого - характером і властивостями кожної окремо
взятої цивільної справи.

3. Види підсудності

Залежно від названих критеріїв підсудність буває
двох видів:
1. функціональна
2. територіальна.

4. Фунуціональна підсудність

Функціональна підсудність - компетенція окремих
гілок судової системи на реалізацію функцій, які вони
виконують. За цією підсудністю функції суду першої
інстанції виконують місцеві суди, а саме районні,
районні у містах, міські та міськрайонні (ст. 107 ЦПК).

5. Теріторіальна підступнисть

Територіальна підсудність - компетенція із розгляду
цивільних справ однорідними судами залежно від
території, на яку поширюється їх юрисдикція.
Видами територіальної підсудності є: загальна,
альтернативна, виключна, за зв'язком справ та за
вказівкою суду.

6. Загальна територіальна підсудність

Загальна територіальна підсудність встановлюється
як загальне правило і застосовується у тому випадку,
коли вона не змінена або доповнена іншим видом
територіальної підсудності. За загальним правилом
позови пред'являються в суді за місцем проживання
фізичної особи, місцезнаходженням юридичної особи
(ст. 109 ЦПК).

7. Альтернативна територіальна підсудність

Альтернативна територіальна підсудність встановлена
законом і зумовлена необхідністю чи доцільністю надання
позивачу права вибору суду, який розглядатиме справу.
Зокрема, відповідно до ст. 110 ЦПК:
Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства
відповідача, позови, що виникають з трудових
правовідносин, можуть пред'являтися також за
зареєстрованим місцем проживання чи перебування
позивача.

8. Виключна територіальна підсудність

Виключна територіальна підсудність встановлюється
у випадках, передбачених законом, і означає, що
заява може бути подана тільки до певного суду. В
цьому випадку застосування інших видів підсудності
не допускається.

9. Наслідки порушення правил підступності

Підсудність справи встановлюється суддею при
прийнятті позовної заяви до свого провадження —
під час порушення справи в суді. Якщо справа даному
судові не підсудна, суддя повертає її позивачеві для
передачі до належного суду зі своєю мотивованою
ухвалою про неприйняття. Така ухвала може бути
оскаржена і на неї може бути внесено подання.

10. Зміна підсудності 

Зміна підсудності
Зміна підсудності — передача справи з одного суду до
іншого в межах України можлива також за ініціативою
керівників вищестоящих судів з метою забезпечення
належного викоміна підсудності настає також тоді, коли
після відсторонення судді замінити його в даному суді
неможливо. Справа в таких випадках надсилається до
Верховного суду Автономної Республіки Крим, обласного,
Київського чи Севастопольського міського суду,
військового суду регіону, Військо-во-Морських Сил для
передачі на розгляд іншого суду (ст. 133 ЦПК).нання
завдань правосуддя.

11. Кінець

Виконав : Подсікера Сергій, спеціальність
«правознавоство» группа № 302
English     Русский Rules