4.85M
Categories: mechanicsmechanics warfarewarfare

Компоновка спеціального електрообладнання БМП-2 в машині

1.

Військова кафедра
Навчальна дисциплина
«Будова озброєння та військової техніки. Будова БМП-2»
за військово-обліковою спеціальністю
«Експлуатація та ремонт електро і спецобладнання та автоматики
бронетанкової техніки»

2.

Тема № 7. Спеціальне
електрообладнання БМП-2.
Заняття №2. «Компоновка спеціального
електрообладнання БМП-2 в машині».
Навчальна мета:
1. Ознайомити студентів з розміщенням спеціального
електрообладнання в бойовій машині піхоти БМП-2.
2. Виховувати
у
студентів
почуття
особистої
відповідальності за підготовку машини до руху,
рушати з місця, перемикати передачі, виконувати
повороти.

3.

Загальна організація заняття.
Заняття проводити з навчальним взводом в спеціалізованих
класах, де розгорнута навчальна техніка у зручному для
вивчення виді. Навчальний взвод ділиться на три підгрупи.
Студенти працюють на навчальних місцях по завданням і
технологічним картам під керівництвом викладача. Керівники на
навчальних місцях керують підлеглими забезпечуючи правильне
відпрацювання навчальних питань, контролюють та підказують
виконання найбільш складних операцій, виправляють помилки,
стежить за дотриманням технічної культури і дотриманням
заходів безпеки. При виявлені загальних помилок, розбирає їх в
присутності всього навчального взводу і показує способи
правильного виконання операції. Під час проведення заняття
викладач проводить контроль засвоєння матеріалу, стежить за
часом, робить зауваження по якості відпрацьованих навчальних
питань.

4.

Заходи безпеки:
За безпеку студентів на заняттях несе відповідальність керівник
заняття і керівники на навчальних місцях.
1. Команда на пуск двигуна надається лише після того, як керівник
заняття впевниться в повній безпеці пуску.
2. Під час регулювання механізмів силової установки двигун повинен
бути зупинений, АБ вимкнуті.
3. Повертати башту дозволяється тільки ручним приводом і за
командою керівника занять.
4. Приносити на навчальні місця тільки вправні інструменти.
5. По закінченні виконання робіт студенти зобов’язанні зібрати,
перевірити інструменти, провести його обслуговування і покласти його
на свої місця. Ретельно перевірити чи не залишився інструмент під
тягами приводів управління, у турбіні нагнітача та інших місцях.
Забороняється:
- виконувати роботи з агрегатами і механізмами силової
передачі, якщо дах над ним піднятий і не застопорений.
- знаходитися під люками силової установки та силової передачі
у момент пуску двигуна.
- користуватись нагрівальними приладами та світильниками
приладами та світильниками з відкритим полум’ям при проведенні
робіт у середині сховища або машини.

5.

Розрахунок часу і порядок виконання завдань навчальними
підгрупами.

з/п
Порядок
виконання
заняття
1
Постановка
задачі
2
Підготовка
робочих місць
3
Виконання
завдань
1-ша група
2-га група
4
Перерви і
заміна на
робочих місцях
5
Прибирання
робочих місць
6
Підведення
підсумків
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

6.

Послідовність заміни на навчальних місцях, для виконання
навчальних завдань через встановлений проміжок часу 10 хвилин.
Навчальне
місце №1
Навчальне
місце №2

7.

Навчальні місця для виконання навчальних завдань
Навчальне місце №1
Тема. Спеціальне електрообладнання
БМП-2.
Час: 80 хвилин
Навчальні питання:
1. Розміщення елементів системи
ППЗ в машині.
Матеріальне забезпечення:
Учбово діючий стенд БМП-2
Література «ТО і ІЕ танка БМП-2»
Керівник: викладач
Навчальне місце №2
Тема. Спеціальне електрообладнання
БМП-2.
Час: 80 хвилин
Навчальні питання:
1. Розміщення елементів системи
ЗЗМУ в машині.
Матеріальне забезпечення:
Учбово діючий стенд БМП-2
Література «ТО і ІЕ танка БМП-2»
Керівник: викладач

8.

Навчальне місце №1
Тема. Спеціальне електрообладнання БМП-2.
Час: 80 хвилин
Навчальні питання:
1. Розміщення елементів системи ППЗ в машині.
Матеріальне забезпечення:
Учбово діючий стенд БМП-2
Література «ТО і ІЕ танка БМП-2»
Керівник: викладач

9.

Автоматична система ППЗ служить для гасіння
пожежі у силовому відділенні.
2
3
4
1
5
Система складається з:
1 двох балонів з головками;
2 трубопроводів;
3 чотирьох розпилювачів;
4 чотирьох термічних датчиків;
5 релейної коробки КР-40-1С.

10.

Електрична частина системи ППЗ: релейна коробка
і кнопки приведення системи в дію у ручному режимі.
Релейна коробка КР-40-1С:
встановлена у
відділені управління
в його носовій частині
Кнопки приведення системи в дію у ручному
режимі розміщені на щитку механіка-водія,
під кришками позначеними 1Б і 2Б.

11.

Автоматична система ППЗ балони системи.
1
Балони (1) служать для зберігання возимого запасу рідини для
гасіння пожежі.
Їх встановлено у носовій частині відділення управління на опорі для
кріплення рульової колонки.

12.

Автоматична система ППЗ: балони системи,
трубопроводи, термічні датчики, розпилювачі.
Балони системи:
ємністю 2 літри,рідина
що використається
хладон 114В2
Балон має головку в
якій встановлено
піропатрон з
пробійником.
Трубопроводи
системи:
подають суміш до
розпилювачів
Термічні датчики:
реагують на різке
збільшення температури
у місця їхнього
встановлення
і забезпечують
включення
автоматики системи
ППЗ.

13.

Система ППО ручний вогнегасник.
Ручний вогнегасник служить для гасіння пожежі в машині, у тому
числі різних горючих речовин і електроустановок, які знаходяться під
струмом.
Марка вогнегасника ОУ-2, ємність 2 літри, суміш вуглекислий газ.
Доцільна відстань для гасіння не більше 1,5 м, огляд вогнегасника
роблять через 5 років.
Він встановлений у десантному відділені по лівому борту, з заду біля
дверей.
Розташування ручного
вогнегасника в машині

14.

Робота системи протипожежного захисту БМП-2.
Рух суміші для гасіння пожежі .
При виникненні пожежі у силовому відділенні один з термічних датчиків
видає сигнал на підсилювач релейної коробки КР-40-1С. Сигнал
підсилюється і живлення подається на електромагніти виконавчих
механізмів.

15.

16.

Навчальне місце №4
Тема. Спеціальне електрообладнання БМП-2.
Час: 80 хвилин
Навчальні питання:
1. Розміщення елементів системи ЗЗМУ в машині.
Матеріальне забезпечення:
Учбово діючий стенд БМП-2,
Література «ТО і ІЕ танка БМП-2»
Керівник: викладач

17.

Система захисту від зброї масового
ураження (ЗЗМУ).
Загальна будова:
-
вузли герметизації;
виконавчі механізми;
фільтра вентиляційна установка з системою роздачі повітря;
система витяжної вентиляції;
електрообладнання системи захисту;
прилад ПРХР;
нагрівники;
електрообладнання системи захисту.

18.

Система захисту від зброї масового ураження (ЗЗМУ) вузли
герметизації.
Вузли герметизації служать для запобігання потрапляння у середину
відділень забрудненого повітря і забезпечують захист від дії ударної хвилі.
Герметизація досягається за рахунок ущільнень лючків, люків і дверей
корпуса, люків башти, ущільнень кулькових опор башти, люка командира,
пускової установки.
До них відносяться: 1 жалюзі; 2 повітря забірна труба; 3 ущільнення
корпусу і башти.
Кришка відкрита
2
1
відкриті
Кришка закрита
закриті

19.

Система захисту від зброї масового ураження
(ЗЗМУ) виконавчі механізми.
Виконавчі
механізми
забезпечують герметизацію
машини і відключення деяких з працюючих вузлів і агрегатів у
момент спарювання системи захисту.
До виконавчих механізмів відносяться:
1 механізм переключення клапану ФВУ; 2 механізм
відключення жалюзі і заслінок ежектору; 3 механізм
зупинки двигуна; 4 схема відключення стабілізатору;
5 механізм закривання клапанів витяжних вентиляторів.

20.

Система захисту від зброї масового ураження.
Нагнітач і фільтр-поглинач, з’єднанні між собою клапанною коробкою,
розташовуються в ізольованому відсіку на лівому борту машини.
Нагнітач служить для подачі повітря екіпажу, для очищення його від
пилу і створення у машині надлишкового тиску.
Клапанна коробка служить для керування потоком повітря, що
виходить з нагнітача.
Фільтр-поглинач ФПТ-200М служить для очистки повітря від
отруйних речовин, бактеріальних і радіоактивних аерозолів.
Роздавальна магістраль служить для підведеного повітря до
місць розміщення екіпажу.
У систему захисту машини входять наступні електричні прилади:
- релейна коробка КР-40-1С,
- електродвигун нагнітача,
- електродвигун витяжних вентиляторів десантного відділення,
- електродвигун вентилятора нагрівника десантного відділення,
- електромагніти і кінцеві вимикачі виконавчих механізмів.

21.

Система захисту від зброї масового ураження
фільтра вентиляційна установка (ФВУ).
Фільтра вентиляційна установка служить для подачі
повітря у середину машини для створення надлишкового тиску, а
також для очистки повітря від пилу, радіоактивних, отруйних
речовин і бактеріальних засобів.
4
3
Загальна будова:
1 нагнітач,
2 клапана коробка,
3 фільтр поглинач
4 магістраль роздачі чистого повітря
2
1

22.

Система захисту від зброї масового ураження, прилад
радіаційної і хімічної розвідки(ПРХР).
1
3
2
4
5
6
Прилад ПРХР складається з:1 датчика газосигналізатора;
2 вимірювального пульту; 3 блоку живлення; 4 коробки управління
обігрівом ПЗП; 5 установки циклона-ежектора; 6 релейної коробки
КР-40-1С.

23.

24.

Робота системи захисту від зброї
масового ураження при отриманні
команди А при ядерному вибуху.
Команди подаються на:
- електромагніт вертикального і
горизонтального наведення;
- електромагніт
витяжного
вентилятора захисту;
- вимикач батарей;
- на
кінцеві
вимикачі
і
електромагніти клапана ФВУ,
витяжного
вентилятора
десантного
відділення,
закривання жалюзі, механізму
зупинки двигуна;
- подається звуковий сигнал у
шоломи екіпажу.

25.

Робота системи захисту від зброї
масового ураження при отриманні
команди Р при русі машини по
забрудненій місцевості.
Команди подаються на:
- на кінцеві вимикачі і електромагніти
клапана
ФВУ,
витяжного
вентилятора десантного відділення;
- подається звуковий сигнал у
шоломи екіпажу.

26.

Робота системи захисту від зброї
масового ураження при отриманні
команди О при захисті від впливу
ОР.
Команди подаються на:
на
кінцеві
вимикачі
і
електромагніти
клапана
ФВУ,
витяжного вентилятора десантного
відділення;
- подається звуковий сигнал у
шоломи екіпажу.
English     Русский Rules