ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ
ПЛАН
Частина перша
Хронологічні межі англійського Відродження:
Джефрі Чосер (1340-1400).
Народився у Лондоні, у купецькій родині нормандського походження.
Поетична діяльність Чосера розпочалась на початку 60-х років перекладом французької алегоричної поеми «Роман про Троянду» та
«Кентерберійські оповідання «- збірка віршованих оповідань , де поет зовсім відходить від алегоричного принципу зображення і
Частина друга
Особливості доби
Внаслідок тривалої боротьби між великими феодальними баронами за трон похитнулась могутність родовитого дворянства і в Англії
Особливості англійської літератури гуманізму
ЖИТТЯ
ЖИТТЯ
творчість
Utopia Thomas More «Золота книга, така ж корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і про новий острів Утопія».
Поезія періоду раннього Відродження Традиції: національна поетична традиція (Чосер), і антична література; зазнала вона
Генрі Серрей (1517-1547).
Частина третя
Особливості доби
. У період зрілого Відродження в англійській літературі розвивалися поетичні жанри, роман і драматургія. З 50-х років почався
РОМАН
Драма. В останній чверті XVI- на початку XVII ст. провідним і найбільш розвинутим жанром англійської літератури була драма.
Крістофер Марло (1564-1593)
Велич і трагедія сильної індивідуальності Ренесансу показана в «Трагічній історії доктора Фауста» - першому драматичному творі
1.68M
Category: literatureliterature

Література англійського Відродження

1. ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Портрет Єлизавети I,
королеви Англії

2. ПЛАН

1.Підготовка Відродження. Чосер.
2.Література раннього
Відродження. Томас Мор.
3.Література зрілого і пізнього
Відродження. Поезія. Роман.
Драма.
4.Творчість Шекспіра.

3. Частина перша

Підготовка
Відродження.
Чосер.

4. Хронологічні межі англійського Відродження:

кінець XV- початок
XVII ст.
Але
підготовка
грунту
для
виникнення
гуманістичної
культури
розпочалася
раніше, ще в XIV ст.

5. Джефрі Чосер (1340-1400).

Джефрі Чосер Виховувався на зразках французької і
(1340-1400). латинської середньовічної літератури
та схоластичної філософії і, отже,
значною мірою належав
Середньовіччю.
Разом з тим Чосер зазнав впливу
раннього італійського Ренесансу,
помітно піднявся над суто
середньовічним світосприйняттям і
став одним із засновників англійської
літератури ового часу.
Чосера «вважають батьком
англійської мови і основоположником
реалізму»

6. Народився у Лондоні, у купецькій родині нормандського походження.

У1357р.Ч. ще юнаком вступив на придворну
службу, отримавши посаду пажа в
асистенції дружини герцога Лайонеля,
третього сина короля Едварда III.
У віці 19 років Чосер узяв участь у поході
Едварда III проти Франції. Поблизу Реймса
він потрапив у полон, але був викуплений
королем.
Надалі до самої смерті Чосер обіймав
низку посад при королівському дворі:
виконував дипломатичні доручення у
Фландрії й Італії (1370—1378), стежив за
діяльністю лондонської митниці, був
членом парламенту від Кентського
графства, королівським доглядачем
будівельних робіт, королівським лісничим
тощо. При цьому Чосер залишався
улюбленим придворним поетом.
Однак наприкінці життя Чосер потрапив у
неласку за свою відданість Джонові
Ґаунтському, втратив усі привілеї і помер у
злиднях.

7. Поетична діяльність Чосера розпочалась на початку 60-х років перекладом французької алегоричної поеми «Роман про Троянду» та

власними творами,
в яких використовувались поетичні форми і стиль французької куртуазної
літератури
Йому
належать поеми «Книга
герцогині» (1369), «Пташина рада»
(138І -1382), «Дім слави», (1381), «Троїл і
Крессіда»
(1385)
та
ін.
Поет
послугувався
традиційними
сюжетами і формами (видіння, сон),
але вносив у свої твори й багато
оригінального - гумор, елементи
сатири,
майстерну
портретну
характеристику, розкриття психології
героїв.
Найвидатнішим
твором Чосера є
«Кентерберійські
оповідання»
збірка
віршованих
оповідань,
створена в останній період життя.

8. «Кентерберійські оповідання «- збірка віршованих оповідань , де поет зовсім відходить від алегоричного принципу зображення і

звертається
до безпосереднього змалювання життя сучасної Англії.
Як
жанротворні
елементи
у
«Кентерберійських
оповіданнях»
функціонують фабліо, рицарський роман,
проповідь, житіє тощо.
За
будовою
твір
подібний
до
«Декамерона»
Боккаччо.
Це
також
обрамована новелістична збірка, яка
відкривається прологом, де описано
оповідачів, а далі подано їхні розповіді..
У пролозі розповідається про те, як на
околиці Лондона в таверні «Табард» якось
під вечір зібралося 29 прочан, щоб
відправитись всім разом у Кентербері
поклонитися мощам святого Томаса
Бекета. До цієї групи приєдналися і
власник таверни Гаррі Бейлі і сам поет. Під
час подорожі прочани за пропозицією
веселого і дотепного Бейлі розповідають
різні історії.

9.

Персонажі прологу - представники
майже
всіх
соціальних
шарів
англійського суспільства: рицар із
сином,
вільний
селянин-йомен,
ігуменя монастиря, ченці, купець,
оксфордський студент, ремісники,
юрист,
лікар
докладно
та
ін.
Усі
вони
характеризуються
автором, кожний з них позначений
яскравою
індивідуальністю
і
водночас є чітко вираженим типом
з
рисами,
представникам
стану.
властивими
його
соціального

10.

ОРИГИНАЛ
(СРЕДЕАНГЛИЙ
СКИЙ ЯЗЫК)
ДОСЛОВНЫЙ
ПЕРЕВОД НА
ПЕРЕВОД НА
СОВРЕМЕННЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК Й
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
118: Ther was also a
nonne, a
prioresse,
Там была также
монахиня,
аббатисса,
119: That of hir
smylyng was ful
symple and coy;
120: Hire gretteste
ooth was but by
seinte loy;
There was also a
nun, a prioress,
ХУДОЖЕСТВЕН
НЫЙ ПЕРЕВОД
НА РУССКИЙ
ЯЗЫК
Была меж ними
также Аббатиса –
Страж знатных
Who, in her
послушниц и
Которая,
smiling, modest
директриса.
улыбаясь, была
was and coy;
Смягчала хлад
проста и скромна;
монашеского
Her greatest oath чина
Ее
was but "By Saint
Улыбкой
страшнейшая
Eloy!"
робкою мать
брань была :
Эглантина.
"Клянусь святым
В ее устах
Элуа";
страшнейшая
хула
Звучала так:
"Клянусь святым
Элуа".

11. Частина друга

Література
раннього
Відродження.
Томас Мор.

12. Особливості доби

XV ст. в історії Англії - час,
мало сприятливий для розвитку
культури. Негативні наслідки
Столітньої
війни,
кривава
династична війна Червоної і
Білої
Троянд
(1455-1485),
внутрішній
розбрат
загальмували поступ гуманізму..
Гуманізм починає розвиватися
тільки на рубежі XV-XVI ст. і
свого розквіту досягає в другій
половині XVI ст. Цей процес був
зумовлений рішучими змінами у
суспільному житті країни.

13. Внаслідок тривалої боротьби між великими феодальними баронами за трон похитнулась могутність родовитого дворянства і в Англії

утвердилася
абсолютна монархія.
правління Генріха VII (1485-1509)
і Генріха VIII (1509- 1547) сила
феодального стану, а також церкви була
підірвана остаточно. Генріх VIII порвав з
папою римським, проголосив себе
главою англійської церкви (1534) і
привласнив церковні землі.
В роки
Значною
силою в країні стала
буржуазія, яка швидко збагачувалась і
відігравала все більшу роль у різних
сферах суспільного життя. В Англії
інтенсивно
розвивалися
економіка,
внутрішня й міжнародна торгівля,
мореплавство.

14. Особливості англійської літератури гуманізму

пізній характер;
вплив;ренесансної культури
європейських країн;
органічне поєднаня досвіду
континентальних країн та
національної літературної
традиції і фольклору;
культурна роль Оксфордського
університету;
особисті контакти між
гуманістами Англії та інших
європейських країн

15.

Томас Мор
(1478-1535) –
великий
мислитель,
письменник,
державний діяч

16. ЖИТТЯ

Народився в сім'ї судді в Лондоні. У 1492
ЖИТТЯ
р. Мор вступив до Оксфордського
університету, де особливо захоплювався
літературою і
філософією,
вивчав
латинську і грецьку мови. Через два роки
на вимогу батька Мор покинув навчання
в університеті зайнявся юридичними
науками.
У 1502 р. став адвокатом та викладачем у
юридичних закладах незабаром набув
великої популярності в Лондоні як юрист
виняткового
красномовства,
справедливості й непідкупності.
У 1504 р. Мор був обраний в парламент,
став членом палати громад, його
діяльність у парламенті викликала
невдоволення короля Генріха VII, і під
загрозою утисків Мор змушений був
відійти від політичних справ.

17. ЖИТТЯ

Зі вступом на трон Генріха VIII Мор
ЖИТТЯ
повернувся до громадської діяльності і в
1510 р. одержав посаду помічника
лондонського шерифа. Невдовзі він став
досить
помітною
постаттю
в
політичному
світі
і
з
роками
призначався на все вищі посади,
виконував дипломатичні доручення у
Фландрії і Франції, а в 1529 p., за
призначенням короля, вступив на пост
лорд-канцлера Англії.
Розходячись з королем у багатьох
питаннях, зокрема реформації церкви,
Мор у 1532 р. подав у відставку і відійшов
від політики.
Король вжив проти нього жорстоких
репресій.
Мора
звинуватили
в
державній зраді, ув'язнили і засудили до
смертної кари. 6 липня 1535 р. його
стратили.

18. творчість

Літературна
творчість
спадщина
Томаса
Мора
різноманітна, вона складається з різних за
жанрами оригінальних і перекладних творів.
Видатними прозовими творами Томаса Мора
є незакінчена історична праця «Історія
Річарда III» (1513-1518) і знаменита книга
«Утопія» (1516).
Перша з них, написана у двох варіантах латинською і англійською мовою, за життя
автора видана не була, почала вона
друкуватися з 1543 р. в англійських хроніках.
Історична праця набуває рис літературнохудожнього твору. В основі його лежить
розповідь про злочинну діяльність Річарда
Глостера, який знехтував законні королівські
права
своїх
малолітніх
племінників,
несправедливо захопив корону і безжалісно
погубив дітей.
У дусі гуманістичних ідей Мор ставить
хвилюючі проблеми політики і моралі, тиранії
і справедливості, стосунків між королем і
підданими.

19. Utopia Thomas More «Золота книга, така ж корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і про новий острів Утопія».

«Утопія» за своєю літературною формою -
розповідь про подорожі в невідомі краї якнайбільше відповідала захопленням доби
географічних відкриттів, а разом з тим
давала простір для фантастики - єдиного на
той час засобу вираження сміливої
соціалістичної думки.
Твір поділяється на дві книги і будується
як бесіда автора з бувалим моряком
Рафаїлом Гітлодеєм - нібито одним із
супутників
знаменитого
мореплавця
Амеріго Веспуччі. Саме в уста Гітлодея автор
вкладає найсміливіші думки і судження.
У першій книзі йдеться про сучасний
соціально-політичний лад країн Європи, і
особливо Англії.
Зміст другої книги становить розповідь
Гітлодея про суспільний лад на острові
Утопія, де він нібито прожив більше п'яти
років і покинув його тільки тому, що хотів
розказати людям про цей новий світ

20. Поезія періоду раннього Відродження Традиції: національна поетична традиція (Чосер), і антична література; зазнала вона

Джон Скелтон
(1460-1529).
Томас Уайет
(1503-1542)

21. Генрі Серрей (1517-1547).

Пора, что нам цветение несет,
Холмы и долы зеленью убрала.
И в перьях новых соловей поет,
И горлица в ответ заворковала.
Весна пришла – вода вокруг течет.
Рогов оленьих на столбах немало.
И сбросить шкурку заяц в лес идет,
И рыба чешуею засверкала.
Змея из прежней кожи прочь
ползет,
И ласточка за мошкарой помчала.
Пчела опять свой добывает мед.
Взошли цветы – зима уже устала.
И только я среди таких красот
Печален и тоска моя растет.

22. Частина третя

Література зрілого і
пізнього
Відродження.
Поезія. Роман.
Драма

23. Особливості доби

У другій половині XVI ст. в атмосфері швидкого
зростання могутності країни й великого національного
піднесення гуманістична культура в Англії досягає повної
зрілості.
Відбувається інтенсивний розвиток філософської
думки, найвищим досягненням якої стала філософська
система основоположника англійського матеріалізму
Френсіса Бекона, швидко розвивається гуманістична
література, збагачуючись різноманітним змістом та
ідеями, новими жанрами й поетичними формами.
Такий стан, однак, тривав не довго. Уже в першому
десятилітті XVII ст. історичні умови значно змінюються:
різко
загострюються
соціальні
суперечності,
посилюється політична реакція, антигуманістична
войовничість пуританства. Все це вплинуло на розвиток
пізнього англійського гуманізму і зумовило його кризу.

24. . У період зрілого Відродження в англійській літературі розвивалися поетичні жанри, роман і драматургія. З 50-х років почався

Філіп Сідней (1554-1586) Едмунд Спенсер (1552-1599)

25. РОМАН

Джон Лілі (1554-1606)
Томас Неш (1568-1606)

26. Драма. В останній чверті XVI- на початку XVII ст. провідним і найбільш розвинутим жанром англійської літератури була драма.

Томас Кід (1558-1594)
Роберт Грін (1553-1590)

27. Крістофер Марло (1564-1593)

У лондонський період Марло створив
Крістофер Марло
(1564-1593)
чотири п'єси: «Тамерлан Великий» (15871588), «Трагічна історія доктора Фауста»
(1589), «Мальтійський єврей» (1590),
«Едуард II» (1592). У цей же час він написав
поему на античний сюжет «Геро і Леандр»,
яка мала великий успіх у читачів.
У своїх творах Марло показав титанізм
людини доби Відродження. Він створив
новий тип драми, в центрі якої поставив
героя могутніх пристрастей і великих
дерзань. Цей титанічний образ панує в
п'єсі, де вся дія концентрується навколо
нього. Першою драмою такого типу була
трагедія «Тамерлан Великий».

28. Велич і трагедія сильної індивідуальності Ренесансу показана в «Трагічній історії доктора Фауста» - першому драматичному творі

Велич і трагедія сильної індивідуальності Ренесансу показана в «Трагічній
історії доктора Фауста» - першомудраматичному творі на сюжет німецької
легенди.
Кристоферу Марло належить
видатна
роль
драматургії
в
англійській
Відродження:
він
остаточно утвердив у ній драму
великих,
проблем
розроблених
визначив
і
глибоко
характерів,
її
жанрові
особливості..
Увесь
творчий
досвід
Марло
значною
підготував
повний
Кристофера
мірою
розквіт драматургії Ренесансу в
творчості Шекспіра.
English     Русский Rules