Як це працює стара система
Планування і пороги в новому Законі
Планування і пороги в новому Законі
Планування і пороги в новому Законі
Визначення предмета закупівлі
Визначення предмета закупівлі
Приклади визначення предметів закупівлі
Мультилотові закупівлі
Часті питання щодо визначення предмету закупівлі
Організація закупівельної діяльності
Тендерний комітет (склад):
Тендерний комітет (обов’язки):
Уповноважена особа (особи)
Централізовані закупівельні організації
Склад тендерної документації
Строки
Формальні помилки
Забезпечення пропозиції
ТЗ не повертається
Нецінові критерії
Підстави для застосування
Створення нецінового критерію
Приведена ціна
Приклад
Процедури
Допорогові закупівлі
Пороги допорогових закупівель
Етапи допорогової закупівлі
Період уточнень
Період подачі пропозицій
Аукціон
Очікування аукціону
Перерва до початку раунду
Перший раунд
Оголошення результатів
Розкриття інформації про учасників
Початкові заявки
Початкові заявки (учасник)
Перший раунд
Кваліфікація
Відкриті торги («Українські» та «Європейські»)
Пороги для процедур відкритих торгів
Етап «Подача пропозицій»
Відкриті торги
Етап «Подача пропозицій»
Етап «Подача пропозицій»: внесення змін до тендерної документації
Етап «Очікування аукціону» + Аукціон
Етап «Кваліфікація»
Визначення переможця, укладання договору
Терміни для відкритих торгів («Українські»)
Відкриті торги з публікацією англ.мовою («Європейські»)
Оголошення закупівлі
Етап «Передкваліфікація»
Терміни для Відкритих торгів з публікацією англ.мовою
Порівняння процедур
Переговорна процедура
Підстави до застосування
Переговорна процедура
Проведення переговорів
Укладення договору
Підстави для відміни
Перший етап
Розкриття/розгляд тендерних пропозицій
Другий етап
Оскарження
Оскарження
Вимоги до скарги
Строки оскарження
Дії органу оскарження
Дії Замовника після прийняття скарги
Дії системи після прийняття рішення:
Заключні положення:
Контроль та відповідальність у сфері державних закупівель
Органи контролю
Повноваження
Відповідальність членів ТК, Уповноважених осіб
3.48M
Categories: financefinance businessbusiness

Загальний огляд системи. Тендерні пропозиціі

1.

2.

Загальний огляд системи

3. Як це працює стара система

Портал
tender.me.gov.ua
Розміщує оголошення
про закупівлю
Замовник
Подає
пропозицію
Постачальник

4.

Як це працює нова електронна система
Центральна база даних (ЦБД)
prozorro.gov.ua
Майданчики
Розміщує оголошення
про закупівлю
Замовник
Подає
пропозицію
Постачальник

5.

Визначення порогів

6. Планування і пороги в новому Законі

Звичайні
закупівельники
Закупівельники
монополісти
до 50 тис. грн.
Як проводити закупівлю:
Пряма закупівля або в ProZorro
від 50 до 200 тис.
грн.
від 50 до 1 млн.
грн.
Закупівля в ProZorro або звіт
(вимог до строків та пакету документів
немає)
від 200 тис. грн.
(1,5 млн) до
133 тис. євро (5
від 1 млн. грн. (5
млн.) до
133 тис. євро (5
Відкриті торги (15 днів)
Конкурентний діалог
Переговорна процедура
(1,5 млн. для робіт)
млн. євро для робіт)
(5 млн. для робіт)
млн. євро для робіт)
від 133 тис. євро
(5 млн. євро для робіт)
Відкриті торги з публікацією
англ.мовою (30 днів)
Конкурентний діалог
Переговорна процедура

7. Планування і пороги в новому Законі

Звичайні
закупівельники
Закупівельники
монополісти
до 50 тис. грн.
Пряма закупівля або в ProZorro
ДОПОРОГИ
Закупівля в ProZorro або звіт
від 50 до 200 тис.
грн.
від 50 до 1 млн.
грн.
від 200 тис. грн.
(1,5 млн) до
133 тис. євро (5
від 1 млн. грн. (5
млн.) до
133 тис. євро (5
(1,5 млн. для робіт)
млн. євро для робіт)
Як проводити закупівлю:
(5 млн. для робіт)
(вимог до строків та пакету документів
немає)
Відкриті торги (15 днів)
Конкурентний діалог
Переговорна процедура
УКРАЇНСЬКИ ПОРОГИ
млн. євро для робіт)
Відкриті торги з публікацією
англ.мовою (30 днів)
Конкурентний діалог
Переговорна процедура
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПОРОГИ
від 133 тис. євро
(5 млн. євро для робіт)

8. Планування і пороги в новому Законі

Звичайні
закупівельники
Закупівельники
монополісти
до 50 тис. грн.
від 50 до 200 тис.
грн.
Як проводити закупівлю:
Пряма закупівля або в ProZorro
Додаток до
ДОПОРОГИ
плану
Закупівля в ProZorro або звіт
від 50річного
до 1 млн.
(вимог до строків та пакету документів
(1,5 млн. для робіт)
грн.
(5 млн. для робіт)
(вимог до строків та пакету документів
немає)
від 200 тис. грн.
(1,5 млн) до
133 тис. євро (5
від 1 млн. грн. (5
млн.) до
133 тис. євро (5
Відкриті торги (15 днів)
Конкурентний діалог
Переговорна процедура
млн. євро для робіт)
УКРАЇНСЬКИ ПОРОГИ
Річний план
млн. євро для робіт)
Відкриті торги з публікацією
англ.мовою (30 днів)
Конкурентний діалог
Переговорна процедура
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПОРОГИ
від 133 тис. євро
(5 млн. євро для робіт)

9.

Визначення
предмету закупівлі

10. Визначення предмета закупівлі

Наказ №921 Порядок визначення предмету закупівлі
Товари
(стаття 1, п.27 Закону)
Послуги
(стаття 1, п.20 Закону)
Державний класифікатор продукції та послуг
(5 знак)
Державний класифікатор
будівель та споруд
(2 знак)
(стаття 1, п.23 Закону)
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013
ДК 016:2010
ДК 018-2000
Роботи
ДК 015-97
Державний класифікатор видів
науково-технічної діяльності
(4 знак)
ДК 003:2010
Класифікатор професій
Поточний ремонт
ДБН А.2.2-3:2014
Склад та зміст проектної
документації на будівництво
ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт
авто доріг загального
користування. Види ремонтів та
перелік робіт
Правила визначення вартості
будівництва
ГБН Г.1-218-182:2011
Ремонт автомобільних доріг
загального користування. Види
ремонтів та перелік робіт

11. Визначення предмета закупівлі

Приказ №921 Порядок визначення предмету закупівлі
Товари
(стаття 1, п.27 Закону)
Послуги
(стаття 1, п.20 Закону)
Державний класифікатор продукції та послуг
(5 знак)
ДКзакупівельний
018-2000
Єдиний
Державний
класифікатор
словник
будівель
та споруд
(3-5 знак)
(2 знак)
(стаття 1, п.23 Закону)
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013
ДК 016:2010
+ ДК 021:2015
Роботи
ДК 015-97
Державний класифікатор видів
науково-технічної діяльності
(4 знак)
+ ДК 021:2015
ДК 003:2010
Єдиний закупівельний словник
Класифікатор професій
(3-5 знак)
Поточний ремонт
ДБН А.2.2-3:2014
Склад та зміст проектної
документації на будівництво
ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт
авто доріг загального
користування. Види ремонтів та
перелік робіт
Правила визначення вартості
будівництва
ГБН Г.1-218-182:2011
Ремонт автомобільних доріг
загального користування. Види
ремонтів та перелік робіт
+ ДК 021:2015
Єдиний закупівельний словник
(2-5 знак)

12. Приклади визначення предметів закупівлі

Предмет
закупівлі
Формула
ДК 016:2010 (5 знак) + ДК 021:2015 (3-5 знак) + конкретна назва товару у дужках
Код ДК 016-2010 – 35.30.1 Пара та гаряча вода (код ДК 021:2015 – 09320000-5 Пара, гаряча вода та пов’язана
продукція) (постачання теплової енергії)
Товари
ДК 018-2000 (2 знак) + конкретна назва будівлі або споруди у дужках
Код ДК 018-2000 – 22 Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі (Лінія електропередачі 6 кВ від
районної підстанції до трансформаторної підстанції №3 Комплексу біологічної очистки)
ДК 016:2010 (5 знак) + ДК 021:2015 (3-5 знак) + конкретна назва послуги у дужках
Код ДК 016-2010 – 81.21.1 Послуги щодо загального очищування будинків (код ДК 021:2015 – 90910000-9 Послуги з
прибирання) (прибирання адміністративної будівлі та прибудинкової території)
ДК 015-97 (4 знак) + ДК 021:2015 (3-5 знак) + конкретна назва науково-технічної роботи
Послуги
Код ДК 015-97 – I.1 03 Дослідження та розробки в галузі біологічних наук (код ДК 021:2015 –71350000-6 науковотехнічні послуги в галузі інженерії ) (Розроблення проекту організації території національного природного
парку)
Поточний ремонт - визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою,
лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури.
Не вказується жодного класифікатора чи норми
Поточний ремонт даху будівлі по вул. Бульварно-Кудрявській, 22
Роботи
Визначається об’єкт будівництва + ДК 021:2015 (2-5 цифра)
Капітальний ремонт автомобільної магістралі Е95, з 20 по 50 км. (код ДК 021:2015 – 45233000-9 Будівництво,
влаштовування фундаменту та покриття шосе), доріг)

13. Мультилотові закупівлі

Визначення окремих частин предмета закупівлі (лотів) по
ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг за:
• Обсягом
• Номенклатурою
• Місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг
Предмет
закупівлі
Формула
ДК 016:2010 (5 знак) + ДК 021:2015 (3-5 знак) + конкретна назва товару:
За
номенкла
турою
Лот 1: ДК 016:2010 (6-10 знак) + ДК 021:2015 (6-8 знак) + конкретна назва товару
Лот 2: ДК 016:2010 (6-10 знак) + ДК 021:2015 (6-8 знак) + конкретна назва товару
Код ДК 016:2010 - 01.23.1 - Плоди цитрусових культур (код ДК 021:2015 – 03222000-3 - Плоди та горіхи):
лот 1: код ДК 016:2010 - 01.23.12 - Лимони та лайми (код ДК 021:2015 - 03222210-8 - Лимони ) (Лимони)
лот 2: код ДК 016:2010 - 01.23.13 - Апельсини (код ДК 021:2015 - 03222220-1 - Апельсини) (Апельсини)
ДК 016:2010 (5 знак) + ДК 021:2015 (3-5 знак) + конкретна назва товару:
За
обсягом /
місцем
поставки
Лот 1 Назва лоту та обсяг
Лот 2 Назва лоту та обсяг
Код ДК 016:2010 - 35.30.1 - постачання пари та гарячої води трубопроводами (код ДК 021:2015 – 09320000-5
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) постачання пари та гарячої води трубопроводами767,4 Гкал.:
лот 1 - постачання пари та гарячої води трубопроводами - 417,4 Гкал.;
лот 2 - постачання пари та гарячої води трубопроводами - 350 Гкал.

14. Часті питання щодо визначення предмету закупівлі

Я закуповую різне канцелярське
приладдя.
По коду ДК 016:2010 (5 знак) кожна
позиція підпадає під різні коди, а по ДК
021:2015 - під один код.
Як мені правильно планувати
закупівлі? На який класифікатор
орієнтуватись?
Згідно інформаційного листа «Щодо
внесених змін до Порядку визначення
предмета закупівлі» протягом 2016
року визначальним залишається ДКПП,
тож орієнтуватись потрібно на нього.
Що робити, якщо я не знайшов код ДК
021:2015, відповідний моєму предмету
закупівлі?
Використовуйте код
00000000-0 не визначено (інфо лист)
Якщо я маю пропозиції щодо
класифікатора ДК 021:2015
(дублювання назв кодів, відсутність
кодів та інше), чи можу я надати комусь
цю пропозицію?
Так, відправляйте пропозиції
адресу:
[email protected]
на

15.

Функції тендерних комітетів,
Уповноважених осіб,
Централізованих закупівельних
організацій

16. Організація закупівельної діяльності

Тендерний комітет
Уповноважена особа
Центральні
закупівельні організації

17. Тендерний комітет (склад):

• 5 і більше осіб/або менше -якщо штатних працівників менше 5
• тільки посадові особи замовника (в новому законі ця норма
скасовується)
• не можуть входити представники учасників, члени їх сімей, депутати
• склад і голову визначає керівник наказом або іншим розпорядчим
документом
• підприємство може мати декілька ТК
• голова визначає секретаря, та може розподіляти функціональні
обов'язки між членами та несе персональну відповідальність за
виконання покладених на комітет функцій.
ТК діє на підставі Примірного положення про тендерний комітет та уповноважену
особу, яке затверджується Уповноваженим органом

18. Тендерний комітет (обов’язки):


Планування, визначення та проведення процедур закупівель
Оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель
Надання роз’яснень учасникам
Визначення переможця
Звітність
Обов'язки визначаються Примірним положенням
ТК може залучати інших працівників підприємства для експертної участі в
закупівлі (в тимчасові або постійно діючі робочі групи).
Рішення-протокол-поіменне голосування: підпис або відмова із зазначенням
причини

19. Уповноважена особа (особи)

Хто?
Фізична особа (повинна
мати вищу освіту)
Що робить?
Чим керується?
Те саме що і тендерний
комітет
• Примірне
положення
• Контракт (Договір)
або
• Розпорядче рішення
Замовника

20. Централізовані закупівельні організації

• ЦЗО - для проведення закупівель в інтересах багатьох Замовників (шкіл,
садків)
• Набувають всіх прав та обов'язків Замовника та несуть відповідальність
згідно з Законами України
• ЦЗО-юридичні особи, що визначаються:
- Кабінетом Міністрів України
- Органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують і
проводять процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами в
інтересах замовників відповідно до цього Закону
- Радою міністрів АРК Крим
Особливості створення та діяльності централізованих
організацій установлюється Кабінетом Міністрів України
закупівельних

21.

Тендерна документація

22. Склад тендерної документації

Тендерна документація - вимоги до постачальника та предмету закупівлі
Технічні
Вимоги до предмета
закупки:
• інформація про
необхідні технічні,
якісні та кількісні
характеристики
предмета закупівлі
• перелік критеріїв та
методику оцінки
(опис методики
оцінки за критерієм
«ціна» повинен
містити інформацію
про врахування
ПДВ)
• зазначення способу,
місця та кінцевого
строку подання
пропозицій
• порядок надання
роз'яснень щодо ТД
Кваліфікаційні
Вимоги до постачальника:
• наявність обладнання
та матеріально-технічної
бази
• наявність працівників
відповідної кваліфікації,
які мають необхідні
знання та досвід
• наявність
документально
підтвердженого досвіду
виконання аналогічного
договору
• наявність фінансової
спроможності
Пакет документів
Учасник повинен надати:
• «Self-декларація»
• Інше – замовник перевіряє у трьох
відкритих єдиних держ. реєстрах
(спосіб підтвердження не
визначений Законом)
• копія антикор програми або наказ
про призн уповнов. (закупівля
більше 20 000 000 грн.)
• не провадить господарську
діяльність відповідно до положень
його статуту
• зареєстрований в офшорних зонах
Переможець повинен надати
(5 днів):
• довідка з податкової про відсутність
заборгованості
• довідка з МВС про несудимість (для
підписанта пропозиції)
• Інше - у 3 відкритих реєстрах
Проект договору
Надати проект договору
з обов’язковим
зазначенням порядку
змін його умов, який
планується підписувати
(в діючому Законі +
основні умови
договору)

23. Строки

Строки оприлюднення
Як вносити зміни до ТД
Залежать від обраної процедури:
3 випадки, коли це можна робити:
з власної ініціативи
за результатами звернень
на підставі рішення органу
оскарження
Відкриті торги – за 15 днів до
розкриття (30 днів для «європорогів»)
Конкурентний діалог:
1 Етап - 30 днів
2 Етап - 15 днів
Для переговорної процедури ТД немає
Не обов'язково в один день
оприлюднювати оголошення і ТД, головне
дотримуватись вищенаведених строків.
При внесенні змін строк розкриття
продовжується на стільки щоб з моменту
внесення змін до закінчення строку
подання
тендерних
пропозицій
залишалося не менше ніж 7 днів.

24. Формальні помилки

Формальними (несуттєвими) є помилки, пов’язані з оформленням
тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме технічні помилки та описки.
ТД має може містити опис формальних несуттєвих помилок
допущення яких не призведе до відхилення пропозиції

25. Забезпечення пропозиції

Забезпечення пропозиції це право Замовника.
У разі встановлення – визначається в оголошенні та тендерній документації.
Розмір:
- не більше 0,5% очікуваної вартості - предмет закупівлі-роботи
- не більше 3% очікуваної вартості - предмет закупівлі-товари, послуги
Вид забезпечення пропозиції - гарантія (може бути видана банком, іншою
фінансовою установою, страховою організацією).
Строк надання - не менше ніж на строк дії тендерної пропозиції (мінімум 90 днів).
Якщо пропозиція подається стосовно лота - розмір забезпечення виходячи з
очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота).
Строк повернення ТЗ - 5 днів з дня настання підстав.

26. ТЗ не повертається

• Відкликання тендерної пропозиції після закінчення строку її
подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні
пропозиції вважаються чинними
Не підписання переможцем договору про закупівлю
Ненадання переможцем у строк (визначеним Законом) документів
- ст. 17
Ненадання переможцем процедури торгів забезпечення
виконання договору (якщо надання передбачено договором)

27. Нецінові критерії

28. Підстави для застосування

Закупівля яка має складний або спеціалізований характер (закупівля
консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або
розробок, дослідно-конструкторських робіт), для якого існує постійно
діючий ринок, а критеріями оцінки не лише ціна.
Ціна
питома вага не нижче 70%
(крім конкурентного діалогу)
Інші (нецінові)
критерії
питома вага не вище 30%
строк виконання,
гарантійне обслуговування
експлуатаційні витрати

29. Створення нецінового критерію

30. Приведена ціна

Приведена ціна - це ціна, зазначена учасником у тендерній
пропозиції та перерахована з урахуванням показників інших
критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною
замовником у тендерній документації.
Приведена ціна = Ціна пропозиції / Коефіцієнт корекції (КК)
Формула розрахунку коефіцієнта корекції
КК = 1 + (F1 + F2 + Fn)/PV
де КК - коефіцієнт корекції
F1..Fn - значення кожного нецінового критерію, вибраного учасником
PV - вага критерію “Ціна”

31. Приклад

Термін виконання робіт 10%
Гарантійний період 10%
Ціна 80%
Менше 30 днів - 10%
Від 30 до 60 днів - 5%
Більше 60 днів - 0%
Більше 18 місяців - 10%
Від 6 до 18 місяців - 5%
Менше 6 місяців - 0%
Бюджет: 15 000 грн
Учасник подає пропозицію на суму 10 000 грн., в якій зазначає:
- термін виконання робіт 25 днів (що еквівалентно значенню 10% за цим критерієм);
- гарантійний період 6 місяців (що еквівалентно значенню 5% за цим критерієм).
КК=1 +( F1 + F2 ) / PV
КК = 1 + ( 0.1 + 0.05 )/ 0.8 = 1.19
Тоді приведена ціна, з якою Учасник буде приймати участь в аукціоні буде дорівнювати:
10 000 грн / 1.19 = 8 403 грн.
Якщо в ході аукціону цей учасник понизить Приведену ціну до 7 000 грн, то за умови його перемоги
в аукціоні і успішної кваліфікації Замовником,
Договір з цим Учасником буде підписаний на суму 7 000 грн * 1.19 = 8 330 грн

32. Процедури

33. Допорогові закупівлі

34. Пороги допорогових закупівель

Звичайні
закупівельники
Закупівельники
монополісти
до 50 тис. грн.
від 50 до 200 тис.
грн.
(1,5 млн. для робіт)
від 50 до 1 млн.
грн.
(5 млн. для робіт)
Як проводити закупівлю:
Пряма закупівля або в ProZorro
Закупівля в ProZorro або звіт
(вимог до строків та пакету документів
немає)

35. Етапи допорогової закупівлі

Оголошення
закупівлі
1
Початок
прийому
пропозицій
Уточнення
2
Завершення
прийому
пропозицій
Подача
пропозиції
3
Визначення
переможця
Аукціон
Очікування
аукціону
Кваліфікація
4
5

36. Період уточнень

Початок
прийому
пропозицій
Оголошення
закупівлі
Завершення
прийому
пропозицій
Аукціон
Визначення
переможця
˃3 р.днів
1
Уточнення
2
3
4
5
• Тривалість періоду не менше 3 р.днів (1 р.день при закупівлі
бюджетом менше 50 тис грн)
• Питання від учасників стосовно закупівлі (задаються анонімно)
• Замовник може змінювати оголошення
• Учасники не можуть подавати пропозиції

37. Період подачі пропозицій

Оголошення
закупівлі
Початок
прийому
пропозицій
Завершення
прийому
пропозицій Аукціон
Визначення
переможця
˃2 р.днів
1
2
Подача
пропозиції
3
4
5
• Тривалість не менше 2 днів (1 р.день при закупівлі бюджетом
менше 50 тис грн)
• Учасники подають пропозиції
• Неможливо поставити запитання
• Замовник не може змінювати оголошення і не бачить
пропозиції учасників

38. Аукціон

Оголошення
закупівлі
1
Початок
прийому
пропозицій
2
Завершення
прийому
пропозицій Аукціон
3
Очікування
аукціону
4
Визначення
переможця
5
• До початку аукціону Замовник не бачить кількість поданих
тендерних пропозицій
• Аукціон має три етапи (раунди)
• Після завершення аукціону відкривається інформація про всіх
учасників та всі надані ними документи для проведення
кваліфікації

39. Очікування аукціону

40. Перерва до початку раунду

41. Перший раунд

42. Оголошення результатів

43. Розкриття інформації про учасників

44. Початкові заявки

45. Початкові заявки (учасник)

46. Перший раунд

47. Кваліфікація

Оголошення
закупівлі
1
Початок
прийому
пропозицій
2
Завершення
прийому
Аукціон
пропозицій
Визначення
переможця
Кваліфікація
3
4
5
• Оцінка пропозицій учасників, починаючи з найменшої за
критерієм ціна
• Прийняття/відхилення пропозицій учасників
• Визначення переможця

48. Відкриті торги («Українські» та «Європейські»)

49. Пороги для процедур відкритих торгів

Звичайні
закупівельники
Закупівельники
монополісти
Як проводити закупівлю:
від 200 тис. грн.
(1,5 млн) до
133 тис. євро (5
від 1 млн. грн. (5
млн.) до
133 тис. євро (5
Відкриті торги
(«Українські»)
млн. євро для робіт)
млн. євро для робіт)
від 133 тис. євро
(5 млн. євро для робіт)
Відкриті торги з публікацією англ.мовою
(«Європейські»)

50. Етап «Подача пропозицій»

• Початком процедури закупівлі вважається оприлюднення оголошення через
електронний Майданчик
• Перелік пунктів, які потрібно зазначити в оголошенні, в статті 21
w
Очікувана
вартість
e
N із зазначенням
інформації про
включення ПДВ
Мінімальний крок
пониження ціни
для аукціону
Нецінові критерії

51. Відкриті торги

Оголошення
закупівлі /
початок прийому
пропозицій
Завершення
прийому
пропозицій
Період надання
роз’яснень
Аукціон
Виконання
договору
10 днів
роз’яснення
не надаються
Подача пропозиції
1
Визначення
переможця
2
Очікування
аукціону
Кваліфікація
3
4
Укладання
договору
5

52. Етап «Подача пропозицій»

Завершення
прийому
пропозицій
Оголошення закупівлі /
початок прийому
пропозицій
Період надання
роз’яснень
1
Аукціон
Визначення
переможця
Виконання
договору
4
5
10 днів
роз’яснення
не надаються
Подача пропозиції
˃15 днів
2
Замовник
• може вносити зміни до
оголошення (у тому числі, до
тендерної документації)
• повинен відповідати на питання
(надавати роз'яснення) Учасників
через систему
3
Учасник
• подає тендерну пропозицію, отримує
повідомлення системи про отримання
пропозиції (з датою та часом)
• звертається за роз'ясненнями (через
систему), але не пізніше ніж за 10 днів
до закінчення строку подачі пропозицій
Замовник повинен надати відповідь протягом 3 робочих днів з дня оприлюднення
запиту.

53. Етап «Подача пропозицій»: внесення змін до тендерної документації

Замовник може внести зміни до тендерної документації
1. Підстави:
• рішення замовника
• звернення учасника (фізичні/юридичні особи)
• рішення АМКУ
2. Один день на оприлюднення з дня прийняття рішення про внесення змін
3. Строк розкриття продовжується на стільки щоб з моменту внесення змін до
закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше
ніж сім днів (продовжується автоматично системою)

54. Етап «Очікування аукціону» + Аукціон

Оголошення
закупівлі /
початок прийому
пропозицій
1
Завершення
прийому
пропозицій
Аукціон
Очікування
2 аукціону
2
3
Визначення
переможця
Виконання
договору
4
5
Аналогічно допороговим закупівлям:
• перед початком автоматично розкривається інформація про
ціни/приведені ціни
• проходить в 3 раунди
• учасники можуть знижувати цінову пропозицію (не менше ніж на крок
аукціону)
• по завершенню аукціону відкриваються назви компаній-учасників

55. Етап «Кваліфікація»

Оголошення закупівлі /
початок прийому
пропозицій
1
Завершення
прийому
пропозицій
2
Визначення
переможця
Аукціон
• до 5 р. днів
• до 20 р. днів
3
Кваліфікація
4
Виконання
договору
5
• Замовник здійснює оцінку тендерних пропозицій на відповідність
кваліфікаційним критеріям найменшої запропонованої ціни/приведеної ціни
• Строк розгляду пропозиції складає не більше 5 робочих днів (на розгляд 1
пропозиції) та може бути аргументовано продовжено до 20 робочих днів, із
опублікуванням повідомлення про це в електронній системі
• В разі невідповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям,
Замовник відхиляє тендерну пропозицію і переходить до оцінки наступної
найбільш економічно вигідної пропозиції

56. Визначення переможця, укладання договору

Оголошення закупівлі /
початок прийому
пропозицій
1
Завершення
прийому
пропозицій
Аукціон
Визначення
переможця
Виконання
договору
не раніше 10 днів
до 20 днів
2
3
4
Укладання
договору
5
Переможець – тендерна пропозиція, яка має найменшу ціну і відповідає всім вимогам
тендерної документації Замовника.
Замовник укладає договір не раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір, але не пізніше 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти
договір.
Замовник відхиляє пропозицію переможця у разі, якщо останній:
відмовився від підписання договору
не надав документи, що підтверджують відсутність підстав (стаття 17 Закону)
та визначає переможця серед учасників строк дії пропозицій яких ще не минув.

57.

Оприлюднення після завершення процедури
Договір про
закупівлю
Повідомлення
про внесення
змін до
договору
Звіт про
виконання
договору
Строки:
2 дні
з дня укладення
3 дні
з дня внесення
змін
3 дні
з дня закінчення
строку дії договору,
виконання
договору або його
розірвання

58. Терміни для відкритих торгів («Українські»)

Оголошення
закупівлі /
початок прийому
пропозицій
Завершення
прийому
пропозицій
Визначення
переможця
Аукціон
10 днів
Період надання
роз’яснень
1
роз’яснення
не надаються
Подача пропозиції
> 15 днів
Виконання
договору
+ 7 днів*
2
Очікування
аукціону
> 1 день
3
Кваліфікація
• до 5 р. днів
• до 20 р. днів
4
Укладання
договору
5
• не раніше
10 днів
• до 20 днів
* при внесенні змін до ТД строк розкриття продовжується на стільки щоб з моменту внесення змін до
закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.

59. Відкриті торги з публікацією англ.мовою («Європейські»)

Оголошення
закупівлі /
початок прийому
пропозицій
Завершення
Визначення
прийому учасників аукціону
пропозицій
за технічними Аукціон
Визначення
переможця
Виконання
договору
вимогами
1
Подача пропозиції
(технічної та
цінової частин)
2
Передкваліфікація
учасників
3
Очікування
аукціону
4
Кваліфікація
5
Укладання
договору
6

60. Оголошення закупівлі

Замовник повинен англійською зазначити наступну інформацію:
- Назва замовника (трансліт)
- Контактна інформація
- Інформація про предмет закупівлі
- Інформація про гарантійне забезпечення
Також, Замовник визначає мови комунікації, на яких він готовий
приймати запитання і надавати відповіді.

61. Етап «Передкваліфікація»

Оголошення закупівлі /
початок прийому
пропозицій
1
Завершення
прийому
пропозицій
Визначення
учасників аукціону за
технічними
вимогами
Аукціон
Передкваліфікація
учасників
2
3
4
Визначення
переможця
Виконання
договору
5
6
• Замовник здійснює оцінку тендерних пропозицій на відповідність
технічнім вимогам, визначеним в тендерній документації
• Строк кваліфікації технічних вимог - не більше 20 робочих днів
• За результатами розгляду складається протокол розгляду тендерних
пропозицій та оприлюднюється на Майданчику. Після цього автоматично
будуть назначені дата/час аукціону

62. Терміни для Відкритих торгів з публікацією англ.мовою

Оголошення
закупівлі /
початок прийому
пропозицій
Завершення
прийому
пропозицій
10 днів
Визначення
учасників
аукціону за
технічними
вимогами
Аукціон
Визначення
переможця
Виконання
договору
роз’яснення
не
надаються
1
Подача пропозиції
(технічної та
цінової частин)
> 30 днів
2
Передквалі
фікація
учасників
˂ 20 р. днів
3
Очікування
аукціону
5 днів
4
Кваліфікація
• до 5 р. днів
• до 20 р. днів
5
Укладання
договору
• не раніше
10 днів
• до 20 днів
6

63. Порівняння процедур

Відкриті торги («Українські»)
Оголошення закупівлі /
початок прийому
пропозицій
1
Подача пропозиції
2
Очікування
аукціону
3
Кваліфікація
Укладання
договору
4
Відкриті торги з публікацією англ.мовою («Європейські»)
Оголошення закупівлі /
початок прийому
пропозицій
1
Визначення учасників
Завершення прийому
аукціону за
Аукціон
пропозицій
технічними вимогами
Подача пропозиції
(технічної та
цінової частин)
2
Передкваліфі
кація
учасників
3
Очікування
аукціону
4
Виконання
договору
Визначення
переможця
Завершення прийому Аукціон
пропозицій
Визначення
переможця
Кваліфікація
5
5
Виконання
договору
Укладання
договору
6

64. Переговорна процедура

65. Підстави до застосування

Визначення та умови застосування
Переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується
замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про
закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома
учасниками.
Підстави до застосування
• 95% - відсутність конкуренції на ринку (комуналка і не тільки)
• 4% - нагальна потреба (надзвичайні ситуації, гуманітарна
допомога іншим державам)
• 1% - авторське право; 2 неявки учасників на відкритий тендер;
несумісність товару/послуги від іншого постачальника; закупівля
робіт за умови, що така закупівля <50% від попередньої

66. Переговорна процедура

Прийняття
рішення про
застосування
Проведення
переговорів
(надання
учасником
кваліф докум)
Рішення про
намір
укласти договір
Повідомлення
про акцепт
(намір укласти
договір)
1 деньоприлюднюєть
ся на порталі

67. Проведення переговорів

Учасник подає Замовнику підтверджену документально інформацію про
відповідність учасника кваліфікаційним вимогам:
• наявність обладнання та матеріально-технічної бази
• наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні
знання та досвід
• наявність документально підтвердженого досвіду виконання
аналогічного договору

68. Укладення договору

Договір про закупівлю укладається:
не раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі
повідомлення про намір укласти договір
не раніше ніж через 5днів:
закупівля за нагальною потребою;
закупівля, наприклад, електричної енергії, централізованого
постачання теплової енергії, централізованого постачання
гарячої води, послуг з централізованого опалення

69. Підстави для відміни


Якщо замовником допущено порушення, що вплинули на
об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі
Не підписання учасником договору про закупівлю у строк 35 днів
(20 днів у разі застосування переговорної процедури закупівлі з
підстави: нагальна потреба, інших підстав, визначених пунктом 3
частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі відповідних
переліків предметів закупівель) з дня оприлюднення
повідомлення про намір укласти договір
Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково
(за лотом).

70.

Конкурентний діалог

71.

Конкурентний діалог
Підстави:
• неможливо визначити необхідні технічні, якісні характеристики або вид послуг
• предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка інформаційних
систем, програмних продуктів…
Етап 1
передкваліфікація
Етап 2
відкриті торги

72. Перший етап

Учасникам пропонується подати тендерну пропозицію, у якій
надається:
• інформація про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям
• вимогам, визначеним замовником
• опис рішення про закупівлю без зазначення ціни
СТРОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:
30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного діалогу

73. Розкриття/розгляд тендерних пропозицій

Автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиція учасників, крім
інформації з описом рішення про закупівлю, що відкривається лише Замовнику
Замовник розглядає пропозиції учасників на відповідність вимогам, установленим у ТД
ПЕРЕГОВОРИ:
не менше 3 учасників пропозиції яких не були відхилені запрошуються до
переговорів
з кожним окремо + можуть проводитись спільні зустрічі з учасниками (ДІАЛОГ)
Після діалогу Замовник вносить зміни до тендерної документації щодо:
технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи визначає нові характеристики
предмета закупівлі згідно з цим Законом та запрошує всіх учасників, які брали участь у
діалозі, взяти участь у другому етапі

74. Другий етап

Учасники подають остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни (15
днів для подачі тендерних пропозицій з дня отримання запрошення взяти
участь у 2 етапі)
Розгляд та оцінка пропозицій - за процедурою відкритих торгів
Замовник укладає договір про закупівлю с переможцем торгів

75. Оскарження

76. Оскарження

Хто
Суб'єкт чиї права порушені Замовником
На що
Рішення, дії чи бездіяльності Замовника, що суперечать
законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок
яких порушено право чи законні інтереси скаржника
Куди
Антимонопольний комітет України - Орган оскарження
Як
У формі електронного документу через електронну
систему

77. Вимоги до скарги

- Найменування замовника;
- найменування, місцезнаходження суб'єкта оскарження;
- підстави подання скарги;
- обґрунтування наявності порушених прав;
- вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування;
- документ що підтверджує внесення плати за подання скарги.

78.

Види скарг
Щодо тендерної
документації/іншого
Не пізніше ніж за 4 дні до дати подання тендерних
пропозицій
Закупівлі до 133 тис. (5150
тис.) євро
10 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір
Щодо прийнятих рішень, дії чи укласти договір, але до укладення договору
бездіяльності Замовника,
після оцінки
Закупівлі після 133 тис. (5150
тис.) євро
Щодо прийнятих рішень після
розгляду на відповідність тех.
вимогам, кваліф. критеріям
Тільки на зміни до ТД (після
закінчення строку подання
тендерних пропозицій)
5 днів після оприлюднення протоколу розгляду (до
аукціону)
Якщо до тендерної документації Замовником вносились
зміни, після закінчення строку, встановленого для
подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх
проведення, не підлягають оскарженню положення
тендерної документації, до яких зміни не вносилися

79. Строки оскарження

Подача
скарги
3 дні
Рішення
щодо скарги
15 днів
Розгляд
скарги
2 дні
Аукціон

80.

Вплив скарг на процедури
Дії системи після подання скарги:
- скарга вноситься до реєстру скарг
- формується її реєстраційна картка
- скарга з карткою автоматично оприлюднюється на порталі =
початок оскарження
Вплив на процедури стосовно яких подано скаргу:
автоматично призупиняється початок електронного аукціону
не оприлюднюється договір про закупівлю
не оприлюднюється звіт про результати проведення процедури
закупівлі

81. Дії органу оскарження

В строк 3 дні після початку розгляду скарги розмістити в системі електронних
закупівель рішення:
- про прийняття скарги до розгляду
- обґрунтоване рішення про залишення скарги без розгляду
- або рішення про припинення розгляду скарги
Строк розгляду скарги - 15 р.д. з дати оприлюднення реєстраційної
картки на Порталі

82. Дії Замовника після прийняття скарги

Забороняється робити будь-що щодо оскаржуваної закупівлі крім
усунення порушень зазначених у скарзі
У разі усунення порушення:
в строк 1 р.д. повідомити АМКУ
розмістити в електронній системі підтвердження

83.

Повноваження Органу оскарження за
результатами розгляду скарги
Прийняти рішення про:
- встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі
- заходи, що повинні вживатися для їх усунення або відмінити
процедуру закупівлі
Зміст рішення органу оскарження включає:
- висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення
процедури закупівлі
- висновок органу оскарження про задоволення скарги повністю чи
частково або про відмову в її задоволенні
- підстави та обґрунтування прийняття рішення
-зобов'язання усунення замовником порушення/відновлення
процедури закупівлі

84. Дії системи після прийняття рішення:

Протягом одного робочого дня орган оскарження надає інформацію
про резолютивну частину рішення
Протягом трьох робочих днів розміщує рішення в електронній системі
закупівель. Рішення за результатами розгляду скарги автоматично
оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу, а також
надсилається суб'єкту оскарження та замовнику
Не раніше ніж через два дні після прийняття АМКУ рішення по скарзі
система автоматично визначає дату та час проведення електронного
аукціону

85. Заключні положення:

• Рішення набирають чинності з дня їх прийняття та є
обов'язковими для виконання замовниками, особами,
яких вони стосуються.
• Рішення може бути оскаржене у судовому порядку
протягом 30 днів з дня його оприлюднення в
електронній системі закупівель.

86. Контроль та відповідальність у сфері державних закупівель

87. Органи контролю

Рахункова палата
України
Антимонопольний
комітет України
Державна фінансова
інспекція України
Здійснює
фінансовий аудит та
аудит ефективності
щодо здійснення
державних
закупівель за
рахунок коштів
державного
бюджету
Розглядає скарги
стосовно порушення
Замовниками
законодавства при
проведення процедур
закупівель товарів,
робіт, послуг за
державні кошти
- Державний
фінансовий аудит
- Інспектування
- Перевірка державних
закупівель

88.

Державна фінансова інспекція України
Перевірка державних закупівель
Інспектування
• планова
виїзна ревізія
• позапланова
виїзна ревізія
Документальна:
перевіряються
документи
процедур
державних
закупівель за
відповідний період
Фактична
перевірка:
• Контрольний
обмір виконаних
робіт
• Інвентаризація
Державний
фінансовий
аудит
Моніторинг
закупівель:
Порядок
визначається
рішенням
Міністерства
Фінансів
України

89. Повноваження

Рахункова палата
України
ДФІУ
МАЮТЬ ПРАВО ВИМАГАТИ:
• Письмові пояснення від службових/посадових
осіб організацій, які перевіряються
• Копії документів/документи стосовно перевірки
АМКУ
Приймає за скаргами
рішення у яких
встановлює
наявність/відсутність
порушень Замовником
законодавства з питань
державних закупівель
під час проведення
процедур закупівель.
Рішення АМКУ є
обов'язковим для
Замовника, скаржника,
інших органів.

90. Відповідальність членів ТК, Уповноважених осіб

Стаття 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає види
порушень та розмір штрафних санкцій які можуть бути стягнуті судом з члену
комітету з конкурсних торгів:
- відповідальність не тільки за порушення законодавства при здійсненні закупівель
за державні кошти (як є на даний час)
- виключний перелік порушень за які особа може бути притягнута до
відповідальності
Розміри штрафу (на кожного члена комітету з конкурсних торгів, уповноважену особу):
- мінімальна сума 11900 грн.
- максимальна сума 25500 грн.
Розмір штрафу визначає районний суд по місцю реєстрації Замовника на підставі
матеріалів ДФІУ (протоколу про адміністративні правопорушення…)
English     Русский Rules