1.07M
Categories: ecologyecology sociologysociology

Вплив технологічного процесу на життя людини XXI століття

1.

Автор:
Неваліхіна Валерія Сергіївна,
учениця 10 класу
Усатівського НВК «школа-гімназія»
ім. П. Д. Вернидуба
Керівник:
Вернидуб Анна Юріївна,
соціальний педагог
Усатівського НВК «школа-гімназія»
ім. П. Д. Вернидуба

2.

Об’єкт дослідження:
значення технічного прогресу у
розвитку суспільства.
Предмет дослідження:
вплив прогресу на життя людей.
Мета:
виявити вплив технічного прогресу на
життя сучасних людей.

3.

Завдання:
Визначити
взаємозв’язки технологічного
прогресу та людської ліні.
З’ясувати роль технологічного прогресу у
розвитку суспільства.
Виявити напрямки впливу прогресу на сучасне
суспільство.
Визначити напрямки негативного впливу
технічних винаходів на життя людей.
З’ясувати значення технічного прогресу у житті
сучасних підлітків.

4.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Всеукраїнська газета для фахівців «Соціальний педагог». №9 (69), Вересень 2012.
2. Генсирук С. А. Рациональное природопользование. М., 1979.
3. Гончар М. Т. Экологические проблеми сельскохозяйственного про-изводства. Львов,
1986.
4. Гутаревич Ю. Ф. Запобігання забруднення повітря двигунами. К., 1982.
5. Белинская Е.Н., Жичкина А.М. Современные исследования виртуальной
коммуникации: проблемы, гипотезы, результаты. - М., 2000.
6. Жичкина А.М. Социально-психологические аспекты общения в Интернете. - М.,
2002. - 210 с.
Інтернет ресурси:
1. [http://revolution.allbest.ru/philosophy/00300031_0.html]
2. [http://ukrbukva.net/page,14,59295-Problemi-zabrudnennya-atnosferi-ta-znishennyaozonovogo-sharu.html]
3. [http://www.refine.org.ua/pageid-4703-1.html]
4. [http://ua-referat.com/Проблема_промислових_відходів_у_м_Запоріжжя]
5. [http://www.rusnauka.com/7_NITSB_2013/Psihologia/12_130520.doc.htm]

5.

Наукова новизна дослідження:
Існує багато думок з приводу ставлення людей до
технічного прогресу , безліч матеріалів та досліджень. Це
безумовно пов’язано не лише із позитивними змінами у
суспільстві, а й із його певною загальною деградацією у
розумовому розвитку, беззахисністю перед проблемами,
які виникають під час недоступності «технологічних
благ» та загрозою перед людством, яку становить
«віртуальний розум».

6.

Джон Вільям Годвард, «Солодке неробство» (1904)
Прогрес – це розвиток від нижчого до
вищого, поступовий рух до кращого.
Лінь – це відсутність бажання
робити щось, будь-яку роботу, такий
стан душі і тіла, коли наше
«повинен» не відповідає нашому
«хочу».

7.

Наука,
техніка, технологія — це надзвичайно
складні і впливові напрями людської
життєдіяльності, пов'язані зі способом
людського самоутвердження у світі.

8.

За бездумного використання технічних винаходів людство
чекають страхітливі наслідки, які відіб’ються як на самій
людині, так і на стані навколишнього середовища.

9.

Інформаційні технології глибоко
проникли в наше життя, і сучасне
суспільство не зможе в нинішньому
вигляді існувати без них.

10.

Опитування підлітків «Виявлення залежності від винаходів»
90%
80%
Хотіли б
спростити життя
70%
60%
50%
Вплив нових
технологій
40%
30%
20%
10%
0%
Негативні
наслідки
використання
технологій
85% з усіх відповідаючих не хочуть зупинятися на тому, що мають і все
чекають чогось нового.
75% опитаних вважають, що технології приносять негативну
користь і 25 % - позитивну.
15% опитаних вважають, що вже існуючих винаходів цілком достатньо,
що всі ці нові технології забирають у людей багато часу, та вони
перестають спілкуватися один з одним в житті і погано ставляться до
наслідків людської діяльності.

11.

Анкетування підлітків
«Оцінка працездатності та працелюбності»
25% опитуваних мають середній рівень та 25%– трохи
працездатності та працелюбності.
нижче середнього рівня
20 % респондентів мають нижче середнього та вище середнього рівень працездатності.
10% учнів – мають трохи вище середнього рівень працездатності та працелюбності.

12.

Технічний прогрес змінив життя мільйонів людей, але разом з
тим породив багато проблем. Активне втручання людини в
природу призвело до багатьох негативних наслідків: зникають
або перебувають на межі зникнення багато видів рослин і тварин,
вирубуються ліси, промислові підприємства забруднюють воду,
повітря і грунт. Зручності міського життя супроводжуються
загазованістю повітря, транспортної втомою і т.д.
English     Русский Rules