Дієслово. Класифікація.
Дієслово. Класифікація.
Дієслово. Класифікація.
Дієслово. Класифікація
Дієслово. Часові форми.
Дієслово. Основні форми.
Дієслово. Основні форми.
Дієслово. Відмінювання за особами.
Дієслово. Теперешній час. Präsens.
Дієслово. Теперешній час. Präsens.
Дієслово. Теперешній час. Präsens.
Дієслово. Präsens сильних дієслів зі зміною кореневого голосного.
Дієслово. Präsens сильних дієслів зі зміною кореневого голосного.
Дієслово. Präsens неправильних дієслів.
Дієслово. Präsens неправильних дієслів.
Дієслово. Präsens неправильних дієслів.
Дієслово. Модальні дієслова.
Дієслово. Модальні дієслова.
454.50K
Category: germangerman

Вступний корективний курс німецької мови. Дієслово. Класифікація

1.

Вступний
корективний курс
німецької мови
Лекція 3

2. Дієслово. Класифікація.

1.
2.
3.
4.
5.
Дієслова класифікуються за різними
критеріями:
За словотворенням
Прості: gehen, danken;
З префіксами: erfahren, bekommen;
З півпрефіксами: aufstehen, zuhören;
З суфіксами: lächeln, marschieren;
Складні: kennen lernen, bekannt machen.

3. Дієслово. Класифікація.

1.
2.
3.
4.
За семантикою
Повнозначні: tanzen, singen, arbeiten;
Модальні: müssen, wollen, können;
Допоміжні: sein, haben, werden;
Дієслова-зв’язки: heißen, bleiben, sein,
werden.

4. Дієслово. Класифікація.

1.
2.
3.
За типом відмінювання
Слабкі: leben, spielen, arbeiten;
Сильні:gehen, essen, schlafen;
Неправильні: haben, sein, werden,
wollen, wissen.

5. Дієслово. Класифікація

1.
2.
3.
За особливостями вживання
Перехідні (дієслово + додаток в
Akkusativ): sehen, besuchen, fotografieren;
Неперехідні (дієслово + додаток в Dativ,
додаток з прийменником, без додатку):
helfen, warten (auf Akkus.), erwachen;
Зворотні: sich waschen, sich erholen, sich
ansehen.

6. Дієслово. Часові форми.

Система часових форм в німецькій мові
складається з 6 форм:
2 простих форми – Präsens, Präteritum;
4 складних форм - Perfekt, Plusquamperfekt,
Futurum I, Futurum II.

7. Дієслово. Основні форми.

Infinitiv – початкова, невідмінювана форма
дієслова.
Infinitiv сладається з кореня і суфікса –(е)n:
gehen, wohnen, arbeiten, heißen, tanzen,
regnen.
Дієслова сильної і неправильної дієвідміни
знаходять в таблиці.

8. Дієслово. Основні форми.

Infinitiv
Präsens
(3.Person
S.)
Präteritum
Partizip II
gehen
geht
ging
gegangen
lesen
liest
las
Gelesen
fahren
fährt
fuhr
Gefahren

9. Дієслово. Відмінювання за особами.

Однина / Singular
Множина / Plural
1. ich
1. wir
2. du
2. ihr
Sie
3. er
sie
es
3. sie

10. Дієслово. Теперешній час. Präsens.

Відмінювання:Тип 1.
Однина / Singular
Множина / Plural
1. ich wohne
1. wir wohnen
2. du wohnst
2. ihr wohnt
Sie wohnen
3. er, sie es wohnt
3. sie wohnen

11. Дієслово. Теперешній час. Präsens.

Відмінювання:Тип 2.
Якщо основа дієслова
закінчюється на -d, -t, ffn, -gn, -chn, -dm, -tm,
дієслова отримують
закінчення наступні:
На приклад: аrbeiten,
atmen, binden,
rechnen.
Однина /
Singular
Множина /
Plural
1. ich bade
1. wir baden
2. du
badest
2. ihr badet
Sie baden
3. sie baden
3. er, sie es
badet

12. Дієслово. Теперешній час. Präsens.

Відмінювання:Тип 3.
Якщо основа дієслова
закінчюється на -s, ss, -ß,
-z, -tz, -x, дієслова у 2
особі однини
отримують закінчення
–t замість –st.
На приклад: heißen,
reisen, tanzen, sitzen.
Однина /
Singular
Множина /
Plural
1. ich sitze
1. wir sitzen
2. du sitzt
2. ihr sitzt
Sie sitzen
3. er, sie es
sitzt
3. sie sitzen

13. Дієслово. Präsens сильних дієслів зі зміною кореневого голосного.

У ряда сильних дієслів у
формах 2 і 3 осіб однини
теперешнього часу
відбуваються зміни
кореневого голосного.
1. Група дієслів: e →i (ie,
ieh)
Lesen, sehen, essen, helfen,
sprechen, geben.
Однина /
Singular
Множина /
Plural
1. ich
spreche
1. wir
sprechen
2. du
sprichst
2. ihr
sprecht
Sie
sprechen
3. sie
sprechen
3. er, sie es
spricht

14. Дієслово. Präsens сильних дієслів зі зміною кореневого голосного.

2. Група дієслів: a →ä
[ є] , au → äu [ oi]
Schlafen, fahren, fallen,
waschen, laufen.
Однина /
Singular
1. ich fahre
Множина /
Plural
1. wir
fahren
2. du fährst 2. ihr fahrt
Sie fahren
3. er, sie es 3. sie
fährt
fahren

15. Дієслово. Präsens неправильних дієслів.

Дієслова неправильної
дієвідміни: sein,
haben, werden.
SEIN - бути
Однина /
Singular
Множина /
Plural
1. ich bin
1. wir sind
2. du bist
2. ihr seid
Sie sind
3. er, sie es 3. sie sind
ist

16. Дієслово. Präsens неправильних дієслів.

Haben – мати Singular
Plural
1. ich habe
1. wir haben
2. du hast
ihr habt
Sie haben
3.er, sie, es hat
sie haben

17. Дієслово. Präsens неправильних дієслів.

Werden – ставати Singular
Plural
1. ich werde
1. wir werden
2. du wirst
2. ihr werdet
Sie werden
3. er, sie, es
wird
3. sie werden

18. Дієслово. Модальні дієслова.

Модальні дієслова висловлюють особистісне
ставлення до теми висловлювання.
Können – могти, мати фізичну розумову
можливість. Wir können gut schwimmen.
Dürfen – могти, мати право, дозвіл, не мати
заборони. Sie dürfen hier nicht rauchen.
Sollen – бути зобов’язаним. Die Studenten
sollen um 8 Uhr an der Uni sein.
Müssen – мусити, бути повинним. Ich muss
noch Brot kaufen.

19. Дієслово. Модальні дієслова.

Wollen – хотіти, воліти. Wir wollen Deutsch
gut sprechen.
Mögen – хотіти, бажати. Wir mögen
(möchten) hier studieren.
Lassen – дозволяти, веліти. Ich lasse mir
das Radio reparieren.

20.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules