1.2. Стреометрияның аксиомалары
Аксиомаларға қойылатын логикалық талаптар: 1. Аксиомалар қарама-қайшылықсыз болуы керек(негізгі талап) 2. Аксиомалар бір-біріне
Планиметрия курсының аксиомалары: I. Әрбір бұрыштың нөлден үлкен белгілі бір градустық өлшемі бар. Жазық бұрыш 180°-қа тең.
Тек қана стреометрияға тән кеңістіктік аксиомалар: I. Егер әр түрлі екі жазықтықтың ортақ нүктесі бар болса, олар осы нүкте
Аксиомалардан келесі салдар шығады: 1. Түзу мен онда жатпайтын нүкте арқылы жазықтық жүргізуге болады және ол тек біреу ғана
Бітті! Кетіңдер! Дым жоқ, болды!
290.03K
Category: mathematicsmathematics

Стреометрияның аксиомалары

1. 1.2. Стреометрияның аксиомалары

1.2. СТРЕОМЕТРИЯНЫҢ
АКСИОМАЛАРЫ

2.

3. Аксиомаларға қойылатын логикалық талаптар: 1. Аксиомалар қарама-қайшылықсыз болуы керек(негізгі талап) 2. Аксиомалар бір-біріне

тәуелсіз болуы
керек.
3. Аксиома толық болуы керек.

4. Планиметрия курсының аксиомалары: I. Әрбір бұрыштың нөлден үлкен белгілі бір градустық өлшемі бар. Жазық бұрыш 180°-қа тең.

Бұрыштың градустық өлшемі оның
қабырғаларының арасымен өтетін кез-келген
сәулемен бөлетін бөліктерінің градустық
өлшемдерінің қосындысына тең болады.
II. Берілген түзуде жатпайтын нүкте арқылы осы
түзуге біреуден артық параллель түзу жүргізуге
болмайды.

5. Тек қана стреометрияға тән кеңістіктік аксиомалар: I. Егер әр түрлі екі жазықтықтың ортақ нүктесі бар болса, олар осы нүкте

арқылы өтетін түзу
бойымен қиылысады.
II. Егер түзудің екі нүктесі берілген жазықтыққа
тиісті болса, онда ол түзуде сол жазықтықта
жатады.

6. Аксиомалардан келесі салдар шығады: 1. Түзу мен онда жатпайтын нүкте арқылы жазықтық жүргізуге болады және ол тек біреу ғана

болады.
2. Қиылысатын екі түзу арқылы жазықтық
жүргізуге болады және ол тек біреу ғана
болады.
3. Екі параллель түзулер арқылы жазықтық
жүргізуге болады және ол жалғыз болады.

7. Бітті! Кетіңдер! Дым жоқ, болды!

БІТТІ! КЕТІҢДЕР! ДЫМ ЖОҚ,
БОЛДЫ!
English     Русский Rules