Дәріхана ұйымы қызметінің экономикалық көрсеткіштерінің негізгі байланыстары
Жоспары :
Кіріспе
Жоспарлау
Жоспар құру
Экономикалық талдауды жобалау
Динамикалық көрсеткіштердің әдісі негізінде жобалау этаптары
Тауардың қоры
Қолданылған әдебиеттер:
135.54K
Category: economicseconomics

Дәріхана ұйымы қызметінің экономикалық көрсеткіштерінің негізгі байланыстары

1. Дәріхана ұйымы қызметінің экономикалық көрсеткіштерінің негізгі байланыстары

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ
ДӘРІХАНА ҰЙЫМЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ
БАЙЛАНЫСТАРЫ
Орындаған: Бижанова З.Т.
Факультет: Фармация
Тобы: 13-002-01
Қабылдаған: Елшібекова Қ.М.
Алматы, 2017

2. Жоспары :

ЖОСПАРЫ :
Кіріспе
Жоспарлау
Дәріхана ұйымы қызметінің негізгі
экономикалық көрсеткіштері
Тауарайналымы және оның категориялары

3. Кіріспе

КІРІСПЕ
Фармацевтикалық экономика- қоғам денсаулығын қорғау
үшін қажетті дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы
бұйымдарды өндіру, бөлу және алмастыру және қызмет көрсетумен
айналысатын бөлімдердің бірлестігі.
Фармацевтикалық экономиканың құрамды бөлігі болып
дәріхана ұйымының экономикасы болып табылады. Экономикалық
қызметке талдау жасауда, дәріхана, бір жағынан, мақсаты фармацевтикалық тауарлардың сату көлемін жоғарлату және табыс
табу болып табылатын сауда (коммерциялық) ұйымы болып
табылады, ал екінші жағынан, денсаулық сақтау жүйесінің ұйымы
болып табылады.
Дәріхана тұрғындарға және әртүрлі ұйымдарға
фармацевтикалық көмек көрсетумен қатар әлеуметтік
функцияларды атқарады.

4. Жоспарлау

ЖОСПАРЛАУ
Дәріхана ұйымының негізгі мақсаты болып
сұранысты қанағаттандыру және табысты алу болып
табылады.
Жобалау (жоспарлау)- қажетті заттардың және негізгі
мақсаттардың, тәсілдердің орындалу процесінің
қалыптасуы. Жобалау процесі экономикалық
көрсеткіштері шектеулі ресурстарды қолдану арқылы
күткен экономикалық нәтижелерге жетуге болады.
Ұйымның экономикалық қызметін жобалау
барысында әртүрлі көлем және көрсеткіштер талдауға
ұшырауы мүмкін.

5. Жоспар құру

ЖОСПАР ҚҰРУ
Жоспар құруда келесі көрсеткіштерді пайдаланылады:
нақты жылдағы, өткен жылғы көрсеткіш (тіркеу
журналынан алады), күтіп отырған (базистік) осы жалдарға
жоспарланған көрсеткіштер.

6.

Жоспарланған тапсырмаларды талдауға ІІІ квартал соңында
немесе ІV квартал басында кіріседі, ол кезде дәріхана әлі осы жылғы
есепті алдын-ала біле алмағандықтан, тек қана көрсеткіштің қалай
болатынын болжай алады. Күтіп отырған көрсеткіштер нақты 9
айдың және жоспарланған ІV кварталдың осы жылғы
көрсеткіштердің қомындысынан алады. (кесте)

7. Экономикалық талдауды жобалау

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫ ЖОБАЛАУ

8.

Динамикалық көрсеткіштер базистік (қалыпты
салыстыру базасы) және тізбектік (салыстыру
базасы- өлшемнің алдыңғы көрсеткіші) болады.

9.

Абсолюттік өлшем - процестер мен құбылыстардың көлемін
көрсетеді.
Қатынастық өлшем екі өлшем арасындағы қарымқатынастарды сипаттайды. Олар коэффициент немесе
процент түрінде көрсетілуі мүмкін.

10. Динамикалық көрсеткіштердің әдісі негізінде жобалау этаптары

ДИНАМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ӘДІСІ НЕГІЗІНДЕ
ЖОБАЛАУ ЭТАПТАРЫ
Этаптар
Мазмұны
І
Көрсеткіштер жиынтығы
ІІ
Көрсеткіштерді жүйелеу. Диаграмма, график, көрсеткіштермен динамикалық
қатар тұрғызу.
ІІІ
Көрсеткіштердің нақты маңызын есептеу.
ІV
Абсолюттік және қатынастық көрсеткіштер, өсу темпін есептеу. Қатынастық
көрсеткіштер тенденциясын табу немесе жарты жылдық өсу темпін есептеу.

11. Тауардың қоры

ТАУАРДЫҢ ҚОРЫ
Тауардың қоры — бұл тауарлардың анықталған бөлігінің
рынокта тұрақты бар болуы. Тауар қорының көлемі натуралды
және ақшалай формада анықталған уақыт мерзімі бойынша
тіркеледі. Сондықтан талдау жасаған кезде тауардың орташа
қорының құны (көлемі) орташа шама формулаларымен
есептеледі

12.

Динамикалық қатарларды талдау кезінде абсолютті және
салыстырмалы шамалары қолданылады, сонымен қатар
зерттеліп отырған уақыттағы шынайы әр жылғы және жарты
жылдық өсу темпі қолданылады.
Өсу темпі салыстырмалы жылдардағы көрсеткіштердің қанша рет
өзгергенін көрсетеді :
Т өсу =
Алдағы жылдардағы көрсеткіштер мәні
Өткен жылдардағы көрсеткіштер мәні

13.

Тауар айналымы - белгілі бір уақыт кезеңінде ақшалай
түрде сатылған және сатып алынған тауар көлемі, яғни
өндіріс құрал-жабдығы мен тұтыну заттарын өткізудің
(сатудың) жиынтық құнын бейнелейтін экономикалық
көрсеткіш.

14.

Тауар айналымының категориялары:
1)
Жалпы - тауар қозғалысы жолында өндірушіден тұтынушыға
деи̌інгі барлық сатулардың шотын қайта қосқандағы сомалар;
2)
Таза - қайта қосылған шотты алмағанда (қоспағанда), жалпы
тауар айналымы;
3)
Көтерме - тауардың ірі топтамасын өндірушілердің және сауда
делдалдарының басқа делдалдарға керегін қайта сату үшін
өндірістік, көпшілік тұтынушыларға сатуы;
4)
Бөлшек - кәсіпорындардың, жеке тұлғалардың халыққа
түпкілікті тұтыну үшін тауарды сатуы.

15. Қолданылған әдебиеттер:

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
ФАРМАЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЭКОНОМИКАСЫ МАРКЕТИНГ ЖӘНЕ
МЕНЕДЖМЕНТ НЕГІЗДЕРІМЕН ПӘНІ БОЙЫНША ТАҢДАМАЛЫ ДӘРІСТЕР
ЖИНАҒЫ.
(Оқу - әдістемелік құрал) Тұрсынова Ш. Б. - Қарағанды, 2008.- 110 б.
English     Русский Rules