Корпорация капиталының құны мен құрылымы
1. Капиталдың экономикалық табиғаты (ұғымы мен классификациясы)
Капиталдың классификациясының белгілері бойынша:
2. Капиталды тартудың әдiстері мен көздерi
кәсіпорынның (корпорацияның) қаржыландыру көздерін таңдау қажет:
Қазақстанда кәсіпорынды (корпорация) қаржыландыру көздері былай бөлінеді:
Ішкі қаржыландыру – бұл меншікті қаржыларды қолдану, көбінесе таза пайда мен и амортизациялық аударымдар.
Жасырын қаржыландыру көздері:
Өзін өзі қаржыландыру артықшылығы:
Сырттай қаржыландыру- бұл мемлекеттік қаржыларды қолдану, қаржылық -несиелік организациялар, қаржылық емес компаниялар және
Қарыз капитал арқылы қаржыландыру – бұл қайтарымдылық пен ақылылық шартына сәйкес несие берушілерден қаржы беруі.
3. Капиталды құрастыруға әдiстемелiк нұсқа
Капиталды қалыптастырудың басты принциптері болып келесі болып табылады:
Меншік капиталының жақсы жақтары:
Меншік капиталының жетіспушіліктері:
Қарыз капиталының жақсы жақтары:
Қарыз капиталының жетіспеушіліктері:
4.Капиталдың орташа өлшенген құны және оны пайдаланудың басты бағыты
Капиталды басқаруды құнын бағалау арқылы басқарады
5. Капиталды есептеудің қолайлы жолдары
Капиталды есептеудің қолайлы әдістері И.А.Бланк арқылы ұсынылған 1998-2001 жылдар кезінде жарық көрген
898.94K
Category: financefinance

Корпорация капиталының құны мен құрылымы

1. Корпорация капиталының құны мен құрылымы

КОРПОРАЦИЯ КАПИТАЛЫНЫҢ
ҚҰНЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
1

2. 1. Капиталдың экономикалық табиғаты (ұғымы мен классификациясы)

1. КАПИТАЛДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ТАБИҒАТЫ (ҰҒЫМЫ МЕН
КЛАССИФИКАЦИЯСЫ)
2

3.

Капитал
корпорацияның
активтеріне (мүлкіне) салынатын
ақшалай, заттық және материалдық
емес формалардағы құралдардың
ортақ шамасын білдіреді.
3

4.


Капиталдың құны – капиталдың нақты
сомасының тартылуына қанша қаржы
құралдарын төлеу керек.
Меншікті капиталдың құны –акционерлік
капитал үшін акция бойынша девидент
сомасы және кіріс сомасы, жарналық
үлестер бойынша өтелгендер және оларға
қатысты шығындар.
Қарыз капиталдың құны- кредитке төленген
немесе облигациялық қарыздарға қатысты
шығындар және пайыз сомасы.
Тартылған капиталдың құны - кредиторлық
4
берешектің құны.

5. Капиталдың классификациясының белгілері бойынша:

КАПИТАЛДЫҢ
КЛАССИФИКАЦИЯСЫНЫҢ
БЕЛГІЛЕРІ БОЙЫНША:
1.
2.
3.
4.
5.
Пайдалану бойынша: меншікті және қарыз
капиталы.
Қолдану мақсаты бойынша: өндірістік,
қарыз и алыпсатар капиталы.
Инвестициялау формасы бойынша:
қаржылық капитал, материалдық және
материалдық емес формада ,
шаруашылық серіктестер мен қоғамдардың
жарғылық капиталдарын құрастыру үшін
қолданылады.
Инвестициялау объектісі бойынша: негізгі
және айналым капиталы.
Меншікті формасы бойынша :
мемлекеттік, жеке және аралас капиталы.
5

6.

6. Ұйымдастыру –құқықтық формасының
қызметі бойынша : акционерлік, жарналық
(қоймалық ) және жеке капитал, отбасылық
шаруашылыққа тән.
7. өндірістік процесстегі капиталдың қатысу
сипаты бойынша: пайдаланудағы және
әрекеттенбеудегі
8. Меншік иесімен қолдану сипаты бойынша:
жаратылу и жинақтау (қайта инвестициялау,
ккапиталға айналдыру) капиталы.
9. Елдiң экономикасына тартулардың көздері
бойынша - отандық және шетелдiк капитал. 6

7. 2. Капиталды тартудың әдiстері мен көздерi

2. КАПИТАЛДЫ ТАРТУДЫҢ
ӘДIСТЕРІ МЕН КӨЗДЕРI
7

8. кәсіпорынның (корпорацияның) қаржыландыру көздерін таңдау қажет:

КӘСІПОРЫННЫҢ (КОРПОРАЦИЯНЫҢ)
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІН ТАҢДАУ ҚАЖЕТ:
қысқа мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi
капиталдағы қажеттiліктi анықтау
активтердiң құрамындағы мүмкiн
болатын өзгерiстердi талдау және
капиталды көлем және түр бойынша
олардың ұтымды құрылымының
мақсатымен анықтау
тұрақты төлеу қабылетiн қамтамасыз
ету және қаржы орнықтылығын
Меншiктi және қарыз қаражаттарды
барынша қолдану
шаруашылық жұмысының
қаржыландыруы бойынша шығындар
азайту
8

9. Қазақстанда кәсіпорынды (корпорация) қаржыландыру көздері былай бөлінеді:

ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІПОРЫНДЫ
(КОРПОРАЦИЯ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ
БЫЛАЙ БӨЛІНЕДІ:
Ішкі (меншікті капитал)
Сырттай (қаржы нарығындағы қарыз және
тартылған капитал).
9

10. Ішкі қаржыландыру – бұл меншікті қаржыларды қолдану, көбінесе таза пайда мен и амортизациялық аударымдар.

ІШКІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ – БҰЛ
МЕНШІКТІ ҚАРЖЫЛАРДЫ
ҚОЛДАНУ, КӨБІНЕСЕ ТАЗА ПАЙДА МЕН И АМОРТИЗАЦИЯЛЫҚ
АУДАРЫМДАР.
Белсенді қайт а қаржыландыру арқасында
кәсiпорынның пайдасы салықтарды төлеуi үшiн
жеткiлiкті болуы керек , дивидендтерді, негiзгi қорлар
және материалдық емес активтердi кеңейтулер,
айналымдағы ақшалардың толықтырулары,
әлеуметтiк бағдарламалардың орындаулары.
10

11.


Белсендi емес (жасырын)
қаржыландыру арқасында
кемiтiлген мүлiктiң бағасының
салдарынан қосымша көздерi пайда
болады, резеретiк қорларда
төмендетiлген бөлiп шығарулар,
яғни касіпорын балансында
көрсетілмейді.
11

12. Жасырын қаржыландыру көздері:

ЖАСЫРЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ:
Таза айналым капиталы (айналым
капиталы мен қысқа мерзімді
міндеттемелердің арасындағы
айырмашылық)
Бағалау қоры
Табыстардың төлеуi бойынша
қатысушыларға қарыз
алдағы шығындардың қорлары
жабдықтаушыларға мерзiмiнен өтiлген
қарыз және т.б.
12

13. Өзін өзі қаржыландыру артықшылығы:

ӨЗІН
1.
2.
3.
4.
ӨЗІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ:
Меншiктi капиталдың таза пайдасының
қосымша ғұламасы арқасында кәсiпорынның
қаржы орнықтылығы жоғарылайды.
Меншiктi құралдардың құрастырылуы
тұрақты жыл бойы болады.
Сыртқы қаржыландыру бойынша
шығындарды минимизациялайды (несие
берушілерге қарыздың қызмет көрсетуi
бойынша) .
Қосымша инвестицияларының арқасында
кәсiпорын дамуының басқарушылық
шешiмдердi қабылдау процессі оңайланады,
өйткенi инвестициялық шығындардың
13
жамылғы көздерi алдын ала белгiлi.

14. Сырттай қаржыландыру- бұл мемлекеттік қаржыларды қолдану, қаржылық -несиелік организациялар, қаржылық емес компаниялар және

СЫРТТАЙ
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ- БҰЛ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛАРДЫ
ҚОЛДАНУ, ҚАРЖЫЛЫҚ
-
НЕСИЕЛІК ОРГАНИЗАЦИЯЛАР,
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕМЕС КОМПАНИЯЛАР
ЖӘНЕ АЗАМАТТАРДЫҢ
ҚАРЖЫЛАРЫ.
14

15. Қарыз капитал арқылы қаржыландыру – бұл қайтарымдылық пен ақылылық шартына сәйкес несие берушілерден қаржы беруі.

ҚАРЫЗ КАПИТАЛ АРҚЫЛЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
– БҰЛ ҚАЙТАРЫМДЫЛЫҚ ПЕН АҚЫЛЫЛЫҚ
ШАРТЫНА СӘЙКЕС НЕСИЕ БЕРУШІЛЕРДЕН
ҚАРЖЫ БЕРУІ.
Түрлері:
Қысқа мерзімді несие арқасында
қаржыландыру
Ұзақ мерзімді несие арқасында қаржыландыру
15

16. 3. Капиталды құрастыруға әдiстемелiк нұсқа

3. КАПИТАЛДЫ
ҚҰРАСТЫРУҒА
ӘДIСТЕМЕЛIК
НҰСҚА
16

17.

Капиталды
құрастыруға
әдiстемелiк нұсқаның басты
мақсаты фирманың активтерін
қаржыландыруды
қанағаттандыру болып
саналады.
17

18. Капиталды қалыптастырудың басты принциптері болып келесі болып табылады:

КАПИТАЛДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ
БАСТЫ ПРИНЦИПТЕРІ БОЛЫП КЕЛЕСІ
БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ:
1.
1.Корпорация дамыуының
перспективасын есепке алуТЭН ге жаңа кәсіпорынды іске
қосудағы биснес жоспары мен
арнайы есеп құралдарын оның
ішінде қарыз және тартылған
қаражаттарды
18

19.

Меншік
капитал құрамына
корпорацияның жеке өзіндік
қаражаты оның ішінде:
жарғылық,қосылған,резервтік
капиталдар,өткен жылдың бөлінбеген
пайдасы және есептік жыл кіреді.
19

20. Меншік капиталының жақсы жақтары:

МЕНШІК КАПИТАЛЫНЫҢ ЖАҚСЫ
ЖАҚТАРЫ:
Қаражат тартудың қарапайымдылығы;
Корпорация жұмысының ішінде
салыстырмалы түрде пайдамен
қалыптастырудағы тұрақтылығы;
Ұзақ мерзімді кезеңде корпорация дамуының
қаржылық тұрақтылығын және төлем
қабілеттілігін қамтамасыз ету
20

21. Меншік капиталының жетіспушіліктері:

МЕНШІК КАПИТАЛЫНЫҢ ЖЕТІСПУШІЛІКТЕРІ:
Кәсіпкерлік істі дамыту үшін тартылған
қаражаттардың шектелуі;
Балама заем көздерімен салыстырғанда меншік
капитал құнының жоғары болуы;
Акцияларды қосымша эмиссиялау ереже бойынша
жарғылық капитал көлемімен шектеулі болуы;
Меншік капиталдың рентабельділігін қаржылық
тетік көмегімен қарызды тарту арқылы көтерудің
мүмкін еместігі
21

22. Қарыз капиталының жақсы жақтары:

ҚАРЫЗ КАПИТАЛЫНЫҢ ЖАҚСЫ ЖАҚТАРЫ:
Қарыз болушының жоғарғы кредит рейтингісі
кезінде қаражат тартудың мүмкіндіктері;
Активтерді көбейтудегі Қаржылық потенциалды
көтеру мүмкіншіліктері;
Меншік капиталдың рентабельділігін қаржылық
тетік көмегімен қарызды тарту арқылы көтеру
мүмкіндігі
кредит құнының төмен болуы акция эмиссиясымен
салыстырғанда «Салық қорғанысы» әсерінен
22

23. Қарыз капиталының жетіспеушіліктері:

ҚАРЫЗ КАПИТАЛЫНЫҢ
ЖЕТІСПЕУШІЛІКТЕРІ:
Қарыз капиталын көп тарту (кредит және заем
ретінде) корпорацияның қаржылық
тәуекелділігін өсіреді ;
Қарыз капиталы арқылы құрылған активтер,
капиталға төмен пайда нормасын береді
заем капиталының кредит нарығының
өзгерістеріне тәуекелділігі;
Заем құралдарын тартудағы процедуралық
қиындықтары
23

24.

Екінші
қағидат
Капиталды қалыптастырукапиталды қалыптастырудың
шығындарын минималдау әр
түрлі жолмен(меншік,қарыз
және тартылған),оған жетер
жол оның құнын басқару.
24

25.

қағидат – шаруашылық
қызметінің процесінде қаржылық
тәуекелдерді минимизациялау кезінде
меншікті капитал табыстылығын
максимизациялау жолымен капиталды
рационалды пайдалануды қамтамасыз
ету.
Үшінші
25

26. 4.Капиталдың орташа өлшенген құны және оны пайдаланудың басты бағыты

4.КАПИТАЛДЫҢ
ОРТАША ӨЛШЕНГЕН
ҚҰНЫ ЖӘНЕ ОНЫ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ
БАСТЫ БАҒЫТЫ
26

27. Капиталды басқаруды құнын бағалау арқылы басқарады

КАПИТАЛДЫ БАСҚАРУДЫ ҚҰНЫН БАҒАЛАУ
АРҚЫЛЫ БАСҚАРАДЫ
Капитал
құны-әр түрлі
көздерден тартылған
қаражаттар үшін төлейтін баға
27

28.

Ортаөлшенген
баға жалпы атауы
болады- (Weighted Average Cost оf
Capital- WACC).
Ол инвесторлар күтіп отырған
минималды пайда болып саналады.
28

29.

ССК
(WАСС) есептеудің стандарттық формуласы:
n
ССК Ц i У i ,
i 1
онда Ц i - i көзінің құны, %;
У - i көзінің жалпы капиталдағы үлесі;
i
n – көздер саны (i = 1, 2, З, ...,n).
29

30. 5. Капиталды есептеудің қолайлы жолдары

5. КАПИТАЛДЫ
ЕСЕПТЕУДІҢ
ҚОЛАЙЛЫ
ЖОЛДАРЫ
30

31. Капиталды есептеудің қолайлы әдістері И.А.Бланк арқылы ұсынылған 1998-2001 жылдар кезінде жарық көрген

КАПИТАЛДЫ ЕСЕПТЕУДІҢ ҚОЛАЙЛЫ
ӘДІСТЕРІ И.А.БЛАНК АРҚЫЛЫ
ҰСЫНЫЛҒАН 1998-2001 ЖЫЛДАР
КЕЗІНДЕ ЖАРЫҚ КӨРГЕН
31

32.

1.
Меншік капиталының таза
рентабельділігін
максимизациялау санаты
бойынша капитал құрылымын
оптимизациялау
2. Капитал құнын
минимизациялау санаты
бойынша оның құрылымын
оптимизациялау ССК есептеу
және тартудың әртүрлі
жағдайында МК мен ҚК алдын
ала бағалауға негізделеді.
3. Қаржылық тәуекелді
минимизациялау санаты
бойынша оның құрылымын
оптимизациялаукорпорация
активтерін қаржыландырудың
арзан көздерін таңдаумен
байланысты.
32
English     Русский Rules