Жоспар
Кіріспе
Балалардың стоматологиялық ауруларын функциональды диагностикалау әдістері
Гнатодинамометрия
Габер бойынша шайнау қысымы көрсеткіштері Дегенмен гнатодимамометрияда алынған бул сандар өзіндік көрсеткіш ретінде
Аксиография
Төменгі жақ кинезиографиясы
Периотестметрия
Электромиография
Реография
Реография
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
2.70M
Category: medicinemedicine

Балалардың стоматологиялық ауруларын функциональды диагностикалау әдістері

1.

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Балалар жасындағы стоматология кафедрасы
• Тақырыбы: Балалардың стоматологиялық ауруларын
функциональды диагностикалау әдістері
Орындаған: Оспанова Д
Қабылдаған: Жармагамбетова А.Ғ
стом 4-002

2. Жоспар

І.Кіріспе
ІІ.Негізгі бөлім
Балалардың стоматологиялық ауруларын
функциональды диагностикалау әдістері
Гнатодинамометрия,Аксиография,Кинезиография,Пери
тестметрия,Электромиография,Реография
ІІІ.Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

3. Кіріспе

Ортодонтия клиникасында балалар ауруларын анықтау
ушін көптеген функциональды зерттеу әдістері
қолданылып келе жатыр. Мундай әдістер төменгі жақтың
қозғалғыштығын, булшықеттерінің электрлік
белсенділігін, тіндердегі қан айналымын т.б зерттеуде
өзінің көмегін тигізеді.

4. Балалардың стоматологиялық ауруларын функциональды диагностикалау әдістері

Жақ бет аймағының, самай төменгі жақ буынының,
пародонттың функционалдық жағдайы тіс
қатарының, тістемнің ақауларына және зиянды
әдеттерге байланысты болады. Бет жақ
аймағындағы миогенді бұзылыстар тістем ақауына
әкелуі мүмкін. Тіс жақ жүйесінің ақауларын
нақтамалау үшін бет жақ аймағындағы бұлшық
еттерді, самай төменгі жақ буынын, пародонтты
зерртеудің бірнеше функционалдық әдісі бар.

5. Гнатодинамометрия

– шайнау кушін өлшеу әдісі. Шайнау кушін анықтау
ушін арнайы аспап гнатодинамометр қолданылады.
Шайнау кушін анықтауды XVII ғасырдан бері қолданылып келеді. 1679 ж
Борелли шайнау кушін анықтаудың келесідей әдісін ұсынған. Ол төменгі
жақ улкен азу тістеріне жіп байлап екінші соңына гир байлау арқылы
шайнау булшықетінің кушін анықтаған. Гирдің ауырлығы 180-200 кг ға
дейін жеткен. Бұл әдіс толық қалыптаспаған себебі гирді көтеруде тек
қана шайнау булшықеті емес сонымен қатар мойын булшықеттері
қатысқан.
Блек.М.С. Тиссенбаум шайнау қысымын анықтау ушін гнатодинамометр
аппаратын қолдануды ұсынды. Бұл аппарат сырттан қарағанда ауыз
кеңейткішке ұқсас болып келеді. Гнатодинамометр пуржина көмегімен
қозғалатын екі ұрттан құрылған. Пуржина стрелканы баға шкаласы
бойынша жылжытып шайнау қысымын анықтайды. Қәзіргі кезде
электронды гнатодинамометрлер шығарылыды

6.

7. Габер бойынша шайнау қысымы көрсеткіштері Дегенмен гнатодимамометрияда алынған бул сандар өзіндік көрсеткіш ретінде

8. Аксиография

Төменгі жақтың әртүрлі қозғалыстарында буын
басының және дискісінің ығысуын графикалық
тіркеу. Аксиограф төменгі және жоғарғы жаққа
арналған доғадан тұрады.
Аксиграфияны жүргізу үшін:
Регистратор төменгі жақтың ең ретрузиялы
орналасуында
координаттық
торға
орналастырады.
Қысқыштарды бекітіп, науқасқа төменгі жағын
алдыға жылжытуын сұраймыз.

9.

10.

Төменгі жақтың қозғалыстары
Төмен, жоғар
Максималды төмен
Алдыға және артқа
Бүйірлік ығысу

11. Төменгі жақ кинезиографиясы

Мандибулярлы кинезиография – окклюзиялық контакт
және шайнау булшықеттерінің жумысы негізінде төменгі
жақ қозғалысын анықтау. Бул ушін шетелдік аппараттар
мандибуляр кинезиограф, сирогнатограф, жақтық
репликатор, пантограф т.б қолданылады. Бул әдіс
графикалық төменгі орталық курек тіс немесе төменгі
жақ басшасынан жургізілген траектория негізінде
жургізіледі. Жазықтық және төменгі жақтың әр турлі
қозғалыстарын персональды компьютер көмегімен
анықтайды.

12. Периотестметрия

Бұл әдіс периотест – 3218 аппараты көмегімен парадонт
тінінің жағдайын анықтауға арналған. Бул аппарат пародонт
тіндерінің сыртқы куштерге функциональды қасиеттерін
анықтау ушін қолданылады.
Аппараттың жумыс істеу принціпі электрлік кушті
механикалық кушке айналдыру болып табылады. Әдіс
арнайы пьезэлектрмен толтырылған датчик көмегімен тісті
перкутирлеу болып табылады. Зерттелетін тістің кесуші
қырына немесе экваторына 250 мс пьэзэлектр жіберіледіде
компьютер оны анықтайды.

13.

14. Электромиография

(грек. mys, myos — бұлшықет, grapho — жазамын)
– адам мен жануарлар бұлшықеттерінде әр түрлі қимыл нәтижесінде
туындайтын биоэлектрлі процесстерді зерттейтін әдістердің бірі. Бұл
әдіс қаңқа бұлшықеттерінің биопотенцалын тіркеуге арналған.
Электромиографияны адамның қозғалыс аппаратының қалыпты және
бұзылған жағдайын тіркеу үшін қолданады. Электромиография
тыныштық жағдайдағы ерікті, еріксіз және жасанды
тітіркендіргіштермен туындайтын бұлшықеттер жиырылуын да
қарастырады. Оның көмегімен бұлшықет талшықтарының, қозғалыс
единицасын, жүйке-бұлшықетті берілуді, жүйке бағанасының;
қозғалыс координациясын, жұмыстың әр түрінде және дене
шынықтыру жаттығуларындағы функционалды жағдайын және
функционалды ерекшеліктерін анықтайды.

15.

16.

Электромиография әдісі

17. Реография

(синоним: импедансплетизмография,
электроплетизмография) – узілісті ток кушін адам
денесіне енгізу арқылы графикалық регистрация
әдісі.
Реографиялық зерттеу әдісін жургізу ушін арнайы
приборлар қолданылады. Соңғы кездерде
көпканалды реографтар қолданылады. Олар
полиреографиялық зерттеу кезінде өте ыңғайлы
болып табылады.

18. Реография

19. Қорытынды

Балалар жасындағы стоматологияда
функциональды зерттеу әдістері өте маңызды
болып табылады. Жақ бет аймағының, самай
төменгі жақ буынының, пародонттың
функционалдық жағдайы тіс қатарының, тістемнің
ақауларына және зиянды әдеттерге байланысты
болады. Функциональды зерттеу әдісі көмегімен
диагнозды нақты болуына және ортодонтиялық
емнің нәтижелі болуына улкен септігін тигізеді.

20. Пайдаланылған әдебиеттер

Образцов Ю.Л , Ларинов С.Н 65-71
Персин Л.С – стоматология детского
возраста.
Хорошилкина Ф.Я. –
функциональные методы
иследования в ортодонтии.
http://www.medterapevt.ru/1135.ht
ml
http://vmede.org/sait/?id=Stomatolo
giya_obrazcov_2007&menu=Stomatol
ogiya_obrazcov_2007&page=7
English     Русский Rules