Основні поняття Windows
Історія розвитку Windows
Історія розвитку Windows.
1992 рік Windows 3.1
1995 Windows'95.
Windows'98 (1998 рік)
Windows'2000 і Windows'XP (2001 рік).
Windows 7
Windows 8
Призначення та види програмного забезпечення
Призначення та види програмного забезпечення
Призначення та види програмного забезпечення
Призначення та види програмного забезпечення
Операційна система
Структура операційної системи
Типи операційних систем
Типи операційних систем
Бліцопитування
Домашнє завдання
1.83M
Category: softwaresoftware

Основні поняття Windows

1. Основні поняття Windows

Учитель: Нерезенко Оксана Петрівна

2. Історія розвитку Windows

Операційна система (ОС) – це комплекс програм,
що організовують діалог з користувачем, здійснюють
управління комп’ютером, його ресурсами, запускають
інші програми на виконання.
Класифікація операційних систем
по типу інтерфейсу – неграфічні і графічні;
за кількістю виконуваних одночасно задач -
однозадачні і багатозадачні;
за режимом роботи - локальні і мережеві.

3. Історія розвитку Windows.

MS DOS у 1981 році стала видатною подією
комп'ютерного світу, комп'ютери стали відносно
простими і доступними для спеціалістів.

4. 1992 рік Windows 3.1

Працювала під керуванням старої MS DOS. Слід
відмітити Windows 3.1 як початок ери Windowsпрограм.

5. 1995 Windows'95.

Має графічний інтерфейс (взаємодію з
користувачем), екран монітора має вигляд
робочого столу і папок на ньому, панель задач дає
огляд задач, які виконує система в даний момент.

6. Windows'98 (1998 рік)

Вдосконалені засоби користування, спрощена
робота у всесвітній мережі Internet.

7. Windows'2000 і Windows'XP (2001 рік).

8. Windows 7

9. Windows 8

10. Призначення та види програмного забезпечення

Програмне
забезпечення
Апаратне
забезпечення
Прикладне ПЗ
Системне ПЗ
Системи
програмування

11. Призначення та види програмного забезпечення

Системне програмне забезпечення — частина
програмного забезпечення, призначена
організовувати функціонування комп’ютера.
Системне ПЗ:
1. Операційні системи(Windows, Linux та ін.)
2. Драйвери
3. Утиліти

12. Призначення та види програмного забезпечення

Прикладне програмне забезпечення — програми,
призначені розв’язувати конкретні завдання в
різних сферах діяльності людини.
Прикладне ПЗ:
1. Текстові редактори
2. Графічні редактори
3. Табличні редактори
4. Бази даних
5. Перекладачі
6. Ігрові програми

13. Призначення та види програмного забезпечення

Системи програмування — інструментальні
програмні засоби створювання нових програм.
Системи програмування:
1. Середовище програмування АЛГО
2. Середовище Турбо Паскаль та Delphi
3. C++
4. JavaBuilder

14. Операційна система

Операцiйна система (ОС) — це базовий комплекс
програм, що забезпечують:
Керування ресурсами-злагоджену роботу всіх
апаратних засобів комп'ютера;
Керування процесами - виконання всіх програм та
їх взаємодію з пристроями комп'ютера та даними;
Інтерфейс (діалог, обмін інформацією) між
користувачем та комп'ютером.

15. Структура операційної системи

Ядро ОС, що є центральною частиною ОС;
Драйвери - програмами, що перекладають
команди комп’ютера мовою певного пристрою
Утиліти – допоміжні програми
Інтерфейс - правила взаємодії операційної системи
та користувача, які визначають зручність роботи.

16. Типи операційних систем

За кількістю одночасно виконуваних дій їх
поділяють на :
Однозадачні (Наприклад, DOS)
Багатозадачні – здатні виконувати кілька програм
одночасно (наприклад, Windows, Linux)

17. Типи операційних систем

Однокористувацька-в кожен момент з
комп'ютером працює один користувач, він одержує
всі ресурси комп'ютера.
Багатокористувацька – з потужним комп'ютером
одночасно працюють декілька користувачів.
Термінал =Монітор + клавіатура

18. Бліцопитування

До якого ПЗ (системного, прикладного чи інструментального)
належать програми, що:
— зчитують інформацію з магнітного носія;
— допомагають обробляти фотографії;
— створюють бухгалтерський звіт;
— перевіряють диск на помилки;
— перевіряють носій на наявність вірусів;
— перетворюють голос у звуковий сигнал;
— відтворюють рисунки на екрані;
— створюють програму для обчислення заробітної платні;
— стискають інформацію для відправлення через Інтернет;
— допомагають інсталювати іншу програму;
— створюють середовище для перегляду фотографій

19. Домашнє завдання

§3 п.3.1

20.

Дякую за увагу
English     Русский Rules