Дізнаємося
Види комп'ютерної графіки
Векторні, растрові зображення
Векторна графіка
Основна властивість векторної графіки
Растрова графіка
Порівняльна таблиця
Програмні засоби комп'ютерної графіки
Формати графічних файлів
Основні елементи вікна Paint
Поради для безпечного використання ПК
4.93M
Category: softwaresoftware

Поняття графічного редактора. Середовище растрового графічного редактора

1.

Комп'ютерна графіка

2. Дізнаємося

Види графічних
файлів
Графічний
редактор
Поняття комп'ютерної
графіки

3.

Що таке комп'ютерна графіка?
Комп'ютерна графіка – це галузь
людської діяльності, пов'язана із
створенням та опрацюванням графічних
зображень за допомогою комп'ютерів та
пристроїв цифрового типу

4.

5. Види комп'ютерної графіки

Графічні об'єкти зберігаються на
носіях у вигляді файлів даних.
Графічні файли даних бувають
статичними та анімаційними.
В залежності від цього розрізняють:
– статичну графіку
• малюнки
• фотографії
• креслення
• схеми
• діаграми
• тощо
– динамічну графіку
• анімація
• відео

6. Векторні, растрові зображення

Комп'ютерну графіку розділяють на векторну і
растрову
Графіка растрового
типу
Графіка векторного
типу

7. Векторна графіка

Векторна графіка представляє зображення як
набір геометричних примітивів: крапки, прямі,
кола, прямокутники, криві лінії, які описуються
математичними формулами.
Об'єктам надаються деякі атрибути,
наприклад, товщина ліній, колір
заповнення.
На зображенні
показані
векторний
малюнок і
окремі його
елементи
Малюнок має невеликий розмір.
При відтворенні
об'єктів, що
перекриваються, має
значення їх порядок.

8. Основна властивість векторної графіки

Розмір такого файлу не залежить від розміру його зображення.
Файли векторного зображення обох птахів мають однакові розміри, хоча
їх зображення мають різні розміри при однаковій якості.
Всі зображення, які не потребують
високої реалістичності (креслення,
мапи, ділову графіку, рисунки)

9. Растрова графіка

Растрове зображення являє собою
прямокутний масив пікселів.
Піксель — це неподільний
елемент зображення, зазвичай
квадратної форми, який має
певний колір.
Як правило, піксели такі малі, що на
екрані вони зливаються, і зображення
видається цілісним, хоча в разі
збільшення добре видно його зернисту
структуру.

10. Порівняльна таблиця

Векторні зображення
Растрові зображення
Складаються з об'єктів, описаних
математично
Складаються з масивів пікселів
Менші обсяги файлів. Обсяг залежить не
від розміру зображення, а від кількості
об'єктів у ньому
Більші обсяги файлів. Обсяг залежить від
розміру зображення
Можна збільшувати без погіршення якості
У разі збільшення зображення якість
погіршується
Не дають змогу точно передати перехід від Дають змогу отримати зображення
одного кольору до іншого
фотографічної якості
Застосовують для зберігання креслень,
ділової графіки (схем, діаграм), шрифтів,
рисунків з чіткими контурами
Застосовують для зберігання фотографій,
творів живопису, зображень елементів
інтерфейсу

11. Програмні засоби комп'ютерної графіки

Для створення та редагування графічних зображень використовують
програми, які мають загальну назву графічні редактори.
Графічний редактор — це прикладна програма, яка дає
користувачеві змогу створювати й редагувати на екрані
комп'ютера зображення та зберігати їх для подальшого
використання.
Залежно від того, із зображеннями якого типу працюють у
середовищі графічного редактора, його називають:
растровим (Microsoft Paint, Adobe Photoshop,
Corel Photo-Paint та інші)
векторним (CorelDRAW, Adobe Illustrator, Corel
Xara та інші)

12. Формати графічних файлів

Растрові формати. Це формати, які використовуються
для збереження растрових зображень.
Найпоширеніші растрові формати: BMP, PCX, TIFF, GIF,
JPG, PNG…
Векторні формати. Корисні для збереження лінійних
елементів (прямих, кривих, многокутників), різних
геометричних фігур, тексту.
Векторні формати (метафайли) CDR, DXF WMF, EMF…

13. Основні елементи вікна Paint

Пуск — Всі програми — Стандартні
—>
Paint
1.Рядок заголовка вікна програми
6. Основний колір
2. Рядок меню
7. Колір фону
3. Робоча область
8. Рядок стану
4. Смуга прокручування
9. Панель
інструментів
Чашук О.Ф., вчитель
інформатики
ЗОШ№23, м.Луцьк
5. Палітра кольорів

14.

Головоломки

15. Поради для безпечного використання ПК

English     Русский Rules