Тема Фінансові послуги на валютному ринку
147.33K
Category: financefinance

Фінансові послуги на валютному ринку

1. Тема Фінансові послуги на валютному ринку

ТЕМА ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА
ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
1.
План
1. Поняття, функції та суб’єкти валютного
ринку.
2. Валютні операції.
3. Валютне регулювання та курсова політика
Центрального банку.

2.

1.
Поняття, функції та суб’єкти валютного ринку.
Валютний ринок – це сукупність економічних та
організаційних форм, що пов’язані з купівлею або продажем
валют різних країн.
Об’єктом валютного ринку є валюта та валютні цінності

3.

Основними особливостями сучасних валютних
ринків є:
1) нестабільність валютних курсів;
2) інтернаціоналізація валютних ринків на основі
інтернаціоналізації світових господарських зв’язків;
3) широке використання електронних засобів зв’язку
та здійснення операцій і розрахунків цими каналами;
4) безперервне здійснення операцій;
5) уніфікація валютних операцій;
6) широкі масштаби спекулятивних операцій;
7) децентралізований характер здійснення валютних
операцій.

4.

Класифікація валютних ринків:
1. В залежності від учасників, валютний ринок
поділяється на біржовий та міжбанківський;
2. Залежно від терміну проведення валютних операцій,
валютний ринок поділяється на три сегменти:
– спот–ринок;
– форвардний ринок;
– своп–ринок;
3. Залежно від характеру валютних операцій і кількості
використовуваних валют: міжнародний, регіональний,
національний валютні ринки.

5.

Основні функції валютного ринку:
– забезпечення своєчасності здійснення
міжнародних розрахунків;
– регулювання валютних курсів;
– отримання прибутку учасниками валютного
ринку;
– диверсифікація валютних резервів банків,
підприємств, держав;
– страхування валютних ризиків.

6.

2. Валютні операції.

7.

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про
систему валютного регулювання і валютного контролю»
валютними операціями є:
– операції, пов’язані з переходом права власності на валютні
цінності;
– операції, пов’язані з використанням валютних цінностей в
міжнародному обігу як засобу платежу;
– операції, пов’язані з ввезенням, переказуванням і
пересиланням
на
територію
України
та
вивезенням,
переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

8.

3. Валютне регулювання та курсова
політика Центрального банку.

9.

Валютне регулювання - діяльність держави в особі
уповноважених органів, спрямовану на регламентацію
міжнародних розрахунків і порядку здійснення угод з
валютними цінностями.
Верховна рада України
Кабінет Міністрів України
Національний банк України

10.

види режимів валютних курсів:
– фіксований валютний курс;
– «вільно плаваючий» курс;
– «регульований плаваючий» валютний
курс;
– систему множинних валютних курсів;
– подвійний валютний курс.
English     Русский Rules