ЗАХВОРЮВАННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Хірургічна анатомія щитовидної залози
Варіанти топографічної анатомії поворотного нерва
Класифікація захворювань щитовидної залози (за Ніколаєвим)
Пальпацiя щитовидної залози (перешийок)
Пальпацiя щитовидної залози (права доля)
Пальпацiя щитовидної залози (лiва доля)
Пальпація щитовидної залози спереду
Пальпація щитовидної залози ззаду
Вузловий зоб із деструкцією вузла в центрі
Кіста щитовидної залози
Загрудинний зоб (контрастне дослiдження стравоходу i судин)
Ендемічний зоб з атиповим антестернальним розміщенням щитовидної залози
Загрудинний зоб (рентгенограма і томограма)
Загрудинний зоб (рентгенограма i сканограма)
Загрудинний зоб
Загрудинний зоб (томограма в прямiй та боковiй проекцiях)
Загрудинний зоб (електро-рентгенограма i сканограма)
Загрудинний зоб (електрорентгенограма iз сканограмою)
Рецидивний зоб. Термограма.
Сканування щитовидної залози
Сканограма нормальної щитовидної залози
Сканограма щитовидної залози (полiнодозний зоб)
Сканування дифузного зобу
Сканування дифузного зобу
Сканограма вузлового зобу
Сканограма змiшаного зобу
Сканограма рецидивного дифузного зобу
Пункція кісти щитовидної залози з цитологічним дослідженням
Ендемічний нетоксичний зоб. Макрофолікулярний зоб із проліферацією епітелію.
Дифузний токсичний зоб. Гіперплазія епітелію з утворенням сосочків.
Тіреотоксичний зоб. Подушечки Сандерса.
Тіреотоксичний зоб. Виражена вакуолізація. Розріджений колоїд.
Класифікація зобу за формою збільшення щитовидної залози
Ступені збільшення щитовидної залози
Класифікація зобу за функціональним станом щитовидної залози
Класифікація зобу за локалізацією
Вузловий зоб III ступеня
Вузловий зоб IV ступеня
Дифузний гiгантський зоб
Схема формування зобу (загрудинного i внутрiшньо-грудного)
Ендемічний зоб з атиповим антестернальним розміщенням щитовидної залози
Деформацiя трахеї, трахеомаляцiя, механiзм виникнення
Ускладнення зобу (трахеомаляція)
Стадії перебігу дифузного токсичного зобу (за Ш. Мілком)
Форми тиреотоксикозу
Графіки накопичення І131 в щитовидній залозі
Ступені важкості тиреотоксикозу
Дифузний токсичний зоб
Дифузний токсичний зоб
Дифузний токсичний зоб
Дифузний токсичний зоб (екзофтальм)
Злоякісний екзофтальм
Злоякiсний екзофтальм
Зовнішні ознаки захворювань щитовидної залози
Субтотальна субфасціальна резекція щитовидної залози
Схема операцiї при великому загрудинному зобi
Шийний доступ.Великий загрудинний зоб, вивихнутий у рану.
Загрудинний зоб (макропрепарат в розрiзi)
Полiнодозний зоб. Макропрепарат.
Тироїдит Хашімото
Аутоiмунний тироiдит (гiстограма)
Рак щитовидної залози (видалена пухлина). Термограма шиї.
Сканограма щитовидної залози (холодний вузол)
Сканограма щитовидної залози (гарячий вузол)
4.13M
Category: medicinemedicine

Захворювання щитоподібної залози

1. ЗАХВОРЮВАННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

2. Хірургічна анатомія щитовидної залози

3. Варіанти топографічної анатомії поворотного нерва

4. Класифікація захворювань щитовидної залози (за Ніколаєвим)

Вроджені аномалії щитовидної залози:
I.
1)
2)
3)
аплазія і гіпоплазія щитовидної залози;
ектопія щитовидної залози;
незарощення язиково-щитовидної протоки (веде до розвитку кіст ,
нориць ).
Ендемічний зоб.
Спорадичний зоб.
Дифузний токсичний зоб.
Гіпотіреоз.
Запальні захворювання щитовидної залози:
II.
III.
IV.
V.
VI.
1)
2)
3)
4)
VII.
1)
2)
гострий тіреоідіт (струміт);
підгострий тіреоідіт (де Кервена);
хронічний тіреоідіт (Ріделя, Хашімото);
специфічні запальні захворювання (туберкульоз, сифіліс, грибкові і
паразитарні захворювання).
Травми щитовидної залози:
відкриті;
закриті;
VIII. Злоякісні пухлини.

5. Пальпацiя щитовидної залози (перешийок)

6. Пальпацiя щитовидної залози (права доля)

7. Пальпацiя щитовидної залози (лiва доля)

8. Пальпація щитовидної залози спереду

9. Пальпація щитовидної залози ззаду

10. Вузловий зоб із деструкцією вузла в центрі

11. Кіста щитовидної залози

12. Загрудинний зоб (контрастне дослiдження стравоходу i судин)

13. Ендемічний зоб з атиповим антестернальним розміщенням щитовидної залози

14. Загрудинний зоб (рентгенограма і томограма)

15. Загрудинний зоб (рентгенограма i сканограма)

16. Загрудинний зоб

17. Загрудинний зоб (томограма в прямiй та боковiй проекцiях)

18. Загрудинний зоб (електро-рентгенограма i сканограма)

Загрудинний зоб
(електрорентгенограма i
сканограма)

19. Загрудинний зоб (електрорентгенограма iз сканограмою)

20. Рецидивний зоб. Термограма.

21. Сканування щитовидної залози

22. Сканограма нормальної щитовидної залози

23. Сканограма щитовидної залози (полiнодозний зоб)

24. Сканування дифузного зобу

25. Сканування дифузного зобу

26. Сканограма вузлового зобу

27. Сканограма змiшаного зобу

28. Сканограма рецидивного дифузного зобу

29. Пункція кісти щитовидної залози з цитологічним дослідженням

30. Ендемічний нетоксичний зоб. Макрофолікулярний зоб із проліферацією епітелію.

31. Дифузний токсичний зоб. Гіперплазія епітелію з утворенням сосочків.

32. Тіреотоксичний зоб. Подушечки Сандерса.

33. Тіреотоксичний зоб. Виражена вакуолізація. Розріджений колоїд.

34. Класифікація зобу за формою збільшення щитовидної залози

• дифузний;
• вузловий;
• змішаний.

35. Ступені збільшення щитовидної залози

• 0 ст. – щитовидна залоза не пальпується;
• І ст. – пальпується перешийок залози, який помітний
при ковтанні;
• ІІ ст. – пальпується вся залоза, її помітно при
ковтанні;
• ІІІ ст. – збільшення залози призводить до помітного
рівномірного потовщення шиї («товста шия»);
• ІV ст. – залоза значно збільшена, різко деформує
шию;
• V ст. – збільшення досягає значних розмірів (зоб
великих розмірів).

36. Класифікація зобу за функціональним станом щитовидної залози

• еутиреоїдний (нормальна функція);
• гіпертиреоїдний (підвищена функція);
• гіпотиреоїдний (знижена функція).

37. Класифікація зобу за локалізацією

• типова локалізація (передня поверхня
шиї);
• шийно-загрудинний зоб;
• зоб при ектопії щитовидної залози (зоб
кореня язика, внутрішньогрудний зоб);
• зоб додаткових залоз (аберантний зоб);
• попередугрудинний зоб.

38. Вузловий зоб III ступеня

39. Вузловий зоб IV ступеня

40. Дифузний гiгантський зоб

41. Схема формування зобу (загрудинного i внутрiшньо-грудного)

Схема
формування
зобу
(загрудинного
i внутрiшньогрудного)

42. Ендемічний зоб з атиповим антестернальним розміщенням щитовидної залози

43. Деформацiя трахеї, трахеомаляцiя, механiзм виникнення

44. Ускладнення зобу (трахеомаляція)

45. Стадії перебігу дифузного токсичного зобу (за Ш. Мілком)

І стадія –
невротична
Початок розвитку тиреотоксикозу,
збільшення щитовидної залози
малопомітне
ІІ стадія –
Яскраво виражені ознаки
нейрогормональна тиреотоксикозу, щитовидна залоза
помітно збільшена в розмірах
ІІІ стадія –
Характеризується тиреотоксичним
вісцеропатична
ураженням внутрішніх органів
ІV стадія –
кахектична
Починаються необоротні
дистрофічні зміни органів і систем

46. Форми тиреотоксикозу


нервово-психічна;
серцево-судинна;
шлунково-кишкова;
гіпогенітальна;
адинамічна;
субфебрильна.

47. Графіки накопичення І131 в щитовидній залозі

131
І
Графіки накопичення
щитовидній залозі
в
Відсоток накопичення, %
70
60
50
Гіпертиреоз
40
Норма
30
Гіпотиреоз
20
10
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24
Час, год.

48. Ступені важкості тиреотоксикозу

Легкий ступінь
Пульс – до 100/хв;схуднення – до 5
кг;основний обмін – до +30%.
Середній ступінь Пульс – 101-120/хв;схуднення – до 10
кг;основний обмін – +31-50%.
Важкий ступінь
Пульс – більше 120/хв;схуднення –
більше 10 кг;основний обмін – більше
+50%.

49. Дифузний токсичний зоб

50. Дифузний токсичний зоб

51. Дифузний токсичний зоб

52. Дифузний токсичний зоб (екзофтальм)

53. Злоякісний екзофтальм

54. Злоякiсний екзофтальм

55. Зовнішні ознаки захворювань щитовидної залози

56. Субтотальна субфасціальна резекція щитовидної залози

57. Схема операцiї при великому загрудинному зобi

58. Шийний доступ.Великий загрудинний зоб, вивихнутий у рану.

59. Загрудинний зоб (макропрепарат в розрiзi)

60. Полiнодозний зоб. Макропрепарат.

61. Тироїдит Хашімото

62. Аутоiмунний тироiдит (гiстограма)

63. Рак щитовидної залози (видалена пухлина). Термограма шиї.

64. Сканограма щитовидної залози (холодний вузол)

65. Сканограма щитовидної залози (гарячий вузол)

English     Русский Rules