Типи країн
Розвинуті країни
Велика сімка
Західноєвропейські країни
Перехідна економіка
Країни централізовано керованої економіки
Країни, що розвиваються
Найменш розвинуті країни
Країни середніх можливостей
Малі острівні країни
Країни — експортери нафти.
Нові індустріальні країни
735.46K
Category: economicseconomics

Типи країн

1. Типи країн

Презентація Дехтяра Михайла 9-а клас
ЗОШ №8

2.


Типи країн
Економічно розвинуті країни.
Постсоціалістичні країни перехідної економіки.
Країни централізовано керованої економіки
Країни, що розвиваються.

3. Розвинуті країни

• Розвинені країни — країни з найбільшим
розвитком економіки.
Розвинуті країни

4. Велика сімка

«Вели́ка сі́мка» — міжнародний клуб урядів семи
високорозвинених країн світу
(США, Японія, Німеччина, Велика
Британія, Франція, Італія, Канада).
Велика сімка

5. Західноєвропейські країни

• НАТО та Європейське Економічне
Співтовариство (ЄЕС), яке пізніше трансформувалось
у Європейський Союз.
Західноєвропейські
країни

6. Перехідна економіка

• Перехідна економіка — це економічна система, яка
здійснює перехід від
централізованої планової до ринкової системи. Країни з
перехідною економікою зазнають ряду структурних
перетворень, спрямованих на розвиток ринкових
інститутів. Вони включають в себе лібералізацію
економіки, де ціни встановлюються ринковими силами, а
не центральним плановим
інститутом, дерегуляцію економіки, приватизацію державн
их підприємств і ресурсів та ін.. Процес був застосований
в Китаї, країнах колишнього Радянського Союзу і Східного
блоку, а також у деяких країнах третього світу.
Перехідна економіка

7. Країни централізовано керованої економіки

• Китай, Корейська Народно-Демократична Республіка
(КНДР), В'єтнам, Куба. Проте і ця група країн
неоднорідна. Незважаючи на те, що в Китаї при владі
залишилася комуністична партія, там відбувається
швидкий підйом економіки на основі розширення
ринкових відносин та приватного сектора. Останнім
часом швидкими темпами розвивається економіка
В'єтнаму. Куба та КНДР до цього часу дотримуються
планової системи ведення господарства, не
допускають введення приватної власності тощо.
Країни централізовано
керованої економіки

8. Країни, що розвиваються

• Країни, що розвиваються. Це здебільшого колишні
колонії, які здобули політичну незалежність і
створюють свої національні економіки. Вони
відрізняються розмірами території, запасами
природних ресурсів, рівнем економічного розвитку,
місцем у світовому господарстві. Серед них можна
виділити декілька груп.
Країни, що
розвиваються

9. Найменш розвинуті країни

• Найменш розвинуті країни. За класифікацією ООН до
них належать 47 країн з населенням понад 500 млн.
осіб. В Африці це Ангола, Ефіопія, Сомалі, Танзанія,
Чад, Мозамбік, Малаві та ін.; в Азії — Камбоджа,
Ємен, Афганістан тощо
Найменш розвинуті
країни

10. Країни середніх можливостей

• Країни середніх можливостей. До цієї групи входить
60 країн, що розвиваються Більшість з цих країн
мають певні можливості для подальшого розвитку.
Країни середніх
можливостей

11. Малі острівні країни

• Малі острівні країни (Антигуа, Барбуда, Багамські ови, Барбадос, Бермудські о-ви, Бахрейн, Сейшельські
о-ви). Високі прибутки цих країн пов'язані з
розвитком сфери послуг і, у першу чергу, з
банківським бізнесом і туризмом.
Малі острівні країни

12. Країни — експортери нафти.

• Країни — експортери нафти. Їх економічний
розвиток залежить від експорту нафти і цін на неї.
Серед країн, що розвиваються, вони виділяються
доволі високим рівнем соціально-економічного
розвитку.
Країни — експортери
нафти.

13. Нові індустріальні країни

• Нові індустріальні країни. відзначаються швидкими
темпами розвитку, основою якого є використання
«плодів» НТР та іноземні інвестиції. Туреччину та
Республіку Корея все частіше відносять до
економічно розвинутих країн.
Нові індустріальні
країни
English     Русский Rules