Виникнення козацтва та утворення Запорізької Січі
Тема : Виникнення козацтва та утворення Запорізької Січі
План
Козацтво
Запорізька Січ та її звичаї
Козацькі речі
Уряд Запорізької січі
Споруди на Січі
Заняття козаків
Тести
Тести
Тести
тести
Тести
1.05M
Category: historyhistory

Виникнення козацтва та утворення Запорізької Січі

1. Виникнення козацтва та утворення Запорізької Січі

Підкуйко Ольги 4-ВІП
ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА ТА
УТВОРЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ

2. Тема : Виникнення козацтва та утворення Запорізької Січі

ТЕМА : ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА ТА УТВОРЕННЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ
Мета :
Ознайомити учнів з козацтвом та їх
звичаями
Сформувати в них загальне
уявлення про Запорізьку Січ
Розвинути в учнів інтерес до історії
власного народу

3. План

ПЛАН
Козацтво
Січ та її звичаї
Козацькі речі
Уряд Запорізької січі
Споруди на Січі
Заняття козаків
Тести

4. Козацтво

КОЗАЦТВО
Від половецького «Cosac» — «варта»,
«чота». Зустрічається в «Codex
Козакии  (давньорус. коз
cumanicus»
Під
акъ,козаки
пол. kozak,
Уходницька —
Від кримсько
теорії
словом
рос. казак) —
вільні
сформувалися
на
основі
-татарського або тюркського «Qazaq» 
походжен
Для
появи
елементів
натиснути
Автохтонна —
козаки
«козак»
озброєні
люди,
промислових
ватаг

«вільна
«авантюрист»,
 Зн
ня козаків
налюдина»,
козака.
З’явиться
перша
це місцевий стан,
що
виник
через
розуміют
Боярська —
козаки
представники
представників
різних
станів,
що
пригод»,
«бурлака».
сл аче «шукач
фігура.
Натиснути
на
неї
для
о
потребу
захисту
південного
ь:
сформувалися
на
основі
військового
стану,
«К ва ння
йшли
на
сезонні
промисли
в
Від тюркського
«Cosac»
і «Qazaq» —
появи
наступної.
Далі у
оз
кордонуЛитовського
князівства.
руських бояр та
незнатного
воїни-найманці.
Члени
Причорноморські
й
«вільна
людина», «авантюрист»,
ак
зворотньому
порядку
–фігура –
» Козацтво
виникло
централізовано
військового
люду
Литви
та
самоврядних
чоловічих
Прикаспійські
степи.
Значну Потім
«шукач
пригод»,
«вартовий»,
козак
для
їх
зникнення.
згідно
з державницькою
політикою
Польщі,
професійних
військових,
військових
громад,
що і
частину
уходників
«розбійник»,
«найманець»
знову
тиснемо
на
козака
тогочасного
уряду.
Першим
її з
які
нелегендарного
отримали
статусу
з
XV
століття
існували
становили селяни-втікачі
Від
імені
ватажка
з’являється
наступна
фігура,
виклав Мартин
Бєльський,
нащадок
шляхтичів
і
були
змушені
на
теренах
Литви,
Польщі
та
Московії,
Козакатиснемо на неї і для появи і для
козацького
На
цьому
стояв
займатися
війною
та«Дикого
розбоєм
українського
через
щостаршини.
уходницьку
теорію
Від
слова «коза» у
зв'язку
зі елемента.
зникнення
наступного
й Самійло
Величко,
а згодом
(Антонович, Леп'явко).
поля»,
в районі
також
називаютьутікацькою.
спритністю
козаків.
Так
3
рази(до
фігури
прив’язано
детально
обґрунтував Михайло
середніх
течій  Дніпра
Для
оборони
від
Від
етноніму «хозари».
Популярна
3 елементи).
Далі
знову
на
Максимович.
Прибічником
цієї
догми
та
Дону,
натретьої
межі
татар уходники брали
з собою
гіпотеза
в козацькій
історіографії
кінця
козака
для
появи
фігури.
був
іМихайло
Грушевський
християнського
зброю,
організовувалися
17 —
початку
18тиснемо
століттятежуі3 рази
На неї
світів.
збройні мусульманського
загони.
(прив’язано 3 фігури)

5. Запорізька Січ та її звичаї

ЗАПОРІЗЬКА СІЧ ТА ЇЇ ЗВИЧАЇ
Для появи
елементів
натиснути на
фігуру козака.
Щоб фігура що
з’явилась
зникла, також
нажати на
козака. Так
повторити 3
рази (Повинно
з’явитись 3
елементи)
Так виглядала
Запорізька
Січ.
Посередині
церква, з боків
курені.
Козацьке віче в Січі

6. Козацькі речі

КОЗАЦЬКІ РЕЧІ
Люльк
а
Для появи прихованих
елементів натиснути як
для появи так і для
зникнення на фігури з
написами Човни, Зброя,
Люлька.
До кожної фігури
приєднано 2 елемента.
Човн
и
Зброя

7. Уряд Запорізької січі

УРЯД ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ
Гетьман або
Військовий
кошовий отаман суддя
Затверджував
судові вироки
Писар
Очолював
Вершив
канцелярі
вищий суд
ю
Осавул
Обозни
й,
пушкар
Організовува
в охорону
Очолюва
Січі
в
артилері
Очолював
Виконував Складав і
Підтримув
ю
дипломатичні обовязки
підписував ав
Займалис
переговори
отамана за документи дисципліну
я обліком
його
й порядок
і
відсутніст
у війську
комплект
Мав вищу
ю
Щоб з’явився
уванням
військовонаступний об’єкт
війська
адміністративн
натиснути на
у владу
стрілочки

8. Споруди на Січі

СПОРУДИ НА СІЧІ
Церква
Курені
Січ
Будинки старшини
Господарські та
військові споруди
Школа
Для появи
елементів
натисніть на
стрілки

9. Заняття козаків

ЗАНЯТТЯ КОЗАКІВ
Військова справа
Тваринництво
Промисли
землеробство
Для появи
елементів
натисніть на
стрілки

10. Тести

ТЕСТИ
В якому році перша
згадка про козаків?
149
2
Та
к
149
5
149
1
Ні
Ні
Які території
заселяли козаки?і
Вільне
поле
Ні
Дике
Поле
Так
Мали
й
Степ
Ні
Щоб дізнатись. Чи
вірна відповідь
натисніть стрілкою на
варіант відповіді,
який вважаєте
вірним.

11. Тести

ТЕСТИ
Чайка
Як називався
козацький човен?
Чапл
я
Ні
Галер
а
Н
і
Як називали
козацьку
зачіску?
Так
Ні
Чуприн
а
Так
Оселедец
ь
Осетр
Ні
Щоб дізнатись. Чи
вірна відповідь
натисніть стрілкою
на варіант
відповіді, який
вважаєте вірним.

12. Тести

ТЕСТИ
Як називався
острів де
збудовано першу
Січ?
Скільки було
запорозьких
січей за час її
існування?
Запорізьки
й
6
7
8
Ні
Так
Н
і
Велика
Хортиця
Ні
Мала
Хортиця
Так
Ні
Щоб дізнатись.
Чи вірна
відповідь
натисніть
стрілкою на
варіант відповіді,
який вважаєте
вірним.

13. тести

ТЕСТИ
Щоб дізнатись. Чи
вірна відповідь
натисніть стрілкою
на варіант
відповіді, який
вважаєте вірним.
Хто мав на Січі
вищу військову
владу?
Гетьма
н
Осаву
л
Ні
Бончу
жний
Н
і
Так
Так
Ні
Обозни
й
Писар
Ні
Секрета
р
Хто очолював
канцелярію?

14. Тести

ТЕСТИ
Якого кольору
козацький стяг?
Малин
-ового
Так
Бордов
-ого
Зелен
-ого
Ні
Ні
Щоб дізнатись. Чи
вірна відповідь
натисніть стрілкою
на варіант відповіді,
який вважаєте
вірним.

15.

Дякую за увагу!!!!!!!!
English     Русский Rules