ТЕМА 10 Соціальна справедливість. Професійна позиція соціального працівника для соціальної справедливості
Суперечливість поняття «соціальна справедливість»
Поняття «справедливість» в історії
Соціальну справедливість не можна розуміти як рівність
Як оцінити заслуги?
Сучасні науковці намагають інструменталізувати поняття «соціальна справедливість»
Форми вираження соціальної несправедливості
На шляху до соціальної стабільності
131.83K
Category: sociologysociology

Соціальна справедливість. Професійна позиція соціального працівника для соціальної справедливості

1. ТЕМА 10 Соціальна справедливість. Професійна позиція соціального працівника для соціальної справедливості

Теорія соціальної роботи
ТЕМА 10
СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ.
ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО
ПРАЦІВНИКА ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ
СПРАВЕДЛИВОСТІ
Укладач – Купенко О.В.
Шипунова Т.В. Социальная справедливость: понятие, виды, критерии оценки / Проблемы теоретической социологии: межвузовский сборник. –
2005. - № 5. - СПб: Астероид
Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность [Текст] / О.И.Шкаратан; Нац.исслед.ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд.дом
Высшей школы экономики, 2012. – 526 с.

2. Суперечливість поняття «соціальна справедливість»

Ідеальна
цінність, мрія,
недосяжний
абсолют
Підстава для
маніпулювання в різних
обставинах (наприклад,
передвиборчих
кампаніях)

3. Поняття «справедливість» в історії

• Недосяжність справедливості на гріховній землі
(християнство).
«Ідеальна держава»: добрим є все те, що укріплює
державу.
Європейське гуманістичне уявлення про справедливість
– це закон і порядок з правової точки зору, з етичної ж
точки зору – узгодження власних інтересів і прагнень з
інтересами та прагненнями інших людей.
Справедливість як рівність можливостей, шансів,
життєвих умов.
Соціальна справедливість в соціальній державі, де
забезпечено певний рівень благополуччя всіх громадян.

4. Соціальну справедливість не можна розуміти як рівність

• Дві людини будуть рівні одна іншій, якщо вони
взаємозамінні в будь-якому сенсі.
• Але життя відкидає формулу «Незамінних людей
немає!»
• Справедливість по відношенню до
окремої людини – це міра відплати по
заслугам (в ідеалі) при рівності прав всіх
громадян.
Але як оцінити заслуги?

5. Як оцінити заслуги?

• П. Сорокін так охарактеризував суспільну значимість
індивідів і груп:
• в стародавні часи індивід і група були тим вищі, чим ближче в
уявленні оточуючих вони були до божества;
• у XVII-XVIII століттях індивід і група були тим вищі, чим більша
була їхня роль в обороні держави від ворогів;
• з кінця XVIII століття заслуги розуміються в залежності від
капіталу індивіду чи групи.

6. Сучасні науковці намагають інструменталізувати поняття «соціальна справедливість»

• Соціальна справедливість – це не рівність всіх людей,
а міра суспільної користі законів та інших
нормативних приписів, що встановлюють і
підтримують на основі згоди такий порядок
життєдіяльності людей і організацій, який сприяє
виживанню і розвитку соціуму, а також забезпечує
інтеграцію та гідне існування суспільства

7. Форми вираження соціальної несправедливості

• Економічна
• Моральна
• Правова
• Соціально-політична
• В сфері культури
• Соціально-демографічна
На «передовій» боротьби із соціальною
несправедливістю – соціальний працівник

8. На шляху до соціальної стабільності

• 1) визнання класів вимагає постійного підняття
«планки» якості життя для всіх і соціального захисту
слабких;
• 2) соціальне партнерство;
• 3) теорія доступу (Дж.Ріфкіна);
• 4) соціальна мобільність.
English     Русский Rules