Тема: "План розміщення добрив у польовій сівозміні"
769.50K
Categories: chemistrychemistry industryindustry

План розміщення добрив у польовій сівозміні. (Лабораторна робота 22)

1. Тема: "План розміщення добрив у польовій сівозміні"

Лабораторна робота № 22
Тема: "План розміщення
добрив у польовій
сівозміні"

2.

План
1.Система удобрення і її завдання.
2.Способи, прийоми, строки і техніка внесення
добрив.
3.Планування, розподіл і встановлення норм і
доз добрив.

3.

Таблиця 18
План розподілу добрив у польовій сівозміні в 201_ р.
Норми добрив на
мінераль
-ні, кг
N Р К
Дози добрив на , кг
припосівне
1 під2 підудобрення живлення живлення
основне удобрення
передпосівне
осіннє
гній,
т
Вапн
. д-ва
Органічні
добрива, т
Вапнякові
добрива
Сільсько№ господарська
пол
культура
я
N
I
Оз. пшен.
-
5
53 51 15
II
Цукрові
буряки
50
-
18
95 76 50
3
-
N
Р K N
26,
5
26,
5
20
17 17 17 30
30
N
Р
К
5
36 15
-
10
48 34
6
N
Р
Р
К
3 підживлення
N
P
K
P
К
30
25
К
15
III
IV
V
VI
VII
VII
I
IX
X
В середньому на
1.
2.
3.
4.
5.
Культура – із завдання.
Норми добрив: органічних – та кількість, яку ви запланували; вапнякові – із таблиці 6 курсової; мінеральних – із
таблиці 14 курсової.
На основне удобрення повинно припадати близько 80-90% усіх норм добрив і обов'язково мають вноситись фосфорні і
калійні добрива.
Для припосівного має припадати більше 15% усіх добрив. І на підживлення розподіляється решта добрив (особливу
увагу приділяють внесенню азотних, зокрема аміачній селітрі).
Для 3-го підживлення озимої пшениці, яке називають якісними, використовують аміачну селітру або карбамід N 20
кг/га д. р.

4.

Таблиця 20
Обґрунтування строків, способів, норм, доз і форм внесення добрив у сівозміні
№ поля
1
I
II
1.
2.
3.
4.
Сільськогосподарська
культура
2
Озима пшениця
спосіб
внесення
3
Основне
удобрення
Припосівне
удобрення
І
підживлення
ІІ
підживлення
ІІІ
підживлення
Основне
удобрення
Припосівне
удобрення
І
підживлення
ІІ
підживлення
ІІІ
підживлення
Обгрунтування прийомів удобрення
календарний строк
Норми і дози добрив
форма добрива
внесення
кг д. р./ га
ц ф. в./ га
4
5
6
7
середина серпня
суперфосфат
Р36 К15 Р78,2 К38
подвійний 46% +
40% калійна сіль
середина вересня суперфосфат
Р15
Р33
подвійний 46%
по мерзлоталому аміачна селітра
N 26,5
N 76
ґрунту
35%
фаза кущення
аміачна селітра
N 26,5
N 76
35%
фаза прапорцевого карбамід 46%
N 20
N 43
листка
Машини для
внесення
добрив
8
НРУ – 0,5
СЗ-3,6
НРУ – 0,5
НРУ – 0,5
ОП-2000
Календарний строк внесення та машини – із довідкової літератури.
Форми дорив – які плануєте закупити та використовувати.
Норми і дози в кг д. р. / га – із попередньої таблиці або із таблиці 14 курсової.
Норми і дози в ц ф. в. / га – за пропорцією.

5.

Таблиця 16
Винос поживних речовин запланованим врожаєм культур сівозміни
№ поля
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Сільськогосподарська
культура
Озима пшениця
Цукрові буряки
Планова
урожайність,
ц/га
48
478
Винос поживних речовин, кг
з 1 га
на 10 ц основної продукції
N
32
5
Р
11
1,3
К
26
5
Всього
В середньому, кг/га
N
Р
К
154
239
52
62
125
239
393
39,3
114
11,4
364
36,4
1. Планова урожайність – із таблиці 13 курсової.
2. Винос поживних речовин береться із таблиці 12 на стор. 21 методички.
3. З 1 га визначається множенням планової урожайності на винос та діленням
на 10 для переведення в кг.
4. В середньому, кг/га - діленням на площу одного поля .
English     Русский Rules