ПЛАН
Виникнення військової медицини
Виникнення військової медицини
Виникнення військової медицини
Виникнення військової медицини
Військова медицина Російської імперії
Військова медицина Російської імперії
Значного розвитку медичне забезпечення військ набуло під час російсько-турецької війни в 1877-1878 рр. Видатний хірург М.І. Пирогов сформував
Формування власних Збройних сил, як і різних видів і родів військ незалежної Української держави розпочалося з 1991 року
Організація медичної служби Збройних сил України
ОРГАНІЗАЦІЯ військово-медичної служби
Військові звання військовослужбовців медичної служби Збройних сил України
Військові звання військовослужбовців медичної служби Збройних сил України
Основні завдання Військово-медичної служби у військовий час
Основні завдання Військово-медичної служби у військовий час
Основні завдання Військово-медичної служби у військовий час
 Середній медичний склад, який має середню і вищу базову медичну освіту, відіграє важливу роль у виконанні завдань медичного забезпечення
296.00K
Categories: medicinemedicine warfarewarfare

Завдання військово-медичної служби Збройних Сил

1.

2. ПЛАН

• Види Збройних Сил України.Завдання військово-медичної
служби Збройних Сил.
• а/ Організація і своєчасне проведення заходів щодо надання
медичної допомоги та лікування поранених і хворих.Проблема
підтримання боєздатності Збройних Сил.
• б/. Організація і проведення медичних заходів, що направлені
на збереження і підтримання високої боєздатності
військовослужбовців.
• в/ Проведення та організація заходів щодо медичного захисту
особового складу військ від зброї масового ураження.
• г/. Запобігання виникнення та розповсюдження захворювань
серед особового складувійськ.
• 3. Організація медичної служби З.С. України.

3. Виникнення військової медицини

• Виникнення військової
медицини відноситься до
періоду створення постійних
армій, які були надійним
інструментом централізованих
держав у їх боротьбі із
зовнішніми ворогами, а також
слугували утриманню в покорі
завойованих народів.

4. Виникнення військової медицини

• Початкові елементи військової медицини
виявляються в глибокій давнині. В арміях
Стародавніх Єгипту, Індії, Греції та Риму вже
існувала організація надання медичної
допомоги пораненим і хворим воїнам. У
Стародавній Індії, наприклад, привілейовані
касти воїнів обслуговувалися військовими
медиками, які спеціально утримувались у
військах і, за свідченням історичних джерел,
були досить майстерними у своєму ремеслі.
Саме в індійській армії вже було організовано
винесення поранених з поля бою. З цією метою
недалеко від поля битви розгорталися
спеціальні шатра – прототипи майбутніх
перев’язочних пунктів, в яких і надавалась
необхідна медична допомога.

5. Виникнення військової медицини

• В армії Олександра
Македонського (IV ст. до н.е.)
існувала досить розвинена
військово-медична організація,
що спрямовувала свої зусилля
не тільки на лікування хворих і
поранених воїнів, а й займалась
запобіганням виникнення та
поширення хвороб у військах.

6. Виникнення військової медицини

• Високого розвитку досягла
військова медицина в Римській
імперії. Важливе місце посідала
організація надання медичної
допомоги римським воїнам,
військові лікарі в Давньому Римі
належали до почесного стану
римських вершників

7. Військова медицина Російської імперії

• Військова медицина Російської
імперії XVII – початку XХ ст.
З появою на початку XVII ст.
стрілецького війська бере свій
початок і організація медичної
допомоги пораненим та хворим
російської армії.

8. Військова медицина Російської імперії

• Перша згадка про полкового лікаря
з’явилася у списку розрядного
наказу в 1615 р. Окремі елементи
організації медичної допомоги в
російській армії відображені в
“Уставе ратных, пушечных и других
дел, касающихся до воинской науки”,
складеному в 1601 р. та доповненому
в 1621 р.

9. Значного розвитку медичне забезпечення військ набуло під час російсько-турецької війни в 1877-1878 рр. Видатний хірург М.І. Пирогов сформував

Значного розвитку медичне
забезпечення військ набуло під
час російсько-турецької війни в
1877-1878 рр. Видатний хірург
М.І. Пирогов сформував загони
сестер милосердя для догляду за
пораненими і хворими солдатами,
а також спеціальні підрозділи
сестер.
“Доведено вже досвідом, що ніхто краще за жінку не може
співчувати стражданням недужих, оточувати їх піклуванням.
Важко визначити, чому треба більше дивуватись — витримці
цих сестер чи самовідданості при виконанні обов’язків...”.
М.І. Пирогов

10. Формування власних Збройних сил, як і різних видів і родів військ незалежної Української держави розпочалося з 1991 року

• За основу для емблем різних видів і родів
військ в українських Збройних силах
прийнято вінок із калинового листя.
• В. Пасько, В. Печиборщ і Я. Радиш,
запропонували емблему військово-медичної
служби – з 1994 р. у військових медиків та
фармацевтів Збройних сил України є своя
емблема – посох Асклепія, обвитий
змією на вінку калинового листя.

11. Організація медичної служби Збройних сил України

12.

Медична служба
складається з медичних
підрозділів, частин, закладів
та органів управління; до
останніх належать ГВМУ
Міністерства оборони
України, військово-медичні
управління видів ЗС тощо.

13.

Медична служба оперативних
командувань видів Збройних
сил України складається з
медичних служб частин і
з’єднань та окремих медичних
частин, наприклад, військових
шпиталів, протиепідемічних
закладів тощо.

14.

До складу ДОЗ МО України входять
командування на чолі з начальником ДОЗ МО
(начальником медичної служби Збройних сил),
головні медичні спеціалісти, управління і відділи з
основних напрямків діяльності військово-медичної
служби.
У безпосередньому підпорядкуванні ДОЗ МО
України знаходяться медичні заклади і частини
(військові шпиталі, санаторії і будинки відпочинку,
санітарно-транспортні частини і заклади, медичні
склади тощо); а також військово-медичний
навчальний заклад — військово-медична академія,
та викдадачі-військовослужбовці кафедр
екстремальної і військової медицини ВНМЗ ІІI-IV
рівнів акредитації. Військово-медична академія
включає управління, військово-медичний інститут,
науковий центр військової медицини, клінічнопрактичну базу УВМА.

15. ОРГАНІЗАЦІЯ військово-медичної служби

16.

Підрозділами називаються військові одиниці, які
входять до складу більшого підрозділу, частини,
закладу, наприклад, відділення, взвод, рота,
батальйон; медичні підрозділи — медичний пункт
батальйону, медичний пункт полку, медична рота
окремого медичного батальйону тощо;
Військова частина є самостійною
адміністративно-господарською одиницею
Збройних сил, вона складається з різних
підрозділів, очолює її командир. Прикладом
військової частини є окремий батальйон, полк,
медичної частини — окремий медичний батальйон
тощо;
Заклад є одиницею, яку можна прирівняти до
військової частини, але очолює його начальник,
наприклад, начальник військового шпиталю;
З’єднання — це вище військове формування, до
складу якого входять декілька частин, наприклад,
дивізія.

17. Військові звання військовослужбовців медичної служби Збройних сил України

Категорії
сержант
Прапорщик
Військові звання
молодший сержант,
сержант,
старший сержант,
старшина
прапорщик,
старший
прапорщикмолодший

18. Військові звання військовослужбовців медичної служби Збройних сил України

офіцерський
склад
молодший лейтенант медичної
служби, лейтенант медичної
служби, старший лейтенант
медичної служби, капітан
медичної служби
старший
офіцерський
склад
майор медичної служби,
підполковник медичної служби,
полковник медичної служби
вищий
офіцерський
склад
генерал-майор медичної
служби, генерал-лейтенант
медичної служби

19. Основні завдання Військово-медичної служби у військовий час

Основні завдання Військовомедичної служби у військовий час
1. Організація і своєчасне проведення заходів щодо надання
медичної допомоги та лікування
поранених і хворих із метою
збереження життя якнайбільшій
їх кількості, швидкого відновлення боєздатності й працездатності, максимального зниження серед них інвалідності.

20. Основні завдання Військово-медичної служби у військовий час

Основні завдання Військовомедичної служби у військовий час
2. Організація і проведення медичних заходів щодо збереження та підтримання високої
боєздатності
військовослужбовців, збереження і зміцнення їх здоров’я.

21. Основні завдання Військово-медичної служби у військовий час

Основні завдання Військовомедичної служби у військовий час
3. Організація і проведення заходів
щодо медичного захисту особового
складу військ від зброї масового
ураження (запобігання її дії або
зниження ефективності).
4. Запобігання виникненню і розповсюдженню захворювань серед
особового складу військ.

22.

Військово-медична
служба Збройних сил
України є штатною
організацією в складі всіх
видів Збройних сил і
призначена для
організації та проведення
медичного забезпечення
їх особового складу.

23.  Середній медичний склад, який має середню і вищу базову медичну освіту, відіграє важливу роль у виконанні завдань медичного забезпечення

Середній медичний склад, який має
середню і вищу базову медичну освіту,
відіграє важливу роль у виконанні завдань
медичного забезпечення військ.
Фельдшери, медичні сестри
можуть обіймати посади
начальників медичних пунктів батальйонів,
зокрема окремих батальйонів, бути
начальниками різних підрозділів, взводів,
аптек (як правило, посаду останніх обіймають
фармацевти);
в медичних підрозділах, частинах і закладах,
як от: медичні пункти полків або бригад,
окремі медичні батальйони дивізій та військові
польові шпиталі, де вони входять до складу
відділень, операційних бригад тощо.
English     Русский Rules