Құрғақ құрылыстық қоспалар жасауда қолданылатын минералды суспензияның құрылымдануын зерттеу
3.80M
Category: ConstructionConstruction

Құрғақ құрылыстық қоспалар жасауда қолданылатын минералды суспензияның құрылымдануын зерттеу

1. Құрғақ құрылыстық қоспалар жасауда қолданылатын минералды суспензияның құрылымдануын зерттеу

Қазақстан Республикасы бiлiм және ғылым министрлiгi
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетi
ҚҰРҒАҚ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ҚОСПАЛАР ЖАСАУДА
ҚОЛДАНЫЛАТЫН МИНЕРАЛДЫ
СУСПЕНЗИЯНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДАНУЫН
ЗЕРТТЕУ
Орындаған 4 курс студентi:
Қасымова А.Қ.

2.

Жұмыстың мақсаты: гипс тегістегіші мен кафель
желіміндегі импорттық полимерлер композициясын
арзан полимерлер композицияларына ауыстыру
және осы арқылы оның бағасын тұтынушыларға
тиімді ету.
Зерттеу міндеттері: Құрғақ құрылыс қоспаларын
дайындауда
қолданылатын
материалдардың
пластикалық беріктілігін анықтай отырып, ҚҚҚ
кристалдану
уакытын
анықтау.
Импорттық
полимерлерді альтернативті арзан полимерлермен
алмастыру. Оптикалық микроскопия, СЭМ әдістері
арқылы алмастыру процессінің нәтижесін шығару.

3.

Зерттеу нысандары:.
Мамор ұны
СаСО3
Гипс
CaSO4·2H2O
Әк ұны. CaMg(CO3)2

4.

Сұр цемент
67 % (СаО), 22 % (SiO2), 5 % (Al2О3), 3 %
(Fe2O3) және 3 % т.б.
Құм. 98% SiO2, қалғаны Al2O3 және Fe2O3

5.

Гипс тегістегіші
70000
Pm [Н\м²]
60000
50000
1
40000
2
30000
3
20000
4
10000
5
0
0
10
20
Ƭ [мин]
30
40
1 – Вал 0,1% + Вин 0,4%; 2 – Вал 0,2% + Вин 0,3%; 3 – Вал 0,25% +
Вин 0,25%; 4 – Вал 0,3% + Вин 0,2%; 5 – Вал 0,4% + Вин 0,1%.
Гипстің үшкомпанетті жүйесіне қосылған полимер компазициясының
пластикалық беріктілігінің уақытқа тәуелділігі.

6.

70000
60000
Pm [Н\м²]
50000
40000
1
30000
3
2
4
20000
5
10000
0
0
10
20
30
40
50
Ƭ [мин]
1 – ГГ 0,1% + ПВА 0,3%; 2 – ГГ 0,15% + ПВА 0,25%; 3 – ГГ 0,2% + ПВА
0,2%; 4 – ГГ 0,25% + ПВА 0,15%; 5 – ГГ 0,3% + ПВА 0,1%.
Гипстің үшкомпанетті жүйесіне қосылған полимер компазициясының
пластикалық беріктілігінің уақытқа тәуелділігі.

7.

70000
60000
Pm [Н\м²]
50000
40000
1
30000
2
3
20000
10000
0
0
10
20
30
Ƭ [мин]
40
50
1 – полимерсіз. 2 – импорттық полимермен. 3 – арзан полимермен.
Гипс тегістегішінің пластикалық беріктілігінің уақытқа тәуелділігі

8.

Кафель желімі
70000
60000
Pm [Н\м²]
50000
40000
1
30000
2
20000
3
10000
0
0
10
20
30
40
50
Ƭ [мин]
1 – Вал 0,1% + Вин 0,1%; 2 – Вал 0,1% + Вин 0,2%; 3 – Вал 0,2% + Вин 0,1% .
Сұр цемент жүйесіне қосылған полимер комплексінің пластикалық
беріктілігінің уақытқа тәуелділігі

9.

45000
40000
Pm [Н\м²]
35000
30000
25000
1
20000
2
15000
3
10000
5000
0
0
10
20
30
40
50
Ƭ [мин]
1 – ПВА 0,1% + ГГ 0,1%; 2 – ПВА 0,1% + ГГ 0,2%; 3 – ПВА 0,2% + ГГ 0,1%.
Сұр цемент жүйесіне қосылған полимер комплексінің пластикалық
беріктілігінің уақытқа тәуелділігі

10.

18000
16000
Pm [Н\м²]
14000
12000
10000
1
8000
2
6000
3
4000
2000
0
0
10
20
30
Ƭ [мин]
40
50
1 – полимерсіз. 2 – импорттық полимермен. 3 – арзан полимермен.
Кафель желімінің пластикалық беріктілігінің уақытқа тәуелділігі

11.

Г+МҰ+ӘҰ+Вал+Вин *50х
Г+МҰ+ӘҰ+ГГ+ПВА *50х

12.

Г+МҰ+ӘҰ+Вал+Вин
Г+МҰ+ӘҰ+ГГ+ПВА

13.

СЦ+Қ+Вал+Вин *50х
СЦ+Қ+ГГ+ПВА *50х

14.

СЦ+Қ+Вал+Вин
СЦ+Қ+ГГ+ПВА

15.

ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмыс нәтижесінде:
Кафель желімі мен гипс тегістегішінің кристалдану уақытана
әр түрлі мөлшерде полимерлерді қосу арқылы ықпал жасауға
болатыны анықталды. Гипс сулы пастасының кристалдану
уақыты 7 мин болса, полимермен 35 минутқа жеткен.
Құрғақ құрылыс қоспасының рецептурасы анықталды.
Гипс – 50%, мрамор ұны =20%, әк ұны = 30%, ГГ 0,3% +
ПВА 0,1%. Гипс тегістегіші үшін сулы пастаның мөлшері
60%-ды құрады. Сұр цемент – 30%, құм-70%, ГГ 0,2% +
ПВА 0,1%. Кафель желімінің сулы пастасының мөлшері –
30%-ды құрайды
ҚҚҚ импорттық полимерлерді арзан полимерлермен
алмастыруға болады.
English     Русский Rules