на тему: Судове провадження в першій інстанції. Підготовче провадження.
ПЛАН
ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСОБИ
Процесуальне значення підготовчого провадження полягає
ПОРЯДОК ПІДГОТОВЧОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ У ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ
Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду
ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
228.31K
Category: lawlaw

Судове провадження в першій інстанції. Підготовче провадження

1. на тему: Судове провадження в першій інстанції. Підготовче провадження.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
на тему: Судове провадження в першій
інстанції. Підготовче провадження.
Студентки 3-го курсу 1-ої навчальної групи
Інституту підготовки юридичних кадрів
для Служби безпеки України
Журби О.М.

2. ПЛАН

1. Поняття і значення підготовчого провадження.
2. Порядок підготовчого судового засідання.
3. Рішення, що приймаються у підготовчому судовому засіданні.
4. Вирішення питань, пов’язаних із підготовкою до судовго розгляду.
5. Порядок ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

3.

Підготовче провадження у суді першої інстанції – це стадія
кримінального процесу, в якій суд розглядає обвинувальний акт, клопотання про
застосування примусових заходів медичного характеру чи примусових заходів
виховного характеру з метою вирішення питання про призначення судового
розгляду або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

4. ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

КОНТРОЛЬ
ПІДГОТОВКА
ВИРІШЕННЯ
за законністю угод про
примирення і про визнання
винуватості, укладених під
час досудового
розслідування, та
обвинувального акту і
клопотання про застосування
примусових заходів
медичного характеру чи
примусових заходів
виховного характеру
до розгляду обвинувального
акту, клопотання про
застосування примусових
заходів медичного чи
виховного характеру у
судовому засіданні, що
полягає у створенні
відповідних умов для цього
питання про затвердження
угод про примирення і про
визнання винуватості, а
також питання про звільнення
особи від кримінальної
відповідальності

5. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСОБИ

КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ
КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ РІШЕННЯ
- відкриття судового засідання;
- про призначення судового розгляду;
- повідомлення про повне фіксування
- обрання, зміну, скасування заходів
судового розгляду технічними засобами; забезпечення кримінального
- оголошення складу суду і роз’яснення провадження;
права відводу;
- інші рішення, передбачені статтею
- заслуховування думок учасників;
314 КПК України
- дії суду пов’язані з вирушенням
клопотань, заявлених учасниками
розгляду;
- забезпечення права на ознайомлення
з матеріалами кримінального
провадження.

6. Процесуальне значення підготовчого провадження полягає

• у недопущенні до судового розгляду матеріалів досудового
розслідування у разі якщо вони не відповідають закону;
• визначенні меж майбутнього судового розгляду;
• забезпеченні та створенні всіх необхідних умов для правильної
організації і успішного проведення судового засідання.

7. ПОРЯДОК ПІДГОТОВЧОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

Прокурор
• Не пізніше п'яти днів із дня надходження у
провадження конкретного судді обвинувального
акта, клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру або
клопотання про звільнення від кримінальної
відповідальності суд постановляє ухвалу про
призначення підготовчого судового засідання, в якій
визначає дату, час та місце його проведення.
• Про день, час і місце проведення підготовчого
судового засідання сторони та інші учасники
судового провадження, за розпорядженням
головуючого повідомляються секретарем судового
засідання
Представник
юридичної
особи, щодо
якої
здійснюється
провадження
Обвинувачений
Учасники
судового
провадження
ч. 2 ст. 314
КПК
Цивільний
відповідач та
його
представник
Захисник
Цивільний
позивач, його
представник та
законний
представник
Потерпілий,
його
представник та
законний
представник

8.

Повідомлення про виклик до суду надсилаються поштою, факсом, телеграфом,
телефонограмою чи іншими засобами зв'язку не пізніше ніж за п'ять днів до дати
призначення підготовчого судового засідання, що має забезпечити своєчасність
отримання повідомлень та право сторін на участь.
Відповідно до ч. 2 ст. 134 КПК суд
здійснює судовий виклик лише
тих учасників кримінального
провадження, участь яких у
судовому провадженні є
обов'язковою.
Повідомлення учасників
кримінального провадження
згідно ч. 2 ст. 111 КПК здійснюється
навіть, якщо участь цих осіб у
процесуальних діях не є
обов'язковою. Також слід зазначити,
що в повідомленні, крім іншого, має
міститись вказівка про
необов'язковість їх участі в
проведенні процесуальної дії чи
прийнятті рішення.

9.

Порядок підготовчого судового засідання
Відкриття судового
засідання
У призначений для
судового розгляду час
головуючий відкриває
судове засідання і
оголошує про розгляд
відповідного
кримінального
провадження
Роз'яснення прав учасників
кримінального
провадження
Судовий розпорядник
роздає особам, які беруть
участь у підготовчому
провадженні, пам'ятку про
їхні права та обов'язки,
передбачені КПК України.
Після ознайомлення
обвинуваченого та інших
осіб, які беруть участь у
підготовчому провадженні,
з пам'яткою, головуючий
з'ясовує, чи зрозумілі їм їх
права та обов'язки і у разі
необхідності роз'яснює їх
Перевірка явки учасників
кримінального
провадження
Секретар судового
засідання доповідає суду,
хто з учасників судового
провадження, викликаних
та повідомлених осіб
прибув у судове засідання,
встановлює їх особи,
перевіряє повноваження
захисників і представників,
з'ясовує чи вручено судові
виклики та повідомлення
тим, хто не прибув, і
повідомляє причини їх
неприбуття, якщо вони
відомі
Вирішення питання про
можливість призначення
судового розгляду
Після виконання зазначених
вище вимог головуючий
з'ясовує в учасників
судового провадження їх
думку стосовно можливості
призначення судового
розгляду
Повідомлення про
фіксацію судового
засідання
Секретар судового
засідання повідомляє про
здійснення повного
фіксування судового
розгляду, а також про
умови фіксування судового
засідання
Підготовчі дії до судового
розгляду
При встановленні
процесуальної можливості
призначення судового
розгляду кримінального
провадження суд вирішує
процесуальні та
організаційні питання
Вирішення питань про
відвід
Після цього головуючий
оголошує прізвища судді,
прокурора, потерпілого,
цивільного позивача,
обвинуваченого,
захисника, цивільного
відповідача, представника,
перекладача, експерта,
спеціаліста, секретаря
судового засідання,
роз'яснює учасникам
підготовчого провадження
право відводу і з'ясовує, чи
заявляють вони комунебудь відвід. Питання про
відвід вирішується судом
згідно зі ст. 75-81 КПК
Постановления ухвали за
результатами підготовчого
провадження
Після завершення
підготовки до судового
розгляду суд постановляє
ухвалу про призначення
судового розгляду. Судовий
розгляд повинен бути
призначений не пізніше
десяти днів після
постановления ухвали про
його призначення

10. РІШЕННЯ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ У ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

затвердити угоду або
відмовити в затвердженні
угоди та повернути
кримінальне провадження
прокурору для продовження
досудового розслідування в
порядку,
передбаченому статтями
468-475 цього Кодексу
доручити представнику
персоналу органу пробації
скласти досудову доповідь
закрити провадження за
наявності наступних
підстав:
Суд
має
право
повернути обвинувальний
акт, клопотання про
застосування примусових
заходів медичного або
виховного характеру
прокурору, якщо вони не
відповідають вимогам цього
Кодексу
призначити судовий розгляд
на підставі обвинувального
акта, клопотання про
застосування примусових
заходів медичного або
виховного характеру
направити обвинувальний
акт, клопотання про
застосування примусових
заходів медичного або
виховного характеру до
відповідного суду для
визначення підсудності у
випадку встановлення
непідсудності
кримінального провадження
набрав чинності закон, яким скасована кримінальна
відповідальність за діяння, вчинене особою;
помер обвинувачений, за винятком випадків, коли
провадження є необхідним для реабілітації померлого;
існує вирок по тому ж обвинуваченню, що набрав законної
сили, або постановлена ухвала суду про закриття
кримінального провадження по тому ж обвинуваченню;
потерпілий чи його представник відмовився від
обвинувачення у кримінальному провадженні у формі
приватного обвинувачення;
у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної
відповідальності;
якщо прокурор відмовився від підтримання обвинувачення,
а потерпілий чи його представник або законний
представник відмовились підтримувати обвинувачення
самостійно

11. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду

Визначає дату та
місце проведення
судового розгляду
Вчиняє інші дії,
необхідні для
підготовки до
судового розгляду
Здійснення судового виклику певних осіб
до суду для допиту;
Витребування певних речей та
документів;
Здійснення судового розгляду в
закритому судовому засіданні
Розглядає
клопотання
учасників судового
провадження про:
З метою
підготовки
до судового
розгляду
суд
З’ясовує у
відкритому чи
закритому
судовому засіданні
необхідно
здійснювати
судовий розгляд
З’ясовує питання
про склад осіб, які
братимуть участь у
судовому розгляді

12. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Матеріали кримінального провадження пред'являються потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному
відповідачеві та їх представникам для ознайомлення в підшитому та пронумерованому вигляді
Після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового
провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, якщо вони про це
заявлять клопотання. Під час ознайомлення учасники судового провадження мають право робити з
матеріалів необхідні виписки та копії.
Про хід та результати ознайомлення потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, їх
представників з матеріалами кримінальної справи слідчий складає протокол. У ньому відбивається, хто
з осіб, протягом якого проміжку часу і з якими матеріалами був ознайомлений
Якщо під час ознайомлення або після його завершення хто-небудь з вищевказаних учасників висловив
зауваження, заяви, вони заносяться до протоколу. При роздільному ознайомленні з матеріалами
кримінальної справи потерпілого і його представника, цивільного позивача і цивільного відповідача та
їх представників для кожної особи складається окремий протокол
Якщо учасники судового провадження не скористалися правом на ознайомлення з матеріалами
кримінального провадження, це не перешкоджає подальшому провадженню. Учасникам судового
провадження не надаються для ознайомлення матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві. Ці матеріали зберігаються окремо від кримінальної
справи.
English     Русский Rules