Моя професія-Бухгалтер
Незалежна бухгалтерська діяльність
Управлінський і фінансовий облік
3.74M
Category: pedagogypedagogy

Моя професія - бухгалтер

1. Моя професія-Бухгалтер

Моя професіяБухгалтер

2.

Професії бухгалтера вже кілька
століть - основи бухгалтерського обліку
придумав італійський монах Фра
Бартоломео де Пачолі. У 1494 він
опублікував книгу, де розтлумачував
купцям сенс найпростіших
бухгалтерських операцій - дебету,
кредиту та балансу.
Сьогодні таких операцій набагато
більше, а професія бухгалтера набула
неабиякої суспільної значимості. Без
бухгалтера довго не протягне жодне
підприємство. І, звісно, кожна поважна
установа потребує
висококваліфікованого спеціаліста.
Тому надзвичайно важливим є здобуття
спеціальної освіти.

3.

Фахівці з обліку можуть працювати
головними бухгалтерами, провідними
бухгалтерами та фінансовими
менеджерами, на керівних посадах
відділів обліку і звітності в міністерствах та
відомствах, науковими співробітниками.
Маючи певний стаж роботи за обраною
спеціальністю, фахівці з обліку і аудиту
можуть займатися аудиторською
діяльністю.

4.

Ефективність діяльності підприємства
значною мірою залежить від організації
бухгалтерського фінансового,
управлінського та податкового обліку,
зовнішнього і внутрішнього аудиту.
Тому на ринку праці попит на
фахівців з обліку і аудиту завжди
високий.

5. Незалежна бухгалтерська діяльність

Бухгалтер працює як незалежний
спеціаліст і надає послуги щодо:
ведення обліку і складання
фінансової звітності, проведення
аудиту, відновлення
бухгалтерського обліку,
оподаткування, складання форм
бухгалтерської і податкової
звітності, управлінського
консультування, експертизи.

6. Управлінський і фінансовий облік

Бухгалтер працює на підприємствах
різноманітних галузей і форм власності.
Його основне завдання - забезпечити
керівництво інформацією, необхідною
для прийняття виважених управлінських
рішень. Він бере участь в аналізі
результатів роботи, встановленні
пріоритетів підприємства, забезпеченні
відповідності доходів і видатків,
формуванні зовнішньої і внутрішньої
фінансової звітності.

7.

Професія бухгалтера є
універсальною і перспективною.
Серед найбільш важливих аспектів
навчальної діяльності є формування
високого професійного рівня
спеціалістів, який передбачає глибоке
знання гуманітарних,
фундаментальних,
загальноекономічних, фахових
дисциплін, а також можливість
професійної адаптації спеціалістів в
умовах нових ринкових економічних
відносин з незмінним пріоритетом
загальнолюдських цінностей.

8.

Жодне підприємство будь-якої
форми власності на сьогоднішній день
не може обійтися без послуг
висококваліфікованого спеціаліста з
бухгалтерського обліку, адже всі вони
зобов’язані вести бухгалтерську звітність
та всі інші види звітності базуються саме
на ній. Сучасний ринок праці вимагає
підготовлених бухгалтерів, які вміють
вести облік як в ручному так і
автоматизованому вигляді і можуть
постійно розвиватись відповідно до змін
в економіці та юридичних актах.

9.

Я обрала цю професію тому що
бажаю у майбутньому
працювати бухгалтером, мені
дуже подобається ця рофесія, і я
впевнена що вона дуже потрібна
у майбутньому не лише для
роботи на підприємстві а ще й
допоможе навчитися
контролювати свої кошти.

10.

Дякую
за увагу!
English     Русский Rules