BIBLIA
Nazwa
Podział i liczba ksiąg
Etapy powstawania Ksiąg Starego i Nowego Testamentu:
BIBLIJNA HISTORIA ZBAWIENIA
Wartość Słowa Pana
338.50K
Category: religionreligion

Biblia. Nazwa

1. BIBLIA

Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu
Wyk. Barbara Bartnik, XI 2005

2. Nazwa

Biblia –
po grecku biblos znaczy papirus lub święta,
czcigodna księga
po hebrajsku ha-sefer znaczy zbiór ksiąg.
Inne nazwy Biblii:
• Stary i Nowy Testament
• Stare i Nowe Przymierze
• Święta Księga
• Księga Życia
• Księga nad Księgami
Wyk. Barbara Bartnik, XI 2005

3. Podział i liczba ksiąg

W katolickim kanonie jest 73- ksiąg biblijnych
Stary Testament zawiera 46- ksiąg
zaś w Nowym Testamencie jest 27- ksiąg
Tak w ST, jak i w NT- ze względu na treść- można pogrupować
księgi następująco:
historyczne, dydaktyczne i prorockie (profetyczne).
Część
Grupa
Historyczne
Stary Testament (46 ksiąg)
Nowy Testament (27 ksiąg)
Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt (Tora),
Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl, 1-2 Krn, Ezd,
Ne, Rt, Tb, Jdt, Est, 1-2 Mch- (21)
Mt, Mk, Łk, J, Dz
(Razem 5)
•Listy Pawła (13): Rz, 1-2Kor, Ga, Ef, Flp,
Kol, 1-2Tes, 1-2Tm , Tt, Flm
Dydaktyczne
Hi, Ps, Prz, Koh, Pnp, Mdr, Syr-(7)
Hbr
Listy katolickie (7): Jk, 1-2P, 1-3J, Jud
(Razem 21)
Prorocy Więksi:
Iz, Jr,(+ Ba, +Lm), Ez, Dn
Prorockie
Prorocy Mniejsi:
Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml
(Razem- 18)
Wyk. Barbara Bartnik, XI 2005
Apokalipsa św. Jana

4. Etapy powstawania Ksiąg Starego i Nowego Testamentu:

Historia – wydarzenia, ich sens historiozbawczy
Ustny przekaz i małe spisane formy
Redakcja
Ludzie natchnieni przez Ducha Świętego, zaczęli
tworzyć ustne tradycje, które krążyły jako
opowiadania.
Począwszy od XII w. przed Chrystusem opowiadania
te były spisywane.
Redakcja ksiąg biblijnych następowała oczywiście
pod natchnieniem Ducha Świętego – nie chodziło o
wierność historii, ale o sens historiozbawczy
Głównym autorem Biblii jest Bóg (treść i kolejność),
zaś wtórnym – człowiek wybrany i oświecony
przez Ducha Świętego.
Wyk. Barbara Bartnik, XI 2005

5. BIBLIJNA HISTORIA ZBAWIENIA

Linearny charakter historii zbawienia
Stary Testament
Stworzenie
świata
•Abraham
•Mojżesz
•Izrael
• Dekalog
Czasy Izraela
Nowy Testament
Narodzenie
Jezusa
Kulminacyjny
moment historii
zbawienia
Czasy Jezusa
•Wniebowstąpienie
•Paruzja
• Zesłanie Ducha
Świętego
• Sąd
ostateczny
Czasy Kościoła
Ostateczne
Wyk. Barbara Bartnik, XI 2005

6. Wartość Słowa Pana

Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne
•do nauczania,
•do przekonywania,
•do poprawiania,
•do kształcenia w sprawiedliwości aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.
/ 2 Tm 3,16-17/
Jak
Syn Boży
stając się człowiekiem
upodobnił się do ludzi
we wszystkim oprócz grzechu
Wcielenie
na skutek
nadprzyrodzonego
działania Ducha
Świętego
JEZUS
tak
Słowo Boże
ubrane w ludzką szatę
upodobniło się do słowa ludzkiego
we wszystkim oprócz błędu
PISMO ŚWIĘTE
BÓG
Słowo Boże
CZŁOWIEK
Słowo ludzkie
Powstało
w wyniku działania
Ducha Świętego,
nazwanego
natchnieniem biblijnym
To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia.
Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili Boga święci ludzie.
/2 P 1,20-21 /
Wyk. Barbara Bartnik, XI 2005
English     Русский Rules