Sakramenty święte
Chrzest
Bierzmowanie
Eucharystia
Pokuta i pojednanie
Namaszczenie chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo
3.57M
Category: religionreligion

Sakramenty święte

1. Sakramenty święte

2. Chrzest

Przyjmując chrzest
święty rodzimy się do
nowego życia w
Chrystusie. Zostaje
nam odpuszczony
grzech pierworodny
i jako dzieci Boże
jesteśmy włączeni do
Kościoła.

3. Bierzmowanie

Przez sakrament
bierzmowania jeszcze
ściślej wiążemy się
z Kościołem.
Otrzymujemy
szczególną moc Ducha
Świętego, abyśmy jako
prawdziwi świadkowie
Chrystusa szerzyli wiarę
i bronili jej.

4. Eucharystia

W Eucharystii jednoczymy
się z Chrystusem
spożywając Jego Ciało
i Krew. Jest to sakrament
miłości, w którym sam
Jezus – prawdziwy
i rzeczywisty, przychodzi
do naszych serc i obdarza
nas swymi łaskami.

5. Pokuta i pojednanie

Do sakramentu pokuty
i pojednania
przystępujemy po to,
aby uzyskać
przebaczenie
grzechów i w ten
sposób pojednać się
z Bogiem i wspólnotą
Kościoła.

6. Namaszczenie chorych

Sakrament
namaszczenia chorych
daje umocnienie,
pokój i odwagę
chrześcijaninowi,
który dotknięty jest
ciężką chorobą.

7. Kapłaństwo

Kapłani na mocy
święceń stają się
pasterzami ludu
Bożego. Głoszą
Ewangelię, sprawują
święte sakramenty,
zastępują Jezusa na
ziemi.

8. Małżeństwo

Sakrament małżeństwa
udziela małżonkom
łaski miłowania się
wzajemnie tą miłością,
jaką Chrystus
umiłował Kościół.
Dzięki temu mogą oni
zbudować
chrześcijański dom
rodzinny – prawdziwy
Kościół domowy.

9.

Prezentację
opracowała:
s. Benita

10.

Pomoc Duchowa
www.adonai.pl
English     Русский Rules