Системи для малих і мобільних платформ
План лекції
Мета і структура курсу
Лабораторні заняття та їх тематика
Рейтингова система оцінювання
Рейтингова система оцінювання
Рейтингова система оцінювання
Рейтингова система оцінювання
СММП: загальні поняття та визначення
Мобільність ІС: способи забезпечення
Компактність ІС: можливі обмеження
Класи і типи СММП
Кишенькові персональні комп’ютери (КПК)
Кишенькові персональні комп’ютери (КПК)
Кишенькові персональні комп’ютери (КПК)
Функції КПК
Мобільні комунікатори
104.11K
Category: softwaresoftware

Системи для малих і мобільних платформ

1. Системи для малих і мобільних платформ

Талалаєв В.О.

2. План лекції

1. Мета і задачі дисципліни
2. Організація вивчення дисципліни та звітність.
3. СММП: загальні поняття та визначення.
4. Класифікація та типізація СММП.
5. Програмне забезпечення СМПП: критерії, принципи, правила.

3. Мета і структура курсу

Мета курсу – вивчення базових можливостей сучасних технологій створення і
застосування програмних засобів для інформаційних систем на малих і мобільних
платформах, а також практичних умінь у використанні технологій та інструментальних
засобів створення додатків для мобільних пристроїв.
Структура курсу:
Введення: основні поняття, класифікація мобільних пристроїв.
Операційні системи для мобільних пристроїв.
Технології розробки програмного забезпечення для мобільних пристроїв.
Типи екранів мобільних пристроїв.
Розробка GUI-застосувань для мобільних пристроїв.
Способи зв’язку з мобільними пристроями, взаємодія з Інтернет.
Розробка web-застосування для мобільних пристроїв.
Типи даних мобільних пристроїв.

4. Лабораторні заняття та їх тематика

1. Дослідження особливостей середовищ розробки мобільних застосувань
2. Дослідження процесу створення мобільних застосувань, під різні
платформи.
3. Дослідження механізму роботи сенсорного пристрою.
4. Дослідження створення і обробки графічних зображень у мобільних
застосуваннях.
5. Дослідження визначення маршруту за допомогою технології GPS.
6. Дослідження процесу створення web-застосування під різні мобільні
платформи.

5. Рейтингова система оцінювання

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента
8 семестр
Модуль №1
Вид
навчальної роботи
Модуль №2
Мах
кількість
балів
Мах
кількість
балів
Мах
кількість
балів
Виконання та захист лабораторної роботи №1.1 - 8 балів х 6 =
№1.6
48 балів
Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1
студент має набрати не менше 29 балів
Виконання модульної контрольної роботи №1
Усього за модулем №1
20
68
Виконання та захист курсової роботи
20
Семестровий диференційований залік
12
Усього за 8 семестр
100
5

6. Рейтингова система оцінювання

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної
роботи в балах оцінкам за національною шкалою
Рейтингова оцінка в балах
Виконання та захист
лабораторних робіт
Виконання модульної
контрольної роботи
Оцінка
за
національною
шкалою
8
18 – 20
Відмінно
6–7
15 – 17
Добре
5
12 – 14
Задовільно
менше 5
менше 12
Незадовільно
6

7. Рейтингова система оцінювання

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки
в балах оцінці за національною шкалою
Модуль №1
Модуль №2
(курсова робота)
Оцінка за
національною шкалою
61 – 68
18 – 20
Відмінно
51 – 60
15 – 17
Добре
41 – 50
12 – 14
Задовільно
менше 41
менше 12
Незадовільно
7

8. Рейтингова система оцінювання

Відповідність підсумкової семестрової
модульної рейтингової оцінки в балах
оцінці за національною шкалою
Відповідність залікової
рейтингової оцінки в балах
оцінці за національною шкалою
Оцінка
в балах
Оцінка
за
національною
шкалою
Оцінка
в балах
Оцінка
за
національною
шкалою
79 - 88
Відмінно
12
Відмінно
66 - 78
Добре
10
Добре
53 - 65
Задовільно
8
Задовільно
менше 53
Незадовільно
-
Незадовільно
8

9. СММП: загальні поняття та визначення

Системи (інформаційні)
Мала платформа
Системологічне
поєднання
Інформаційна системи на
малих і мобільних
платформах
Мобільна платформа
Система – сукупність взаємозв’язаних елементів, об’єднаних для виконання певних функцій і яка
характеризується властивостями , які не зводяться до простої суми окремих елементів
(емержентність).
Мала платформа – обмеження на об’сяги і параметри програмно-апаратних засобів, які
використовуються для побудови інформаційної системи.
Мобільна платформа – узагальнена характеристика властивості інформаційної системи, яка
визначає її здатність виконувати визначені функції в умовах просторових переміщень автономних або в складі іншої системи.
Системи на малих і мобільних платформах – інформаційна система, яка забезпечує виконання
своїх функцій в умовах просторових переміщень і обмежень на об’ємні параметри системи.
9

10. Мобільність ІС: способи забезпечення

Мобільність ІС – типізаційна ознака, яка виокремлює клас ІС,
здатних виконувати обумовлені функції як при зміні просторових
координат їх розташування так і в процесі переміщення ІС.
Способи забезпечення мобільності:
1. Інтеграція ІС із засобами мобільного зв’зку.
2. Фізичне підключення ІС до портів просторово розосередженої
транспортної інформаційної системи.
3. Використання бездротових технологій зв’язку.

11. Компактність ІС: можливі обмеження

Компактність ІС – типізаційна ознака, яка виокремлює клас ІС, здатних виконувати
обумовлені функції в умовах ресурсно-параметричних обмежень на:
А) Апаратне забезпечення.
Б) Програмне забезпечення.
В) Інформаційне забезпечення.
Г) Лінгвістичне забезпечення.
Д) Технологічне забезпечення.
Приклад можливих обмежень на:
1. Мінімальний склад елементів.
2. Номенклатуру і параметри складових пристроїв.
3. Склад лінгвістичних засобів.
4. Обсяги і типи оброблюваних даних.
5. Склад і номенклатура загального програмного забезпечення
6. Енергоспоживання і т. інш.

12. Класи і типи СММП

СМПП
Тип базової
ІТ
Автономність
Тип
користувача
Мобільні комунікатори
(телефони)
Вбудовані
Технологічні
Переносні
комп’ютери (КПК)
Смартфони
Автономні
(мобільні гаджети)
Організаційнотехнологічні
Персоніфіковані

13. Кишенькові персональні комп’ютери (КПК)

• Кишеньковий персональний комп'ютер (КПК, англ. Personal Digital Assistant, PDA «особистий цифровий секретар», а також Handheld computer) - портативний
обчислювальний пристрій, що володіє широкими функціональними можливостями.
КПК часто називають «комп’ютером на долоні» (англ. Palmtop) через невеликі
розмірів. Спочатку КПК призначалися для використання в якості електронних
органайзерів. З «класичного» КПК неможливо здійснювати дзвінки і КПК не є
мобільним телефоном, тому на сьогодні класичні КПК практично повністю
витіснені комунікаторами - КПК з модулем стільникового зв'язку.
• В англійській мові словосполучення «кишеньковий ПК» (Pocket PC) є торговою маркою
фірми Microsoft, тобто відноситься лише до одного з різновидів КПК, а не позначає весь
клас пристроїв. Словосполучення Palm PC ( « комп'ютер на долоні») також є конкретною
торговою маркою. Для позначення всього класу пристроїв в англійській мові
використовується абревіатура PDA.

14. Кишенькові персональні комп’ютери (КПК)

• Флагманом серед виробників КПК стала англійська компанія Psion. У 1984 році вона випускає свій перший
електронний органайзер (Psion Organizer 1) - революційне в своєму роді пристрій. Зовні він схожий на
"цеглинку" і вміщувався в долоні, мав процесор з тактовою частотою 0,92 МГц, 2 кб пам'яті і два гнізда для
установки картриджів розширення, 16-символьний алфавітно-цифровий екран, 37-клавішну клавіатуру. У
комплекті поставки присутній широке коло програм - від органайзера до простенького мови програмування.
• У вересні 1991 року світ побачив новий кишеньковий комп'ютер від Psion. 3-тя серія була зроблена в формфакторі ноутбука і мала 128 або 256 кілобайт вбудованої пам'яті, мала вбудовану мову програмування OPL.
Series 5 мали висувну клавіатуру, додаткові кнопки і серйозно перероблене програмне забезпечення. У 1999
році виходить модифікація 5-ої серії - "5mx". Зміни торкнулися процесора, який став в два рази швидше (36
МГц), вбудованої пам'яті - її стало теж в два рази більше (16 Мбайт), і програмного забезпечення - була
додана програма Contacts, сумісна з Microsoft Outlook.
• У 1993 році Apple випускає Newton MessagePad - ручний комп'ютер з рукописним введенням, процесором
ARM-610 20 МГц, розмірами 184,75х114,3 і вагою цілих 400 гр. Трохи пізніше щойно створена компанія
Palm Computing на інвестиції і при співробітництві з великими фірмами випускає Zoomer, позиціонуючи
його як конкурента Newton. Трохи пізніше, в 1989 році, робоча група, у складі якої був Джеффрі Хоукінс
(творець "Палма"), створює свій планшетний ПК GridPad з рукописним введенням. Ідея Graffiti
(розпізнавання символів) з'явилася у Хоукинса, коли він ще вчився в університеті, в цьому ж проекті
відбулася перша реалізація даної ідеї - вона називалася PalmPrint.
• У 1996 році з'являється Palm Pilot з операційною системою PalmOS на борту, а в 1997 - Pilot Proffesional.
Стандартна комплектація Palm включала процесор Motorola 16-30 МГц, RAM 1-8 Мб, інфрачервоний порт,
екран дозволом 160х160. У 1996 році з'являється Palm Pilot з операційною системою PalmOS на борту, а в
1997 - Pilot Proffesional. Будь-яка дія в новій операційній системі можна виконати в декілька дотиків
стилусом до екрану. Більш того, PalmOS вийшла дуже швидкою, вона не вимагала багато пам'яті і потужного
процесора, завдяки чому ціна на пристрої Palm виявилася вкрай низькою.

15. Кишенькові персональні комп’ютери (КПК)

• У 1996 році Microsoft, відчувши перспективи нового ринку, випускає Windows CE - нову операційну
систему для кишенькових комп'ютерів. Стандартна конфігурація пристроїв: клавіатура, ЖК-екран
(480x240 / 2), 4 Мб ПЗУ, 2 Мб ОЗУ, порти для зв'язку з ПК, гніздо PCMCIA, звукові засоби, ЦП Hitachi
SH-3 або MIPS R4000, урізані версії текстового процесора, електронної таблиці, програми обробки
електронної пошти і роботи в Інтернеті. У 2001 році з'являється Pocket PC - нова платформа від
Microsoft. Стандартна конфігурація пристроїв на Pocket PC була наступною: процесор ARM 200 МГц,
пам'ять 32-64 Мб, екран 64 тисяч кольорів. Головні особливості нової версії OC - підтримка
мультимедіа і бездротового зв'язку.
На сьогоднішній день основними ОС для КПК є:
• Windows Phone
• Windows Mobile (раніше Pocket PC і Windows CE) фірми Microsoft;
• Palm OS фірми PalmSource;
• BlackBerry фірми Research In Motion;
• Symbian OS (раніше EPOC);
• iOS фірми Apple.
• Google Android розробляється Open Handset Alliance;
• GNU / Linux
За дослідженнями Gartner, ринок КПК був поділений між ОС в таких пропорціях
• Windows Mobile на Pocket PC - 49,2% (зростання);
• BlackBerry - 25,0% (зростання);
• Palm OS - 14,9% (скорочення);
• Symbian OS - 5,8% (зростання)
• Familiar і інші, засновані на Linux - 0,7% (скорочення);
• Інші ОС - 4,4% (стабільно).

16. Функції КПК

Читання: книг; довідкових текстів словників, енциклопедій тощо електронної пошти, веб-сторінок, журналів та інших
документів в різних текстових форматах
Карти місцевості. Особливо ефективні при наявності модуля GPS (глобальна система позиціонування) і спеціальних
програм для планування маршрутів.
Щоденник і розклад. Комп'ютер може автоматично нагадувати про пункти розкладів.
Звуковий програвач.
Диктофон. При використанні додаткового ПЗ знаходить широкі можливості звукозапису.
Записи від руки. Дозволяють швидко накидати пам'ятку, з можливістю малювання від руки за допомогою стилуса.
Набір текстів. Доступна екранна клавіатура, рукописне введення і повноцінна підключається клавіатура (можливе
використання акордової клавіатури яка має менші розміри). У деяких моделях КПК також є висувна клавіатура.
Перегляд зображень. Фотоальбоми, колекції зображень.
Перегляд відеороликів, фільмів. Обсяг сучасних флеш-карт і швидкість процесорів дозволяє переглядати відео зі звуком,
без конвертації.
Вихід в Інтернет. Підключатися можна через мобільний телефон (Bluetooth / IrDA) або бездротову мережу Wi-Fi або
WiMAX, функціонують GPRS і EDGE.
Ігри. Логічні, аркади, стратегії, рольові ігри.
Графічні програми. Функціональність істотно обмежена розміром екрану кишенькового комп'ютера.
Дистанційне керування. Вся побутова техніка, що має інфрачервоний порт, піддається управлінню за допомогою
спеціалізованих програм.
Офісні програми. Залежно від моделі КПК в розпорядженні користувача є різні набори програм - від утиліт для
перегляду документів до повноцінних офісних пакетів.
Програмування. Незважаючи на доступність трансляторів різних мов, програмування безпосередньо на кишеньковому
комп'ютері залишається утрудненим через малу кількість доступних середовищ розробки. Невеликий розмір екранів
надолонників також заважає повноцінному програмування.
Фотоапарат, відеокамера - вбудована або підключається.
До КПК, USB, можна безпосередньо підключати різні USB-пристрої, в тому числі клавіатуру, миша, жорсткі диски (в
разі підключення жорсткого диска слід врахувати, що часто в таких випадках потужності хост-контролера недостатньо для
нормальної роботи жорсткого диска) і флеш-накопичувачі.

17. Мобільні комунікатори

Мобільні телефони
Радіотелефони
Малогабаритні приймальнопередавальні пристрої, які
забезпечують зв’язок між
абонентами в межах зони
досяжності радіозв’язку
Більшість мобільних телефонів мають
операційну систему яка є закритою і нерозширюваною.
Повнофункціональними і відкритими операційними
системами комплектуються сучасні мобільні комунікатори
які на сьогодні отримали назву
СМАРТФОН
Супутникові телефони
Компактні радіопередавальні
пристрої , які забезпечують
передачу інформації між
абонентами шляхом
використання супутникового
ретранслятора.
Стільникові телефони
Малогабаритні програмноапаратні засоби, які
забезпечують зв’язок між
абонентами шляхом
ретрансляції сигналів через
стільникову мережу базових
станцій
English     Русский Rules