515.80K
Category: physicsphysics

Сила пружності. Закон Гука

1.

СИЛА ПРУЖНОСТІ
ЗАКОН ГУКА

2.

Під час деформації завжди виникає сила, що прагне відновити той стан тіла, у якому тіло перебувало до деформації.
Сила пружності — це сила, яка виникає пі час деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин
цього тіла в ході деформації. Роберт Гук, проводячи досліди з різними тілами, виявив закон, який згодом отримав
назву закону Гука.
У разі малих пружних деформацій сила
пружності прямо пропорційна видовженню
тіла і завжди намагається повернути тіло
у недеформований стан.
Fпр = kx
де Fпр — сила пружності; x — видовження
тіла; k — коефіцієнт пропорційності який
називають жорсткістю тіла.Жорсткість тіла
можна визначити, скориставшись
законом Гука:
Одиницею жорсткості в СІ
є ньютон поділений на метр: Н
м

3.

З’ясовуємо, якою є природа сили пружності
Ви добре знаєте, що всі тіла складаються з частинок (атомів, молекул, йонів). У твердих тілах частинки
коливаються біля положень рівноваги і взаємодіють міжмолекулярними силами притягання та відштовхування.
У положеннях рівноваги ці сили зрівноважені. У разі деформації тіла у взаємному розташуванні його частинок
виникають певні зміни. Якщо відстань між частинками зростає, то міжмолекулярні сили притягання стають
сильнішими за сили відштовхування. Якщо ж частинки зближуються, то сильнішими стають міжмолекулярні сили
відштовхування. Іншими словами: у разі деформації частинки «прагнуть» відновити положення рівноваги.
Сили, що виникають у разі зміни положення однієї частинки, дуже малі. Однак коли ми деформуємо тіло, то
змінюється взаємне розташуваннявеличезної кількості частинок. У результаті додавання сил виникає рівнодійна, яка
протидіє деформації тіла. Це і є сила пружності. Отже, сила пружності — вияв дії міжмолекулярних сил.
English     Русский Rules