ПОЛЬЩА
Візитна картка
Географічне положення
Форма правління
Керівництво країни
Природні умови
Ресурси
Населення
Польський національний костюм
Релігія
Господарство
Зовнішні економічні зв’язки
Імпорт
Експорт
Основні етапи розвитку
Стосунки між Україною та Польщею
Цікавинки про Польщу
3.24M
Category: geographygeography

Польська республіка

1. ПОЛЬЩА

ПОЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА.
НАЙЦІКАВІШЕ

2. Візитна картка

Основна візитка
• Площа – 312 679 км²
• Столиця – м. Варшава
• Офіційна мова – польська
• Грошова одиниця – злотий
• Населення – 38 483 957 чол.
• Форма правління –
парламентськапрезидентська республіка
• Держ. устрій – унітарна
держава
Державні символи

3. Географічне положення

1. Країна лежить у самому центрі Європи.
Омивається на півночі Балтійським морем.
Загальна довжина державного кордону
становить 3496 км.
2. Польща займає 9-е місце в Європі за площею
і 8-е за кількістю населення.
Польща межує з такими
державами:
• на заході з Німеччиною —
467 км
• на півдні з Чехією — 796 км
та Словаччиною — 541 км
• на сході з Україною — 535
км і Білоруссю — 418 км
• на півночі з Литвою — 104
км і Росією — 210 км
Географічні координати крайніх
точок Польщі:
• крайня південна точка — пік
Ополонек
• крайня північна точка —
Ястребова гора в ґміні
Владиславово
• крайня західна точка —
поблизу м. Осінова Долішнього
• крайня східна точка м.
поблизу Зосіна

4.

5. Форма правління

• Польща – унікальна країна. Бо ще за часі славетної
Речі Посполитої, держава мала свого монарха і сейм,
який виконував законодавчу й інколи судову функцію.
• Польща - унітарна держава. Складається із 16
воєводств. Воєводства, в свою чергу, поділяються на
308 повітів, які розділено на 2489 гмін, включно з 65
містами, що мають статус міських повітів.
• Відповідно до Конституції Польща є за формою
правління напівпрезидентської (парламентськопрезидентської) республікою. Політичний режим демократичний.
• -Польща є членом багатьох міжнародних організацій,
зокрема ООН, МВФ, Європейського союзу, НАТО,
ОБСЄ, Ради Європи тощо.

6. Керівництво країни

Президент Анджей Дуда
Прем'єр-міністр
Беата Шидло

7. Природні умови

Рельєф Польщі сформувався в результаті дії
льодовика, який кілька разів наступав і
відступав на північну частину країни в
плейстоцені. Близько 2/3 території на півночі і в
центрі країни займає Польська низовина частина Північно-Німецької низовини.
Узбережжя Балтійського моря низьке, з
довгими піщаними косами і пляжами,
облямоване дюнами. На південь рівнина
переходить в смугу холмисто-моренного
рельєфу Балтійської гряди: Поморське і
Мазурське поозер'я, розділені долиною Вісли.
Даний рельєф окреслює південний кордон
льодовика при останньому максимумі
заледеніння.

8. Ресурси

• На початку XXI ст. в П.
нараховують понад 70 різних к.к.
Найважливіші з них представлені
в табл. 1. Серед країн ЄС
Польща займає за запасами
бурого вугілля 6-е, кам’яного
вугілля та срібла – 7-е, міді – 8-е,
свинцю та цинку – 10-е місце
• У Судетах (міста Валбжих і
Клодзко знаходиться
Нижньосілезький
кам'яновугільний басейн,
маються гранітні кар'єри. У
Верхній Сілезії розташований
один з найбільших в Європі
кам'яновугільних басейнів.
Природні
ресурси:
• вугілля,
• сірка
• мідь,
• природни
й газ,
• срібло,
• свинець,
• сіль,
• деревина.

9. Населення

• Виключно висока моноетнічність
Польщі - наслідок історичних подій
середини XX сторіччя, що радикально
змінили національну структуру країни,
- а саме, Другої світової війни
(голокосту) і післявоєнних змін
європейських кордонів і пов'язаних з
цим масових переміщень німецької,
польської і українського населення.
1.Поляки
96,74 %
2.Сілезці
0,45%
3.Німці 0,4%
4.Білоруси
0,13%
5.Українці
0,08%
• В цілому, населення Польщі вже завершило
демографічний перехід і знаходиться в стадії
інтенсивного старіння. Крім природного убутку,
здебільшого негативний внесок в демографічний
розвиток країни вносить і еміграція, так як міграційне
сальдо країни традиційно негативно або близько до
нуля

10. Польський національний костюм

11. Релігія

Поляки – ревні католики.
Церква значною мірою
впливає на життя людей
і політику держави.
Релігія
• Католицизм
87%
• Православ’я
1.3%
• Інші 11,7%

12. Господарство

• Польща — індустріально-аграрна країна.
Господарство Польщі є досить диверсифікованим.

13. Зовнішні економічні зв’язки

• Зовнішньоекономічні зв'язки завжди відігравали
велику роль у розвитку господарства країни. Після
Другої світової війни вони були зорієнтовані
переважно на країни соціалістичного табору. Але
сучасні показники зовнішньої торгівлі з
постсоціалістичними країнами невисокі.
• У зовнішньоторговельному балансі країни на них
припадає понад 40 % середньорічного
товарообороту, на західноєвропейські країни близько 50 %, решта - на країни, що розвиваються.

14. Імпорт

• нафта,нафто
Прямі закордонні інвестиції
-продукти
складають 3,9 млрд. Імпорт
(нафта і нафтопродукти, прокат
• прокат
чорних металів і сталь, залізняк,
чорних
металообробні станки,
металів і
пшениця, бавовна) — 34,3
млрд.дол. Партнери по імпорту сталь,
Німеччина — 19,0%;Італія —
• залізняк,
7,9%; Франція — 6,5%; Росія —
5,4%; Великобританія — 4,7%).
• металообро
бні станки,
• пшениця,
бавовна

15. Експорт

• Експорт (паливо,
сировина і
напівфабрикати,
станки і машини,
промислове і
транспортне
обладнання, одяг і
господарські товари)
— 28,6 % млрд.
• Партнери по експорту
- Німеччина —
36,0%; Італія —
5,8%; Росія —
5,6%;Нідерланди — 4,7
%; Франція — 4,6 %).
• паливо,
• сировина,
• напівфабрикати,
• станки і
машини,
• промислове
обладнання,
• одяг,
• господарські
товари.

16. Основні етапи розвитку

• У 9 столітті виникає
Польська держава.
• У 16 столітті держава
перебуває на піку свого
розквіту
• 1772 р. , 1793 р. , 1795 р. –
три поділи Речі
Посполитої .
• 1918 році - поновлення
незалежності.
• 1945-1989 рр. Період
комуністично - планової
економіки.
• 1990 р – повернення до
ринкової економіки

17. Стосунки між Україною та Польщею

Республіка Польща першою серед
зарубіжних країн визнала державну
незалежність України. 4 січня
1992 р. між двома країнами були
встановлені дипломатичні
відносини на рівні посольств. С тих
пір Польща та Україна офіційно
стали друзями.
2012 став роком особливого
зближення цих двох сусідніх
держав, а все завдяки блискучому
проведенню Чемпіонату Європи з
футболу.

18.

Проте, на жаль, відносини між Україною та
Польщею не завжди були такими.
Сторінки підручника з історії повідомляють нам,
що ще за часів козацтва, Україна та Польща
були запеклими ворогами. Релігійне,
соціальне, національне гноблення українців
середини ХVII ст. збоку Речі Посполитої
призвело до Національно-визвольної війни
1648-1649р. Цей період ознаменувався піком
ненависті поляків до українців, а українці
через нестерпне життя вимушені були
повставати. Завдяки Богдану Хмельницькому
українцям вдалося показати зуби ворожій
армії, вдалося довести, що Україна – це не
колонія, Україна – окрема самостійна
держава.

19. Цікавинки про Польщу

English     Русский Rules