Коли здійснюється фотосинтез?
Коли здійснюється дихання ?
14.97M
Category: biologybiology

Листок

1.

2.

Як пояснити слова: “Зелений –
висить, жовтий – летить, а
чорний – лежить”.

3.

це бічна частина пагона, що
виконує функції фотосинтезу,
газообміну та транспірації
(випаровування води).
На відміну від кореня
та стебла, листок має
обмежений ріст.

4.

листкова пластинка
центральна жилка
лицевий бік
листка
бічні жилки
черешок
основа черешка

5.

Черешковий
листок
Сидячий
листок

6.

7.

листкова
пластинка
черешок
основа
листка
прилистки

8.

трійчастий
перистий
пальчастий

9.

10.

11.

12.

Жилкування є:
а) паралельне;
б) дугове;
в) сітчасте.

13.

Листки на стеблі
розміщуються
у певній
послідовності це називають
листорозміщенням. Воно є:
почергове, супротивне та
мутовчасте або кільчасте.

14.

дихання
фотосинтез
транспірація

15.

Де здійснюється
фотосинтез?
Фотосинтез
здійснюється у
пластидах зеленого
кольорухлоропластах.
Вони містять
хлорофіл.

16.

17.

Умови фотосинтезу
Для фотосинтезу рослини
використовують:
Вуглекислий газ
(у повітрі)
Воду(в грунті)
Хлорофіл(в хлоропластах)
Світлову енергію Сонця

18.

Що утворюється
в результаті фотосинтезу
У результаті
фотосинтезу
в листках
утворюються
органічні
сполуки і
виділяється
в атмосферу
кисень.

19. Коли здійснюється фотосинтез?

Тільки вдень

20.

Дихання
Під час дихання
рослини
поглинають
кисень і
виділяють
вуглекислий
газ.

21. Коли здійснюється дихання ?

Постійно: вдень і вночі

22.

Що відбувається
під час дихання?
Під час дихання відбувається розпад органічних
речовин до неорганічних та виділення енергії. Ця
енергія використовується рослинами для забезпечення
їхньої життєдіяльності.

23.

Випаровування води
Випаровування водививедення з рослин води
у вигляді пари.Її
випаровують всі частини
рослини,але
найінтенсивнішелистки.Цей процес
називається
транспірація.Вона
зумовлює озолодження
рослини,тобто захищає
рослину від
перегрівання сприяє
пересуванню води у
рослині.

24.

Що впливає на випаровування
-
Випаровування води залежить від:
вологості;
температури;
руху повітря (вітру);
віку листків;
площі листкової
пластинки…

25.

Чому видозмінюються листки?
Листки, як і всі інші органи рослин,
видозмінюються для того, щоб
виконувати певні функції.

26.

До видозмінених
листків належать:
-колючки;
-вусики;
-м’ясисті листки;
-хижі листки;

27.

Найбільші листки до 3 метрів
у діаметрі має
вікторія-регія, що
росте у водах
Амазонки.
Найдовші листки до 30 м має
тропічна рослина - пальма
рафія.

28.

Закінчити речення:
1.Листок – це ………
2.Складається листок із ………
3.Листки бувають ……………
4.Забарвлення листків
забезпечує ……………….
5. Жилкування буває ………….

29.

Встановити відповідність
Жилкування
Функції листка
колючки, вусики,
хижі листки
Видозміни
паралельне,
сітчасте, дугове
транспірація,
фотосинтез, дихання

30.

Визначити:
де прості листки, а де складні
English     Русский Rules