Презентація на тему: «Шляхи подолання проблем»
ЗМІСТ
ЩО ТАКЕ ПРОБЛЕМА?
Проблема людини у філософії
сократ
ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ
ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ
Екологічна проблема
На мою думку
Для вирішення екологічної проблеми необхідно :
Вислови філософів про проблеми та їх вирішення
1.93M
Category: philosophyphilosophy

Шляхи подолання проблем

1. Презентація на тему: «Шляхи подолання проблем»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
НА ТЕМУ:
«ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
ПРОБЛЕМ»
РО Б ОТУ ВИ КО Н А ЛА
С Т УД Е Н Т К А Г Р У П И Д О 16-1/9
ДПК ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ
Г О Н Ч А РА
Д Е Й Н Е ГА Т Е Т Я Н А

2. ЗМІСТ

1.
ЩО ТАКЕ ПРОБЛЕМА
2.
Проблема людини у філософії
3.
Проблема виховання
4.
Екологічна проблема
5.
Вислови філософів про проблеми та їх вирішення

3. ЩО ТАКЕ ПРОБЛЕМА?

• Проблема — об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від
надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як
стимул діяльності спонукаючого характеру — незадоволений попит чи
нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність
чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано
ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту,
себе чи свого ставлення до подій.
• Проблема — складне теоретичне або практичне питання, що потребує
розв'язання, вивчення, дослідження.

4.

Проблема — ситуація, що потребує
активних дій і є побуджуючим
чинником для діяльності людини
(досліджень, проектування та
виконання), щоб ліквідувати
наслідки чи запобігти їх
виникнення.
Проблема — це слово, яке
використовують люди, що не хочуть
вирішувати питання та брати на
себе відповідальність за свої дії чи
бездіяльність.

5. Проблема людини у філософії

ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ
• 1) проблема сутності людини та її головних властивостей;
• 2) проблема тілесності людини та співвідношення душі і тіла;
• 3) проблема походження людини;
• 4) смисл існування людини та її«співжиття»з іншими людьми;
• 5) проблема особистості.

6.

• До проблем людини філософія зверталась фактично протягом всього її існування,
починаючи від софістів і Сократа, однак як окрема філософська дисципліна,
антропологія оформилась у працях Шелера, одного із учнів Гуссерля.
• Людина – «найдавніше з дивних див» – є об’єктом вивчення різних наук. Філософія на
основі узагальнення досягнень, здобутих різними науковими дисциплінами, має своє
специфічне бачення людини. Вона осмислює питання про природу буття, сутності
людини. Так, з самого початку розвитку філософської думки сформувалося дві тенденції
в рамках антропологічної думки: натуралістична та ідеалістична.
• Перша розглядає сутність людини як невідривний взаємозв’язок природного та
соціального, віддаючи першість саме природній основі.
• Друга акцентує увагу на духовному вимірі людини. Ці тенденції та їх варіанти у
поєднанні з питанням про призначення людини утворюють різноманітні концепції
людини.

7. сократ

СОКРАТ
В И С Л О В И С О К РАТА :
• Є багато шляхів подолання небезпек,
якщо людина хоч щось готова говорити
і робити.
• Хто хоче — шукає можливості, хто не
хоче — шукає причину.

8. ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ

• Виховання підростаючого покоління – це складний і неоднозначний процес, який
неможливо вмістити в рамки певних правил і норм, оскільки всі діти, як і сім'ї, які мають
свої індивідуальні особливості. Тому конкретна проблема виховання дитини не може
мати універсального рішення і батькам доведеться шукати свій власний шлях її
вирішення.

9. ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ

• Виховання підростаючого покоління –
це складний і неоднозначний процес,
який неможливо вмістити в рамки
певних правил і норм, оскільки всі діти,
як і сім'ї, які мають свої індивідуальні
особливості. Тому конкретна проблема
виховання дитини не може мати
універсального рішення і батькам
доведеться шукати свій власний шлях її
вирішення.

10. Екологічна проблема

ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
• Головні ознаки екологічної кризи:
глобальні зміни клімату та виникнення
парникового. Проблема відходів. До
відходів відноситься те, що людина
викидає в процесі виробничої діяльності,
нераціональних форм організації
відпочинку, промислові та побутові
вихлопні гази, пластинки, хімікати, гній з
тваринницьких ферм, побутове сміття та
ін..За рік у світі нагромаджується 300-400
млн. т. небезпечних відходів. Особливо
шкідливі радіоактивні відходи,
радіоактивні нукліди.

11. На мою думку

НА МОЮ ДУМКУ
• Будь-яку проблему необхідно
вирішувати від самої її появи.
• Не можна «тікати» від проблем та
думати, що все якось вирішиться само
собою.
• Проблему потрібно вирішувати любою
ціною, застосовуючи всі методи та
людські ресурси.
• Допомагаймо одне одному!

12. Для вирішення екологічної проблеми необхідно :

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ПРОБЛЕМИ НЕОБХІДНО :
1.створення чистої вугільної енергетики, яка б працювала без викидів шкідливих газів. Все це
вимагає більших витрат держав на природоохоронні цілі;
2.розроблення конкретних заходів щодо отримання екологічних стандартів, тобто стандартів
чистоти повітря, водних басейнів, раціонального споживання енергії, підвищення ефективності
своїх енергетичних систем;
3.пощук ефективних важелів управляння процесом зростання народонаселення з метою його
стабілізації на рівні 9-10 млрд. осіб в середині ХХІ ст.;
4.припинення надмірного вирубування лісів, особливо тропічних, забезпечення раціонального
лісокористування, коли кількість посаджених дерев значно перевищує кількість посаджених древ
значно перевищує кількість вирубаних;
5.формування в людей екологічного світогляду, що дало б змогу розглядати всі економічні,
політичні, юридичні, соціальні , ідеологічні питання як у межах окремих країн, так і на
міжнаціональному рівні насамперед з погляду розв’язання екологічної проблеми, впроваджувати
на всіх рівнях принципи пріоритету екологічних проблем;
6.значне збільшення витрат на подолання насамперед екологічної кризи за рахунок послаблення
гонки озброєнь, зменшення військових витрат;

13. Вислови філософів про проблеми та їх вирішення

ВИСЛОВИ ФІЛОСОФІВ ПРО
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
Ніякі проблеми не страшні, якщо вдома тебе чекають люблячі люди. Шахрукх Кхан
Більша частина проблем або не має рішення, або має декілька рішень. Лише дуже
небагато проблем мають тільки одне рішення. Едмунд Берклі
Жодну проблему не можна вирішити на тому ж рівні, на якому вона виникла. Альберт
Ейнштейн
Людина часто готова віддати за вирішення своїх проблем час і гроші. Але не свої
власні зусилля! Олександр Свіяш

14.

Якщо до проблеми правильно підійти, то переступити через неї буде набагато
легше. Михайло Мамчич
Справи і проблеми - це прості і іржаві замки на дверях розвитку. Гарун Агацарський
Для будь-якої проблеми, котра хвилює людину, завжди легко знайти рішення-просте,
досяжне і помилкове. Генрі Луїс Менкен
Якщо не можеш вирішити проблему - почни нею керувати. Роберт Шуллер
Кожна проблема має рішення. Єдина складність полягає в тому, щоб їх знайти. Евві
Неф
Те, як ми бачимо проблему, - і є проблема. Стівен Кові "Сім навичок високоефективних
людей"
На всяку ключову проблему знайдеться своя відмичка. Лешек Кумор
English     Русский Rules