Використання інноваційних технологій в роботі учнівського самоврядування
І етап: « Інноваційне зернятко».
ІІ етап: « Зростання».
ІІІ етап: « Перші листочки»
ІV етап: « Плоди зріють»
Інноваційне дерево
“ Кошик творчих доробок ”
Аналіз результативності роботи відділів Учнівської Ради
Дякую за увагу !
3.79M
Category: educationeducation

Використання інноваційних технологій в роботі учнівського самоврядування

1. Використання інноваційних технологій в роботі учнівського самоврядування

Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16
Костянтинівської міської ради Донецької області
Педагог-організатор
І. В. Моісеєва
2010 р

2.

Аналіз та
експертиза
отриманих даних
на відповідність
рівню обраної
інновації.
Допроектне
дослідження
Навчання
колективу з
метою
формування
нових навичок
Базові
складові
організації і
впровадження
інноваційної
моделі
Самостійна
робота педагогів,
учнів за новою
технологією
Оцінювання
роботи педагогів,
учнів щодо
застосування
впроваджуваної
технології.

3. І етап: « Інноваційне зернятко».

( Визначення завдання, програмування і
планування роботи)
Мета:
формування у
вихованців
розуміння
впровадження
нового та
цікавого в
позашкільне
життя, як
можливість
реалізації
комунікативної
та соціальної
компетентності.
Технології
тренінги;
технології
самовдосконалення;
продуктивні,
рольові, ситуативні
ігри
Форми
проведення:
учнівська
конференція
« Молоде покоління
вибирає»;
засідання активу
школи « Знаємо.
Можемо. Зробимо».

4. ІІ етап: « Зростання».

( Організація роботи )
Мета:
перехід від старої
моделі організації
виховної роботи на
нову;
модернізація моделі
співробітництва між
вихователем та
вихованцями
Технології:
Форми
проведення:
учнівське
самоврядування;
дистанційні
(листування);
проектні
технології;
дискусії;
дискусійні клуби;
«мозковий
штурм»;
анкетування;
якісне нарощування
нових можливостей та їх
реалізація
творчі майстерні
фандрайзинг

5.

Метод
дослідження
Проектна
діяльність
Метод
постановки
проблеми

6. ІІІ етап: « Перші листочки»

(Аналіз ходу проекту, регулювання і
корекція)
Мета:
формування в
учнів вміння
самооцінки
діяльності,
критичності
мислення;
Технології:
рекламні кампанії;
агітаційні пункти;
презентації;
створення
ситуації успіху
Форми
проведення:
портфоліо;
презентація
продукту
діяльності

7. ІV етап: « Плоди зріють»

(Аналіз ефективності досягнутого )
Мета:
розвиток ціннісного
потенціалу
особистості
( усвідомлення нової
якості виховання);
реалізація
проекту в життя;
формування
почуття
відповідальності
Технології:
банк «творчих
ідей»;
створення
власної методики
впровадження
інноваційних
технологій.
Форми
проведення:
учнівські
конференції;
семінари;
виставки;
калейдоскопи
творчих ідей

8. Інноваційне дерево

Проектна
діяльність
Рейтингове
оцінювання
Презентація
проектів
Інтерактивні
форми
проведення
засідань
активу
Портфоліо
Нові форми
проведення
шкільних
заходів
Від ідеї до практики
Учнівська
конференція

9. “ Кошик творчих доробок ”

Проект « Чисте джерело»
( еколого - спортивний відділ)
Проект « Милосердя очима дітей»
( орден « Милосердя»)
Проект « Школа має талант»
( відділ соціальної адаптації)
Проект «Ми пам’ятаємо »
( штаб « Пам’ять »)
Проект « Шкільна газета« Школа on-line»
( відділ інформації та моніторингу)

10. Аналіз результативності роботи відділів Учнівської Ради

80
71
70
60
50
59
48
64
62
52
49
42
40
41
32
30
37
43
20
10
0
Відділ соціальноїВідділ інформації
Еколого Штаб "Пам*ять"Орден"Милосердя" Інтелект-клуб
адаптациї
та моніторингу спортив ний в ідділ
2008-2009
2009-2010

11. Дякую за увагу !

12.

- нова технологія оцінювання результатів, яка
забезпечує інтегральну оцінку досягнень учня.
Оцінка є кумулятивною, заохочує до
систематичної праці, сприяє удосконаленню
умінь та навичок; підвищує рівень засвоєння
знань, стимулює активність; активізує
пізнавальну діяльність; розвиває мислення,
волю, потребу самоконтролю; формує
мотивацію, потребу в знаннях; розвиває
почуття особистої відповідальності.

13.

- спосіб фіксування, накопичення й
оцінки індивідуальних досягнень.
Електронне портфоліо являє собою
підбірку, колекцію робіт, метою якого є
демонстрація
досягнень
людини,
колективу, установи тощо…

14.

Слово «проект» у перекладі з
латинської мови означає «кинутий
уперед — задум, план тощо».
Проект – група взаємопов’язаних
заходів та їх результатів, спрямованих на
досягнення кінцевої мети, а також
необхідні для цього ресурси та тимчасові

15.

Ділові ігри
Тренінги

16.

Рольові ігри - RPG (англ. Role-
playing game) - гра розважального характеру, в
якій учасники приймають певні ролі та
колективно створюють історію або слідують уже
існуючій (зазвичай із фантастичних творів), у
видуманих ситуаціях діючи відповідно до своїх
ролей. Учасники приймають рішення, спираючись
на словесний образ персонаж, а дії завершуються
успіхом чи провалом згідно визначеній системі
правил, норм та принципів. У межах правил
гравці можуть вільно імпровізувати; їхній вибір у
кожній ситуації формує інсценування та результат
гри.

17.

Ділова гра —метод пошуку рішень
в умовній проблемній ситуації.
Елементи ділової гри: розподіл за
ролями, змагання, особливі правила
і т. д. Ділова гра застосовується як
метод активного навчання її учасників з
метою вироблення у них навиків
прийняття рішень в нестандартних
ситуаціях, а також як засіб тестування
здібностей.

18.

Тренінг (англ. training) — це
запланований процес модифікації (зміни)
відношення, знання чи поведінкових
навичок того, хто навчається, через
набуття навчального досвіду з тим, щоб
досягти ефективного виконання в одному
виді діяльності або в певній галузі.
Ігри – данетки
- ігри, які вчать
учасників правильно сформулювати
питання, формують уміння
класифікувати та знаходити оптимальні
рішення

19.

Ігри - квести – аматорське спортивноінтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання
заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими
гравцями.
“ Хеппенінг” – проведення ігрових моментів,
окремою групою людей ( учнів), для покращення настрою,
цікавого проведення вільного часу ( перерви в школі, канікулярний
час)
“ Флеш-моб” -це заздалегідь спланована масова
акція, зазвичай організована через сучасні засоби комунікації, у
якій велика кількість людей оперативно збирається у одному місці,
протягом декількох хвилин виконує заздалегідь оговорені дії
(сценарій).
English     Русский Rules