Тема: сучасні тенденції у розвитку освіти в Україні
179.44K
Category: educationeducation

Сучасні тенденції у розвитку освіти в Україні

1. Тема: сучасні тенденції у розвитку освіти в Україні

ТЕМА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У
РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
План:
1. 1.Робота з лексикою.
2. 2. Робота з текстом.
3. 3. Виконання післятекстових вправ.

2.

Прочитайте і запам`ятайте словосполучення до тексту:
Рrimary school – початкова школа
basic knowledge of nature – основні знання з природи
drawing – малювання
free – безкоштовний
to take exams – складати екзамени
native language – рідна мова
to receive Certificate of secondary education – отримати атестат
vocational school – професійно – технічне училище
to train – готувати, вчити
skills – навички
to enter a university – вступати до університету
admission – вступ
entrance exams – вступні іспити
applicants-абітурієнти
to require – вимагати
academic year – навчальний рік
term – семестр
a post – graduate course – після дипломна освіта

3.

Прочитайте та перекладіть текст рідною мовою:(5б)
Education in Ukraine.
In Ukraine children go to primary school at the age of 6 or 7. Pupils study
at primary school for 4 years. Here they learn to write and to read, get some
basic knowledge of nature and history, they also have drawing, singing and
physical culture lessons.
Secondary education is compulsory in our country. It is free and it is
financed by the state. At school children study mathematics, geography,
history, biology, chemistry, physics, astronomy, foreign languages and other
subjects. They study there till 16 or 17 years of age. When finishing a
secondary school pupils take a number of exams in native language,
mathematics and some other subjects to receive Certificate of Secondary
Education.
Having finished secondary school pupils may go to vocational
schools, technical schools or enter any institute or university.
Vocational schools train future workers for plants and factories.
Technical schools give wider knowledge and skills in different subjects
and train specialists (technicians, bookkeepers, secretaries, librarians,
etc.) for different kinds of enterprises.

4.

Those young boys and girls who want to continue
their education after a secondary or a technical
school may enter a university or an academy, or an
institute. The admission there is selective and
applicants have to take very difficult entrance
exams.
Both for pupils and for students the school (academic) year
begins on the 1 st of September. This day called the Day of
Knowledge. Pupils have holidays in autumn, winter, spring and
two or three months holidays in summer. Students usually have
two terms and take their exams in winter and in summer. After
five years of studies they receive their diplomas and if someone
feels that he has a special talent to some sciences he may take
a post – graduate course.

5.

1.Встановіть відповідність слів з колонки А до колонки В : (1б)
A
B
1.Вступати до університету a) free
2.Безкоштовний
b) to receive Certificate of
secondary education
3.Навички
4.Отримати атестат
5.Вища освіта
6.Вимагати
7.Абітурієнти
8.Початкова школа
c) to require
d) primary school
e) applicants
f) skills
g)higher education
h) to enter the university

6.

2. З’ясуйте правильність твердження. Якщо воно
правильне – поставте «+», а якщо ні – «-». (1б.)
1.Secondary education is compulsory in our country.
2.In my country pupils go to primary school at the age of 16 or
17.
3.Vocational schools train future workers for plants and
factories.
4.Secondary education is not financed by the state.
5.After technical school students can not continue their
studies.
6.Both for pupils and for students the school (academic) year
begins on the 11 th of September.

7.

3. Ви спілкуєтеся з англомовним другом,
який планує навчатися в Україні по обміну.
Складіть діалог, в якому б ви пояснили
йому особливості стадій навчання в нашій
країні (по 10 реплік від кожного учасника
діалогу, без врахування привітання).
Використовуйте наступні розмовні кліше: as
far as I know, I consider, it’s interesting to
know, do you agree that?, to my mind, I think,
you’re right, I agree, on my opinion. ( 2 б )

8.

4.Дайте відповіді на питання англійською мовою, спираючись
на текст письмово. (3 б)
1.At what age do children go to primary school?
2.What subjects do pupils study at primary school?
3.What certificate do pupils get after finishing a
secondary school?
4.What specialists do vocational schools train?
5.May young boys and girls continue their education
after a technical school?
6.When does the academic year begin in Ukraine?
English     Русский Rules