2018 жылєы Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуді ўйымдастыру туралы
ЎБТ ґткізу пункттері (ЎБТҐП)
ЎБТ-єа ќатысќандардыѕ контингенті
2017 ЖЫЛЫ ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫЅ БАЗАСЫН ЌАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША
ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫЅ БАЗАСЫ БОЙЫНША СТАТИСТИКА (19.01.2018 ж. мјлімет бойынша)
Оѕтїстік Ќазаќстан облысындаєы ЎБТҐП-тердіѕ ЎБТ-єа дайындыєы туралы АЌПАРАТ
Конкурс жоєары болєан мамандыќтар тізбесі
Конкурс тґмен болєан мамандыќтар тізбесі
ЎБТ-єа дайындыќ
ЎБТ-єа дайындыќ
3.95M
Category: educationeducation

2018 жылєы Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуді ўйымдастыру туралы

1. 2018 жылєы Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуді ўйымдастыру туралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Ұлттық тестілеу орталығы
2018 жылғы Ұлттық бірыңғай тестілеуді
ұйымдастыру туралы

2. ЎБТ ґткізу пункттері (ЎБТҐП)

ҰБТ өткізу пункттері (ҰБТӨП)
• 2018 жылғы ҰБТ 165
ҰБТӨП-те өткізіледі.
ЖОО базасында – 47
ТжКББ базасында – 3
Мектеп базасында – 115
• ҰБТӨП базасында
7 260 мектеп, 146 092
бітірушілер тіркелген
(31.01.2018 ж. мәлімет бойынша)
• ҰБТӨП-терде қазіргі таңда
дайындық жұмыстары
басталып кетті.

3.

Қорытынды аттестаттау мен Ұлттық бірыңғай тестілеудің
нормативтік-құқықтық базасы
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық
бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі
ҚР БҒМ 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығымен бекітілген
Жоғары
білімнің
білім
беру
бағдарламаларын
беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары
іске
асыратын
білім
ҚР Үкіметінің 19.01.2012 ж. № 111 қаулысымен бекітілген
Ұлттық бірыңғай тестілеуді және кешенді тестілеуді өткізу қағидалары
ҚР БҒМ 02.05.2017 ж. № 204 бұйрығымен бекітілген
Ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің бейіндік пәндері көрсетілген
мамандықтар тізбесі
ҚР БҒМ м.а. 2017 жылғы «28» сәуірдегі № 198 бұйрығымен бекітілген

4.

ӨТІНІШТЕР ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ
Іс-шара
Тестілеуге өтініштер
қабылдау
(емтихандарға)
Қорытынды
аттесттау
ҰБТ
КТ
1 наурызға дейін
10 наурыз – 10 мамыр
1 – 20 маусым

5.

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ
Орта мектеп бітірушілері үшін
Өткізу орны:
Мектеп
29 мамыр – 9 маусым
Ана тілі және әдебиеті (оқыту тілі) – 3 сағат
Қазақ тілі (орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік
тілдерінде оқытатын мектептерде) / Орыс тілі
(қазақ тілінде оқытатын мектептерде) – 1
сағат 20 минут
Қазақстан тарихы – дайындық үшін 20 минут
Алгебра және анализ бастамалары – 5 сағат
Таңдау бойынша – 1 сағат 20 минут
Емтихан келесі нысанда
тапсырылады:
Ана тілі және әдебиеті (оқыту тілі) – Эссе
Қазақ тілі (орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік
тілдерінде оқытатын мектептерде) /
Орыс тілі (қазақ тілінде оқытатын
мектептерде) – Тестілеу
Қазақстан тарихы – Ауызша емтихан
Алгебра және анализ бастамалары –
Жазбаша емтихан
Таңдау бойынша – Тестілеу
Барлығы 1600 тест тапсырмалары, эсседен 360 тақырып, Қазақстан тарихынан 3600 сұрақ, Алгебра және
анализ бастамаларынан 140 нұсқа дайындалды.

6.

ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУ
ЖОО-ға түсуге тілек білдірген ағымдағы
жылғы мектеп бітірушілері үшін
Өтініш қабылдау орны: Мектеп
Тестілеу пәндері:
3 міндетті пән:
• Қазақстан тарихы
• Математикалық
сауаттылық
• Оқу сауаттылығы
Өткізу орны:
ҰБТ өткізу
пункттері
Тестілеу мерзімі: 20 маусым – 1 шілде
Уақыты: 3 сағат 50 минут
2 бейіндік пән (таңдалған
мамандыққа сәйкес):
Математика + Физика
Математика + География
Тарих + География
Биология + Химия
Биология + География
Шет тілі + Тарих
Оқыту тілі және әдебиеті + Тарих
География + Шет тілі
Химия + Физика
Тарих + Адам. Қоғам. Құқық
Шығармашылық емтихан

7.

КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУ
(өткен жылдардағы мектеп бітірушілер үшін)
Өтініш қабылдау орны: Желілік
ЖОО
Тестілеу пәндері:
3 міндетті пән:
2 бейіндік пән (таңдалған
мамандыққа сәйкес):
Өткізу орны: Базалық ЖОО
Тестілеу мерзімі: 17 – 23 шілде
Уақыты: 3 сағат 50 минут
• Қазақстан тарихы
• Математикалық
сауаттылық
• Оқу сауаттылығы
Математика + Физика
Математика + География
Тарих + География
Биология + Химия
Биология + География
Шет тілі + Тарих
Оқыту тілі және әдебиеті + Тарих
География + Шет тілі
Химия + Физика
Тарих + Адам. Қоғам. Құқық
Шығармашылық емтихан

8.

ҰБТ және КТ ТЕСТТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
3 міндетті пәннің әрбір пәні
бойынша:
20
тапсырма
Ұсынылған бес
жауап
нұсқасынан бір
дұрыс жауапты
таңдау
2 таңдауы бойынша пәннің әрбір пәні
бойынша:
20 тапсырма
10 тапсырма
1 дұрыс
жауапты
таңдауға
арналған
бір немесе
бірнеше дұрыс
жауапты таңдауға
арналған
Максималды балл: 140
Шекті балл: 50
Барлығы 41314 тест тапсырмалары дайындалды

9.

КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУ
(жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша ұқсас
мамандықтарға түсуші техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары түлектері үшін)
Өтініш қабылдау орны: Желілік
ЖОО
Өтініш қабылдау мерзімі: 1- 20
маусым
Тестілеу пәндері:
1 жалпы бейіндік пән
Өткізу орны: Базалық ЖОО
1 бейіндік пән
Тестілеу мерзімі: 17 – 23 шілде
Уақыты: 1 сағат 40 минут
Максималды балл: 70
Шекті балл: 35
20
тапсырма
20 тапсырма
1 дұрыс жауапты
таңдауға арналған
10 тапсырма
бір немесе бірнеше
дұрыс жауапты таңдауға
арналған
1 дұрыс
жауапты
таңдауға
арналған
10 тапсырма
(2 жағдаят
5 тапсырмадан)
Жағдаяттық тапсырмалар
1 дұрыс жауапты таңдауға
арналған
Барлығы 35745 тест тапсырмалары дайындалды

10. ЎБТ-єа ќатысќандардыѕ контингенті

ҰБТ-ға қатысқандардың контингенті
2016-2017 оқу жылы бойынша жалпы мектеп бітірушілер саны
Қатысқандар саны
Кол-во учеников
подавших заявление на
участие
0%
38550
(29,34 %)
131 377
88595
(95,44 %)
92827
(70,66 %)
4232
(4,56 %)
Қатысуға өтініш берген бітірушілер саны
Қатысуға өтініш бермеген бітірушілер саны
ҰБТ-ға қатысқандардың саны
Қазақ тілінде
Орыс тілінде
67 627
(76,33 %)
20 968
(23,67 %)
Барлығы: 88 595
(нәтижесі жойылған
түсушілермен бірге)
ҰБТ-ға келмегендердің саны
2017-2018 оқу жылы бойынша жоспарланған жалпы мектеп бітірушілер саны
146 470

11. 2017 ЖЫЛЫ ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫЅ БАЗАСЫН ЌАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША

2017 ЖЫЛЫ ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ БАЗАСЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША
ҰБТ/КТ
41 314
ҚА
5160
ПҚБТ
9 000
ОБМА КТ
7 983
ОБ ОЖСБ
11 510
КТ ТжКБ
35 745
ЖББ ОЖСБ
36 200
ҚАЗТЕСТ
16 000
ЖОО-дан кейінгі бейіндік магистратура
10 988
ТжКБ МАКТ
21 928
ЖОО МАКТ
4 261
Барлығы
200 089
тест
тапсырмалары
дайындалды

12. ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫЅ БАЗАСЫ БОЙЫНША СТАТИСТИКА (19.01.2018 ж. мјлімет бойынша)

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ БАЗАСЫ БОЙЫНША СТАТИСТИКА
(19.01.2018 ж. мәлімет бойынша)
Бір дұрыс
жауапты
таңдау
Бір немесе
бірнеше
дұрыс
жауапты
таңдау
Бір дұрыс
жауапты
таңдау
Бір немесе
бірнеше
дұрыс
жауапты
таңдау
Барлығы
3910
0
953
5656
3932
2917
3220
3375
3065
2734
498
503
2001
0
390
3468
2907
2417
1769
2427
2312
1395
745
1097
0
6599
1028
5661
3827
3079
3086
3453
3252
2579
793
499
0
2523
428
3766
2812
2501
1562
2299
2388
1926
653
1105
0
0
0
200
198
200
234
200
200
0
0
0
100
110
136
160
100
100
5911
9122
2799
18851
13786
11250
10031
11854
11317
8634
2689
3204
6
5
3
13
16
12
12
12
13
12
2
2
20
14
10
12
25
19
21
24
17
21
4
4
13 Адам. Қоғам. Құқық
812
477
808
489
200
100
2886
8
10
14 Математикалық сауаттылық
1738
4
1778
8
200
3728
6
15
15 Оқу сауаттылығы
Жиыны
1377
34690
0
21409
1812
38254
0
22460
500
2132
3689
10
5
132
221
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Пәндер
Тест тапсырмаларын
әзірлеушілер мен
сарапшылар саны
Ағылшын тілінде
Бір немесе
бірнеше
дұрыс
жауапты
таңдау

Орыс тілінде
Бір дұрыс
жауапты
таңдау
Қазақ тілінде
Қазақ тілі +әдебиет
Орыс тілі+әдебиет
Қазақстан тарихы
Дүниежүзі тарихы
Математика
Физика
Химия
Биология
География
Ағылшын тілі
Неміс тілі
Француз тілі
БАРЛЫҒЫ
56099
60714
806
2938
Әзірлеушілер Сарапшылар
119751
353
Ақпарат: 2018 жылы ҰБТ-ны өткізу үшін 2017 жылы 41314 тест тапсырмалары әзірленді, яғни база 35%
жаңартылды

13. Оѕтїстік Ќазаќстан облысындаєы ЎБТҐП-тердіѕ ЎБТ-єа дайындыєы туралы АЌПАРАТ

824
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
825
826
827
828
829
853
860
Онлайн
трансляциялауды
қамтамасыз ету
үшін
жабдықталмаған
аудиториялар
0
0
0
5
5
0
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
0
8
13
0
0
0
0
14
0
0
0
13
2
19
36
8
0
0
0
204
12
308
955
383
4
0
0
0
8
111
9
7
13
8
12
5
11
107
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
2
2
2
0
0
16
0
13
0
0
0
10
11
69
13
17
5
8
14
13
2
158
266
201
19
117
108
271
23
2978
ҰБТӨП-тен
50 км асатын
қашықтықта
орналасқан
мектептер
саны
Осы
мектептерде
оқитын
мектеп
бітірушілер
саны
9.
Шымкент қ., М. Әуезов атындағы ОҚМУ
14
Шымкент қ., ОҚМФМА
8
Шымкент қ., ОҚПУ
13
Түркістан қ., К.А. Яссауи ат. ХҚТУ,
14
Жетысай қ., № 119 орта мектеп
14
Созақ ауд., Шолаққорған а., Шолаққорған орта мектебі
13
Сарыағаш ауд., Сарыағаш қ., № 12 колледж
14
Шардара қ., М.Әуезов ат. № 1 ЖОББМ
14
Түлкібас ауд., Т. Рысқұлов а., Түлкібас агробизнес және саяхат
14
колледжі
Арыс қ., №1 Е. Молдабаев атындағы ЖОББМ
13
Бәйдібек ауд., Шаян а., № 19 колледж
13
Леңгір қ., № 7 ЖОББМ
13
Отырар ауд., Шәуілдір а., Жамбыл ат. ЖОББМ
12
Қазығұрт ауд., Қазығұрт а., Қ.Сатпаев ат. мектеп-лицей
12
Ордабасы ауд., Темірлан а., Ш. Уалиханов ат. ЖОББМ
10
Кентау қ., Молдағұлов ат. № 19 ОМ
11
Облыс бойынша барлығы
202
Металл іздегіш
құралдар
Қолға ұсталатын
(ручной),
қажеттілік, бірлік
740
741
742
744
745
789
790
791
Ұялы байланыс
сигналын
тұншықтырғыш
құралдар (GSM/
GPRS/ 3G/ Wi-Fi/ 4G
жиіліктерін
тұншықтыратын)
бойынша қажеттілік
Тасымалдау,
тамақтандыру,
тұратын орнымен
қамтамасыз ету
қажеттілігі
Жиектемелі
(рамочный),
қажеттілік, бірлік
ҰБТӨП №
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ҰБТӨП орны
Аудитория саны
Реттік №
Техникалық жабдықталу
*2017 жылдың 26 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің барлық облыстардың әкімдеріне мектеп
бітірушілерді ҰБТ-ға тасымалдау, тамақтандыру, орналастыру, сумен қамтамасыз ету және ҰБТӨП-терді техникалық
жабдықтармен қамтамасыз ету жөнінде хаты жолданды

14. Конкурс жоєары болєан мамандыќтар тізбесі

2628
2877
Конкурс жоғары болған мамандықтар тізбесі
61,18
59,55
58,21
49,58
41,91
938
42,64
Бөлінген гранттардың саны
84,62
Берілген өтініштер саны
Бір орынға тапсырған талапкерлер
22
22
10
53
33
22
11
13
13
34
448
673
797
856
44,80
922
61,31
1310
65,85
1921
84,62

15. Конкурс тґмен болєан мамандыќтар тізбесі

Конкурс төмен болған мамандықтар тізбесі
1600
1436
1400
1200
3,79
3,43
1000
3,38
3,35
800
3,09
2,86
2,85
2,62
600
400
1,75
379
1,21
201
144
200
42
8
27
60
36
103
71
29
76
8
14
0
-200
-400
Берілген өтініштер саны
Бөлінген гранттар саны
3,79
1,00
202
142
46
1,11
Бір орынға тапсырған талапкерлер
28 34
61 68
1
1

16. ЎБТ-єа дайындыќ

ҰБТ-ға дайындық
Онлайн байқау сынағы
1 тестілеудің төлемақысы – 260 тг.
Төлемақыны төлеу тәсілдері:
Терминалдар Касса24
Екінші деңгейдегі барлық банкілер
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 2017-2018 оқу
жылында онлайн байқау сынағынан өтуге 1794 әрекет
жасалды

17. ЎБТ-єа дайындыќ

ҰБТ-ға дайындық
Кітапшалар арқылы байқау сынағы
1 тестілеудің төлемақысы – 351 тг.
Төлемақыны төлеу тәсілі:
екінші деңгейдегі барлық банкілер
2018 жылы 400 000-ға жуық байқау
сынағы кітапшалары шығарылады
•Сұрақ-кітапшалар 3+2 (3 міндетті және 2
бейіндік пәндер) форматында болады
•Қазіргі таңда ОҚО-ға арнап 30 000
кітапша шығарылды

18.

ҰБТ-ға қатысушыларға арналған танымдық
ақпараттар мен интернет-ресурстар
Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі
www.edu.gov.kz
https://vk.com/testcenterkz
https://www.youtube.com/channel/UCzm
ZObVJTezesGyIEKw6h-Q
Білім және ғылым саласындағы
бақылау комитеті
http://control.edu.gov.kz
Ұлттық тестілеу орталығы
www.testcenter.kz
https://www.facebook.com/testce
nterkz
/https://instagram.com/testcenter
kz

19.

Назарларыңызға рахмет!
English     Русский Rules