висновок
1.33M
Category: policypolicy

Політичні погляди М.П.Драгоманова

1.

Презентація
з дисципліни: «Політологія»
на тему:
«Політичні погляди М.П.Драгоманова»

2.

Михайло
Петрович
Драгома́ нов (6 вересня 1841 - 20
червня 1895) — український
публіцист,
історик,
філософ,
економіст,
літературознавець,
фольклорист, громадський діяч,
представник
відомого
роду
українських
громадських
і
культурних діячів Драгоманових.

3.

Значний внесок у розвиток політичної та правової
ідеології ліберального й демократичного рухів в Україні
зробив Михайло Драгоманов. Він пропонував парламентську
державу
з
засадами
самоуправління, яка впливала б на
соціальну та економічну сфери
суспільства, надавала б великого
значення
просвітництву
й
законодавству, які уможливили б
реформаційні зрушення.

4.

Політичні погляди і програма М.
Драгоманова сформувалися насамперед
під впливом федералістичної тенденції
в
суспільно-політичному
розвитку
України, котра з'явилася в 40-х роках
XIX ст. як зворотна реакція, спрямована
проти централістичного, унітарного
підходу в самодержавній політиці
царської Росії.

5.

Можна виділити три основних принципа на яких
повинна бути заснована держава на думку Драгоманова:
Пріоритет прав особи
Самоврядування
Національна ідея

6.

Пріоритет прав особи
Цей класичний принцип
розвиває Михайло Драгоманов
у своєму конституційному
проекті під назвою “Вільна
спілка”. На перше місце
ставиться ідея формування
держави на засадах політичної
свободи,
витлумачуючи
останню як систему прав
людини і громадянина,

7.

недоторканність особи, життя,
приватного
листування,
національності (мови); як свободу
совісті, друку, об’єднань, носіння
зброї, вибору житла і занять, а
також право позову на посадову
особу чи відомство та спротиву
незаконним
діям
чиновників.
Рівність усіх у громадянських
правах та обов’язках не може бути
скасована жодним законодавчим
актом.

8.

Самоврядування
Самоврядування - основа
демократичного суспільства. Саме
тому інститут самоврядування - це не
лише форма децентралізації держави,
а й механізм суспільно-політичного
ладу. Цих засад притримується М.
Драгоманов, у концепції якого
ключове місце посідає громадянин та
громада.

9.

Організація влади будується
за принципом “знизу
догори”, де всі
інститути
самоврядні
та діють
за схемою:
громадянин
громада
волость
повіт
область
держава
тобто у схемі організації місцевого само-врядування
закладена так звана громадянська модель, що згодом стає
основою Європейської хартії місцевого самоврядування.

10.

Національна ідея
Михайло Драгоманов у своїй праці “Чудацькі думки
про українську національну справу” переконує, що сама
по собі думка про націю не може привести людство до
свободи та правди для всіх.

11.

Необхідно шукати чогось іншого загальнолюдського, що було б вище над усіма
національностями та згармонізувало їхні
відносини. Проте ця ідея “космополітизму
і людства” зовсім
не суперечить ідеї
національності, а
лише творить її
вищий порядок.

12.

Цікавими з погляду сьогодення є думки М. Драгоманова
про відродження і поширення української мови на наукових і
освітянських теренах:
обов'язкове запровадження
української мови пов'язане з
великими труднощами, тому
має бути поетапним,
поступовим ("віддане
природній течії життя");
надання повної свободи,
розвиток української та
інших місцевих мов,
викладання українською
мовою у середніх і вищих
навчальних закладах;

13.

3) запровадження в усіх середніх і
вищих навчальних закладах особливих
кафедр для місцевих мов, відкриття при
цих кафедрах курсів для розвитку
української та інших місцевих мов;
4) контроль місцевих органів за
поступовим розвитком ступеня широти
обов'язкового вжитку тієї чи іншої мови;
5) питання вибору мови для відносин
між собою різноманітних установ
повністю віддати на розсуд
"канцеляристам ".

14. висновок

ВИСНОВОК
Підсумовуючи, слід зазначити, що вбачаючи
оптимальним варіантом суспільства спільноту
асоціацій вільних особистостей, зі щонайменшими
елементами примусу і на федералістських засадах,
Драгоманов такий соціальний устрій не уявляв без
“повної особистої волі” кожного окремого індивіда,
та ідеї поступу на основі еволюції, як необхідної
умови встановлення “справедливого ладу”.

15.

Використані джерела
1. http://uk.wikipedia.org/wiki/%...
2. http://uareferat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1
%82%D0%B8%D1%87%...
3. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=25119
4. http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Polito...
5. http://bukvar.su/politologija/98099-Politicheskievzglyady-Mihaila-Petrovicha-Dragomanova.html
English     Русский Rules