Ознайомча практика курсантами першого курсу юридичного факультету
Мета практики. Практика проводиться з метою ознайомлення курсантів з майбутньою спеціальністю у формі їх залучення до роботи із засуджени
Термін проходження навчальної практики: 18.01.2016 – 31.01.2016
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВКАЗІВКИ З метою успішного проведення практики курсант зобов’язаний: 1. Під час підготовки до практики: - вивчити програму п
2. Після прибуття до місця проходження практики: - прибути у визначений час у територіальний орган управління ДПтС України для зустрічі з ке
3. У ході проходження практики: - ретельно та якісно здійснювати кожний із запланованих заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення
Для захисту практики комісії від Інституту повинні бути надані документи: - індивідуальний план проходження практики з відмітками про вик
Індивідуальний план та план роботи затверджується посадовою особою (керівником структурного підрозділу органу виконання покарань), та ск
Керівники практики від інституту (кафедра кримінально-виконавчого права): 1. Начальник кафедри КВП підполковник в/с Кирилюк Валентина Анат
4. Викладач кафедри КВП майор в/с Мамука Олена Володимирівна (Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська) – 09392
323.50K
Categories: educationeducation lawlaw

Ознайомча практика курсантами першого курсу юридичного факультету

1. Ознайомча практика курсантами першого курсу юридичного факультету

2. Мета практики. Практика проводиться з метою ознайомлення курсантів з майбутньою спеціальністю у формі їх залучення до роботи із засуджени

Мета практики.
Практика проводиться з метою ознайомлення курсантів
з майбутньою спеціальністю у формі їх залучення до
роботи із засудженими, що спрямована на їх виправлення
та ресоціалізацію, профілактику правопорушень,
виконання заходів режимно-профілактичного характеру
та успішного виконання установчих, правозастосовних
та контрольних функцій в юридичній, оперативнорежимній та соціально-виховній діяльності органів і
установ ДКВС України.

3. Термін проходження навчальної практики: 18.01.2016 – 31.01.2016

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВКАЗІВКИ З метою успішного проведення практики курсант зобов’язаний: 1. Під час підготовки до практики: - вивчити програму п

ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ВКАЗІВКИ
З
метою
успішного
проведення
практики
курсант
зобов’язаний:
1. Під час підготовки до практики:
вивчити
програму
практики;
- під керівництвом керівника практики від
інституту скласти індивідуальний план
проходження практики.

5. 2. Після прибуття до місця проходження практики: - прибути у визначений час у територіальний орган управління ДПтС України для зустрічі з ке

2.
Після прибуття до місця проходження практики:
- прибути у визначений час у територіальний орган
управління ДПтС України для зустрічі з керівництвом і
проведення
інструктажу;
- відрекомендуватися керівнику органу (установи)
виконання покарань (СІЗО), в якому безпосередньо буде
проходити
практику,
подати
індивідуальний
план
проходження
практики
на
затвердження;
- на основі програми практики, індивідуального плану
проходження практики скласти план роботи на весь період
практики і подати його на затвердження керівнику
структурного підрозділу органу (установи) виконання
покарань (СІЗО) за місцем проходження практики.

6. 3. У ході проходження практики: - ретельно та якісно здійснювати кожний із запланованих заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення

за своєю підлеглістю;
- щоденно вести облік здійснених заходів;
- бути бездоганним у своїй поведінці та
зовнішнього вигляду.

7. Для захисту практики комісії від Інституту повинні бути надані документи: - індивідуальний план проходження практики з відмітками про вик

4.
Для захисту практики комісії від Інституту
повинні
бути
надані
документи:
- індивідуальний план проходження практики
з
відмітками
про
виконання;
- заповнений щоденник практики з планом
роботи курсанта на час проходження практики;
- звіт про проходження практики з висновком
практичного
керівника;
- характеристика на курсанта від керівника
практичного підрозділу за результатами
проходження практики у відповідності до
вимог програми практики.

8. Індивідуальний план та план роботи затверджується посадовою особою (керівником структурного підрозділу органу виконання покарань), та ск

Індивідуальний план та план роботи
затверджується посадовою особою (керівником
структурного підрозділу органу виконання
покарань),
та
скріплюється
печаткою.
В звіті про проходження практики
практичним керівником практики пишеться
відгук
про
курсанта,
підписується
та
скріплюється
печаткою.
Окремо практичним керівником практики
складається характеристика на курсанта в
довільній
формі,
яка
підписується
та
скріплюється печаткою.

9. Керівники практики від інституту (кафедра кримінально-виконавчого права): 1. Начальник кафедри КВП підполковник в/с Кирилюк Валентина Анат

Керівники практики від інституту (кафедра кримінальновиконавчого
права):
1. Начальник кафедри КВП підполковник в/с Кирилюк
Валентина Анатоліївна (Львівська, Хмельницька обл.) –
0964689729,
0931548771,
e-mail:
[email protected]
2. Доцент кафедри КВП підполковник в/с Ісаков Павло
Миколайович (Полтавська, Рівненська, Сумська обл.) –
0689460107,
0664302271,
0937234990,
e-mail:
[email protected]
3. Старший викладач кафедри КВП майор в/с Микитась
Ірина
Миколаївна
(Дніпропетровська,
Житомирська,
Закарпатська, Миколаївська обл.) – 0507405011, 0679543145,
e-mail:
[email protected]

10. 4. Викладач кафедри КВП майор в/с Мамука Олена Володимирівна (Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська) – 09392

4. Викладач кафедри КВП майор в/с Мамука Олена
Володимирівна
(Вінницька,
Волинська,
Донецька,
Запорізька, Івано-Франківська, Луганська) – 0939272545,
0985276292,
0996312007,
e-mail:
[email protected]
5. Викладач кафедри КВП капітан в/с Домбровська Наталія
Сергіївна (Київська обл.) – 0938117453, 0660087404, e-mail:
[email protected]
6. Старший викладач кафедри КВП Кіслов Олександр
Іванович (Кіровоградська, Одеська, Херсонська, Черкаська,
Чернівецька обл.) – 0677649860, e-mail: [email protected]
7. Викладач кафедри КВП Лисенко Марина Ігорівна
(Тернопільська, Харківська, Чернігівська) – 0969818032, email: [email protected]
English     Русский Rules