ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Структура
Вся інформація департаменту зберігається в її серці, а тобто в серверній
Державне Казначейство
1.41M
Category: educationeducation

Звіт про проходження виробничої практики

1. ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Виконала
студентка 221 групи
Бусленко Єлизавета

2.

3. Структура

4.

Основнi функцiї:
• забезпечення реалізації державною бюджетної
політики на території м. Суми ;
• організація роботи, пов'язаної зі складанням прогнозу
бюджету міста Суми на наступні за плановим два
бюджетні періоди;
• організація роботи, пов'язаної зі складанням та
управлінням виконанням бюджету міста Києва,
координація діяльності учасників бюджетного процесу
з питань виконання бюджету, виконання інших
функцій, пов'язаних з управлінням коштами місцевого
бюджету;
• забезпечення управління місцевим боргом;
• проведення разом з іншими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування аналізу
фінансово-економічного стану міста Києва,
перспектив його подальшого розвитку;
• забезпечення здійснення повноважень головного
розпорядника бюджетних коштів.

5.

6. Вся інформація департаменту зберігається в її серці, а тобто в серверній

7.

8.

9. Державне Казначейство

10.

Державне казначейство - це самостійна організаційна
одиниця, яка формує власну кадрову, господарську
та інформаційно-технічну політику розвитку
казначейської системи.
Державне казначейство України є урядовим органом
державного управління, що діє у складі Міністерства
фінансів України і йому підпорядковується.
Державне казначейство утримується за рахунок коштів
Державного бюджету України. Державне
казначейство та його територіальні органи мають
самостійні кошториси, реєстраційні та інші бюджетні
рахунки і в самому Держказначействі, і в установах
банків.

11.

Казначейство:
• Складається з 19 управлінь(360 чол.)
• Обслуговує 2354 утанови
• Має 2 бюджети – місцевий та
державний

12.

Основними завданнями Казначейства є:
• 1) забезпечення казначейського
обслуговування державного та місцевих
бюджетів на основі ведення єдиного
казначейського рахунка
• 2) управління наявними фінансовими
ресурсами, що ним обліковуються
• 3) визначення механізму казначейського
обслуговування державного та місцевих
бюджетів

13.

Відповідно до покладених на нього завдань Державне
казначейство виконує такі функції:
1) здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників,
одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів
2) управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються,
тому числі в іноземній валюті,
3) відкриває, веде та закриває рахунки в органах Казначейства;
4) провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних
установ
5) повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету,
6) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми
надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;
7) здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами
8) веде базу даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів,
9) подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з
розпису державного бюджету та зміни до нього;
10) веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та
місцевих бюджетів,
11) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань

14.

Для виконання своїх функцій Державне
казначейство має право:
• 1) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для
виплат готівкою в Національному банку та інших банках;
• 2) розміщувати в банках тимчасово вільні кошти, що ним
обліковуються, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
• 3) залучати працівників інших державних органів, спеціалістів і
фахівців-експертів для розгляду питань, що належать до його
компетенції;
• 4) списувати позички, надані місцевим бюджетам на покриття
тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, відповідно до
законодавства;
• 5) надавати послуги (у тому числі платні), пов'язані з
обслуговуванням бюджетних коштів
• 6) звертатися до суду, в тому числі у разі виявлення бюджетних
правопорушень;
• 7) проводити конференції, семінари та наради з питань, що належать
до його компетенції;
• 8) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади,довідки, інформацію, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;

15.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
English     Русский Rules